Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

  Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet

  Inlämnad
  2009-06-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Våldet i Sri Lanka

  Våldet i Sri Lanka

  Interpellation 2008/09:489 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 6 maj Interpellation 2008/09:489 Våldet i Sri Lanka av Jan Emanuel Johansson s till utrikesminister Carl Bildt m Den tamilska gerillan i Sri Lanka är helt omringad, med tiotusentals civila som en barriär mellan sig och regeringsarmén. Att regeringssidan i detta läge använder sig av artilleri och bombflyg är

  Inlämnad
  2009-05-06
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Polisen i Roslagen

  Skriftlig fråga 2008/09:874 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 april Fråga 2008/09:874 Polisen i Roslagen av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Trots nedskärningar på 70 miljoner kronor räknar polisen i Stockholms län med att få ett underskott om 50 miljoner kronor för 2009. Polisen i Roslagen i norra Stockholms län gör ett mycket bra arbete

  Inlämnad
  2009-04-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Lärarundantaget

  Skriftlig fråga 2008/09:558 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:558 Lärarundantaget av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige lägger ned stora resurser på forskning men utbytet i form av nya företag och produkter är relativt blygsamt. En faktor som riskerar att påverkar sannolikheten för kommersialisering av forskningsresultat

  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Ränta på uppskjuten skatt

  Skriftlig fråga 2008/09:556 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har beslutat att företag med ekonomiska problem under den rådande bankkristen ska få möjlighet att dröja upp till två månader med att betala in skatten, och att dröjsmålet ska belastas

  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • EBO och asylsökandes boende

  Skriftlig fråga 2008/09:534 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 27 januari Fråga 2008/09:534  EBO och asylsökandes boende av Jan Emanuel Johansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Asylsökandes regler för eget boende, EBO, infördes för att asylsökande själva skulle välja var de vill bo och är en fin och vacker tanke. Men resultatet har tyvärr

  Inlämnad
  2009-01-27
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Brott och straff

  Brott och straff

  Interpellation 2008/09:235 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 december Interpellation 2008/09:235 Brott och straff av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Justitieministern talar om hårdare straff och att straffen måste återspegla allvaret i händelsen och visa vad som är rätt och fel. Jag vill till att börja med slå fast att jag håller med om

  Inlämnad
  2008-12-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • EU-frimärken

  Skriftlig fråga 2008/09:512 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 januari Fråga 2008/09:512 EU-frimärken av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Cecilia Malmström fp Världspostunionen Universal Postal Union UPU grundades 1874 och Sverige var ett av grundarländerna. UPU blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. Ett av UPU:s syften är att förena

  Inlämnad
  2009-01-22
  Besvarare
  Cecilia Malmström (FP)
 • med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

  Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt. Riksdagen

  Inlämnad
  2008-12-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Sexuella övergrepp på djur

  Skriftlig fråga 2005/06:1982 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 augusti Fråga 2005/06:1982 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Sexuella övergrepp på djur Under förra året lämnade Djurskyddsmyndigheten en rapport till regeringen om sexuella övergrepp på djur. I rapporten slår myndigheten fast att den nuvarande lagstiftningen inte är

  Inlämnad
  2006-08-07
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Hundägares ansvar

  Skriftlig fråga 2005/06:1940 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 24 juli Fråga 2005/06:1940 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Hundägares ansvar I debatten om de så kallade kamphundarna förs ofta fram att det är hundarna som är samhällsfarliga. Uppfattningen är förståelig, inte minst efter incidenterna nyligen i Malmö där flera unga kvinnor

  Inlämnad
  2006-07-24
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Diskriminering på innekrogar

  Diskriminering på innekrogar

  Interpellation 2005/06:448 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:448 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström s Diskriminering på innekrogar Diskrimineringen på storstädernas innekrogar är betydligt värre än vad som tidigare framkommit. Dörrvakterna gör inte sitt arbete som innebär att de ska skapa ordning och trygghet

  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

  Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

  Betänkande 2005/06:SoU28

  Chefsöverläkaren i psykiatrisk tvångsvård ska kunna besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel telefon eller dator. Chefsöverläkaren ska också kunna besluta att övervaka försändelser från en patient. Sådana beslut ska få fattas om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 63 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-02
 • med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Motion 2005/06:Kr22 av Luciano Astudillo och Jan Emanuel Johansson (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om villkoren för kampsportstävlingar i Sverige. Den nya lagen I propositionen föreslås en ny lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Den föreslagna lagen reglerar all kampsport som tillåter deltagarna

  Inlämnad
  2006-03-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bättre tillsyn vid djurtransporter

  Skriftlig fråga 2005/06:986 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 9 februari Fråga 2005/06:986 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Bättre tillsyn vid djurtransporter Djurskyddslagen säger: Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavningar och liknande.

  Inlämnad
  2006-02-10
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Psykiatri

  Psykiatri

  Betänkande 2005/06:SoU6

  Det behövs en utredning som ser över frågan om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården kan föras över från landstingen och kommunerna till staten. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma i frågan. Riksdagen vill att regeringen snabbt utreder hur det finansiella ansvaret

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  27, 114 minuter
  Justering
  2005-12-08
  Debatt
  2006-01-25
  Beslut
  2006-01-25
 • Medicinsk kastrering av sexualförbrytare

  Skriftlig fråga 2005/06:860 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 25 januari Fråga 2005/06:860 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström s Medicinsk kastrering av sexualförbrytare Socialdemokraterna i Danmark har för en kort tid sedan redovisat att de är för medicinsk kastrering av personer som återfaller i sexualbrott mot barn. Detta för att samhället

  Inlämnad
  2006-01-25
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Kostnader för hälsointyg

  Skriftlig fråga 2005/06:391 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 17 november Fråga 2005/06:391 av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Morgan Johansson s Kostnader för hälsointyg Regeringens särskilda satsning på förstärkt missbrukarvård, Ett kontrakt för livet, som ska pågå under åren 20052007 är mycket viktig. Syftet med satsningen är att stärka alla individers rätt

  Inlämnad
  2005-11-17
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Tillsyn av katter

  Skriftlig fråga 2005/06:107 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 12 oktober Fråga 2005/06:107 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Tillsyn av katter Sverige har i dag stora problem med både lösa och förvildade katter vilka springer lösa utan tillsyn. Försök har tidigare gjorts att införa obligatorisk märkning, vilket inte vunnit gehör.

  Inlämnad
  2005-10-12
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Förvaring av skjutvapen

  Motion 2005/06:Ju552 av Sylvia Lindgren och Jan Emanuel Johansson (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vapenförvaring och bristande kontroll. Motivering I genomsnitt begicks drygt tre grova våldsbrott med skjutvapen varje dag i Sverige förra året. I samband med mord, mordförsök och rån användes vapen vid totalt 1 187

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter