Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.

  Motion 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren kd med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • kristna i Indonesien

  Skriftlig fråga 2001/02:377 av Ågren, Jan Erik (kd)

  den 7 december Fråga 2001/02:377 av Jan Erik Ågren kd till utrikesminister Anna Lindh om kristna i Indonesien Enligt uppgifter i svenska massmedier den 4 december 2001 har beväpnade muslimska grupper bränt sex stycken kristna byar i provinsen Sulawesi i centrala Indonesien och tvingat ca 13 000 människor på flykt.

  Inlämnad
  2001-12-07
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • den svenska skogsbärsindustrin

  Skriftlig fråga 2001/02:323 av Erik Ågren, Jan (kd)

  den 30 november Fråga 2001/02:323 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om den svenska skogsbärsindustrin Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Det finns en väl uppbyggd lokal struktur med inköp, transporter, infrysning och rensning av bär

  Inlämnad
  2001-11-30
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Inlandsbanan skall betraktas som nationellt stråk med

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö6 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö6 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man mycket noggrant analyserar vilka kompetenser som bör behållas för att kunna

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11 2001/02:FöU12 2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitte m.m. under år 2000 och första halvåret 2001

  Motion 2001/02:U1 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U1 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitte m.m. under år 2000 och första halvåret 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige

  Inlämnad
  2001-10-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Samerna

  Motion 2001/02:MJ424 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ424 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren kd Samerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning kring avvittringen och äganderättsfrågorna inom renbetesområdet. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU10 2001/02:MJU12 2001/02:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Framtidsbolag och lokal utveckling

  Motion 2001/02:N355 av Birgitta Sellén m.fl. (c, kd, v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N355 av Birgitta Sellén m.fl. c, kd, v Framtidsbolag och lokal utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ta initiativ till en försöksverksamhet med en regional sparform där sparmedlen investeras

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Vindkraften

  Motion 2001/02:N268 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N268 av Margareta Viklund m.fl. kd Vindkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbyggnaden av vindkraften bör påskyndas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8 2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar, utgiftsområde 23

  Motion 2001/02:MJ520 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ520 av Alf Svensson m.fl. kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar, utgiftsområde 23 Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1 2001/02:MJU13 2001/02:MJU15 2001/02:MJU17 2001/02:MJU2 2001/02:MJU20 2001/02:MJU23 2001/02:MJU24 2001/02:MJU5 2001/02:MJU9 2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , ,
 • Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20

  Motion 2001/02:MJ519 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ519 av Alf Svensson m.fl. kd Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 37 2 Förslag till riksdagsbeslut 39 3 Inledning 42 4 Klimatförändringar 42 4.1 Utsläpp av koldioxid 43 5 Frisk luft 45 5.1 Partikel- och svavelutsläpp 45 5.2

 • Europas framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K426 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K426 av Alf Svensson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Europas ödesfrågor kräver samarbete. Därför behöver EU förstärkas på flera områden. EU måste få en konstitution som säkerställer handlingskraft på de områden där så behövs, men samtidigt tydliggör unionens uppgifter och

 • Stiftelsen Svensk-Isländska samarbetsfonden

  Motion 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Stiftelsen Svensk-Isländska samarbetsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur kapitalbehovet till Svensk-isländska samarbetsfonden skall tillgodoses

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skolan

  Motion 2001/02:Ub446 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub446 av Alf Svensson m.fl. kd Skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans värdegrund i såväl förskola som obligatoriskt skolväsende. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU12 2001/02:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Motion 2001/02:So566 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So566 av Alf Svensson m.fl. kd Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Dokument

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3 2001/02:SoU1 2001/02:SoU13 2001/02:SoU23 2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , ,
 • Differentierad drivmedelsskatt

  Motion 2001/02:Sk353 av Dan Kihlström och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk353 av Dan Kihlström och Jan Erik Ågren kd Differentierad drivmedelsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda frågan om en differentierad drivmedelsskatt. Motivering Det talas mycket om satsningar på glesbygden.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn, utgiftsområde 12

  Motion 2001/02:Sf392 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf392 av Alf Svensson m.fl. kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn, utgiftsområde 12 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 16 3 Inledning 19 4 Gör 2000-talet till barnens århundrade 19 4.1 Barnperspektivet 20 5 Familjen är viktig 20 5.1

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  35
  Utskottsberedning
  2001/02:AU3 2001/02:AU6 2001/02:BoU1 2001/02:SfU1 2001/02:SkU14 2001/02:SoU23 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (35 yrkanden): , ,
 • Förstärkt förbandsverksamhet

  Motion 2001/02:Fi274 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi274 av Åke Carnerö m.fl. kd Förstärkt förbandsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2001 under utgiftsområde 6 Totalförsvar enligt uppställning: Anslag Uo6 tusental kr Regeringens förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Internationell samverkan

  Motion 2001/02:U351 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U351 av Holger Gustafsson m.fl. kd Internationell samverkan 1 Sammanfattning Som ordförande i EU:s ministerråd förde Sverige en framgångsrik politik inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt har utrikespolitiken blivit mer pragmatisk och det saknas ibland en

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1 2001/02:UU1 2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U350 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U350 av Margareta Viklund m.fl. kd Balkan Sammanfattning På grund av de sönderslitande konflikterna och krigen på Balkan efter kalla krigets slut fick länderna i det forna Jugoslavien aldrig möjligheten att genomföra övergången från ett kommunistiskt system till ett marknadsekonomiskt och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU13 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter