Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

  Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

  Interpellation 2007/08:535 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 28 mars Interpellation 2007/08:535 Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c I ett förslag från arbetsgruppen avseende ekonomi budget i balans på Tullverket föreslås i skrivelsen Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget

  Inlämnad
  2008-03-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Gränsskydd och narkotikabekämpning

  Skriftlig fråga 2007/08:1069 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 11 april Fråga 2007/08:1069 Gränsskydd och narkotikabekämpning av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen planerar att lägga ned tullen i Kapellskär av besparingsskäl vilket vittnar om en väldigt snäv syn på begreppet besparing. Att som Tullutredningen påstå att den föreslagna omorganisationen

  Inlämnad
  2008-04-11
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2007/08:MJU13

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Justering
  2008-03-27
  Debatt
  2008-04-09
  Beslut
  2008-04-10
 • Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen

  Skriftlig fråga 2007/08:1047 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 april Fråga 2007/08:1047 Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen av Jan Emanuel Johansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Tullverkets förslag ska bland annat verksamhet vid Kapellskärs hamn läggas ned och att den flyttas till Arlanda och Stockholm. Förslaget

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Miljökonsekvenser med anledning av nedläggningen av tullen vid Kapellskärs hamn

  Skriftlig fråga 2007/08:1046 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 april Fråga 2007/08:1046 Miljökonsekvenser med anledning av nedläggningen av tullen vid Kapellskärs hamn av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Tullens aviserade omorganisation av verksamheten innebär att tullen vid Kapellskärs hamn läggs ned och att verksamheten flyttas till Arlanda

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

  Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

  Interpellation 2007/08:402 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 15 februari Interpellation 2007/08:402 Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Förslaget till omstruktureringar av Tullverkets verksamhet innebär att verksamheten i Kapellskärs hamn ska

  Inlämnad
  2008-02-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Sexuella övergrepp på djur

  Skriftlig fråga 2005/06:1982 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 augusti Fråga 2005/06:1982 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Sexuella övergrepp på djur Under förra året lämnade Djurskyddsmyndigheten en rapport till regeringen om sexuella övergrepp på djur. I rapporten slår myndigheten fast att den nuvarande lagstiftningen inte är

  Inlämnad
  2006-08-07
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Hundägares ansvar

  Skriftlig fråga 2005/06:1940 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 24 juli Fråga 2005/06:1940 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Hundägares ansvar I debatten om de så kallade kamphundarna förs ofta fram att det är hundarna som är samhällsfarliga. Uppfattningen är förståelig, inte minst efter incidenterna nyligen i Malmö där flera unga kvinnor

  Inlämnad
  2006-07-24
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Diskriminering på innekrogar

  Diskriminering på innekrogar

  Interpellation 2005/06:448 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:448 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström s Diskriminering på innekrogar Diskrimineringen på storstädernas innekrogar är betydligt värre än vad som tidigare framkommit. Dörrvakterna gör inte sitt arbete som innebär att de ska skapa ordning och trygghet

  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

  Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

  Betänkande 2005/06:SoU28

  Chefsöverläkaren i psykiatrisk tvångsvård ska kunna besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel telefon eller dator. Chefsöverläkaren ska också kunna besluta att övervaka försändelser från en patient. Sådana beslut ska få fattas om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 63 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-02
 • med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Motion 2005/06:Kr22 av Luciano Astudillo och Jan Emanuel Johansson (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om villkoren för kampsportstävlingar i Sverige. Den nya lagen I propositionen föreslås en ny lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Den föreslagna lagen reglerar all kampsport som tillåter deltagarna

  Inlämnad
  2006-03-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bättre tillsyn vid djurtransporter

  Skriftlig fråga 2005/06:986 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 9 februari Fråga 2005/06:986 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Bättre tillsyn vid djurtransporter Djurskyddslagen säger: Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavningar och liknande.

  Inlämnad
  2006-02-10
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Psykiatri

  Psykiatri

  Betänkande 2005/06:SoU6

  Det behövs en utredning som ser över frågan om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården kan föras över från landstingen och kommunerna till staten. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma i frågan. Riksdagen vill att regeringen snabbt utreder hur det finansiella ansvaret

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  27, 114 minuter
  Justering
  2005-12-08
  Debatt
  2006-01-25
  Beslut
  2006-01-25
 • Medicinsk kastrering av sexualförbrytare

  Skriftlig fråga 2005/06:860 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 25 januari Fråga 2005/06:860 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström s Medicinsk kastrering av sexualförbrytare Socialdemokraterna i Danmark har för en kort tid sedan redovisat att de är för medicinsk kastrering av personer som återfaller i sexualbrott mot barn. Detta för att samhället

  Inlämnad
  2006-01-25
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Kostnader för hälsointyg

  Skriftlig fråga 2005/06:391 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 17 november Fråga 2005/06:391 av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Morgan Johansson s Kostnader för hälsointyg Regeringens särskilda satsning på förstärkt missbrukarvård, Ett kontrakt för livet, som ska pågå under åren 20052007 är mycket viktig. Syftet med satsningen är att stärka alla individers rätt

  Inlämnad
  2005-11-17
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Tillsyn av katter

  Skriftlig fråga 2005/06:107 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 12 oktober Fråga 2005/06:107 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Tillsyn av katter Sverige har i dag stora problem med både lösa och förvildade katter vilka springer lösa utan tillsyn. Försök har tidigare gjorts att införa obligatorisk märkning, vilket inte vunnit gehör.

  Inlämnad
  2005-10-12
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Israel–Palestina-frågan

  Motion 2005/06:U374 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige och EU skall verka för att Israel och den palestinska myndigheten snarast återgår till färdplanen för fred. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige och

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:UU12 2005/06:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Non-profit-sektorn

  Motion 2005/06:So696 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att etablera begreppet OUV, organisationer utan vinstsyfte, för den sektor som driver non-profit-verksamhet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över upphandlingsreglerna

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU19 2005/06:NU13 2005/06:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Förvaring av skjutvapen

  Motion 2005/06:Ju552 av Sylvia Lindgren och Jan Emanuel Johansson (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vapenförvaring och bristande kontroll. Motivering I genomsnitt begicks drygt tre grova våldsbrott med skjutvapen varje dag i Sverige förra året. I samband med mord, mordförsök och rån användes vapen vid totalt 1 187

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Dokumentlöshet hos asylsökande

  Motion 2005/06:Sf412 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dokumentlöshet och förfalskade identifikationshandlingar hos asylsökande. Motivering Dokumentlösheten hos asylsökande har ökat lavinartat under de senaste åren. Med dokumentlöshet avses främst att den asylsökande

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter