Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Försöksdjur

  Motion 2004/05:MJ281 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ281 av Jan Emanuel Johansson s Försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djurskyddsorganisationernas talerätt. Motivering Överklagan av de beslut som fattas i de djurförsöksetiska nämnderna. Idag kan endast de

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stockholmsregionens tillväxt

  Motion 2004/05:N236 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N236 av Niclas Lindberg m.fl. s Stockholmsregionens tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade tillväxtmöjligheter för Stockholmsregionen. Motivering Stockholm växer allt snabbare. Sedan 1970 har befolkningen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsumentupplysning om genmodifierade produkter

  Motion 2004/05:L250 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L250 av Jan Emanuel Johansson s Konsumentupplysning om genmodifierade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell strategi för konsumentupplysning om genmodifierade produkter. Motivering EU-kommissionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Jakt på djur

  Motion 2004/05:MJ257 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ257 av Jan Emanuel Johansson s Jakt på djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grytjakt. Motivering I Sverige dödas varje år cirka 1,6 miljoner djur under jakten. Av regeringens djuretiska program framgår att djur

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Straffet för djurplågeri

  Motion 2004/05:Ju322 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju322 av Jan Emanuel Johansson s Straffet för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffsatsen för grovt djurplågeri enligt 16 brottsbalken. Motivering Straffbestämmelserna för djurskyddsbrott regleras både

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Avtjänande av straff

  Motion 2004/05:Ju321 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju321 av Jan Emanuel Johansson s Avtjänande av straff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i Sverige dömda personer med utländskt medborgarskap som också dömts till utvisning skall avtjäna sitt straff i hemlandet.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skuldfrysning för intagna på fängelser

  Motion 2004/05:L267 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L267 av Jan Emanuel Johansson s Skuldfrysning för intagna på fängelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skulder för intagna på fängelser. Motivering Inga metoder får lämnas oprövade när det gäller att underlätta för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Juridiskt ombud för barn

  Motion 2004/05:L249 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L249 av Jan Emanuel Johansson s Juridiskt ombud för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om juridiskt ombud för barn. Motivering Barn vid alla rättegångar som rör vårdnadstvister bör ha ett eget juridiskt ombud. Idag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Återanpassning efter frigivning

  Motion 2004/05:Ju290 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju290 av Jan Emanuel Johansson s Återanpassning efter frigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av välplanerade frigivningar inom kriminalvården. Motivering För att underlätta återgången till ett liv i frihet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Högkostnadsskydd för arbetande med tidigare missbruksproblematik

  Motion 2004/05:Sf398 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf398 av Jan Emanuel Johansson s Högkostnadsskydd för arbetande med tidigare missbruksproblematik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett högkostnadsskydd för arbetande med tidigare missbruksproblematik. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Brukanderegistrering i fordonsregistret

  Motion 2004/05:L215 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L215 av Annika Nilsson m.fl. s Brukanderegistrering i fordonsregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om brukanderegistrering i fordonsregistret. Motivering I kronofogdemyndighetens register finns knappt 1 000

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Villkoren för frivilligorganisationerna

  Motion 2004/05:Sk365 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk365 av Jan Emanuel Johansson s Villkoren för frivilligorganisationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidrag till frivilligorganisationer och second hand-försäljning. Motivering Alla goda krafter måste hjälpas

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Juridiskt ombud till barn i vårdnadstvister

  Motion 2004/05:L377 av Jan Emanuel Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L377 av Jan Emanuel Johansson m.fl. s Juridiskt ombud till barn i vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn i vårdnadstvister får ett juridiskt ombud som fungerar som en stödperson och som har till

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Arbetsmarknadspolitik och arbetslösa föräldrar

  Motion 2004/05:A265 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A265 av Matilda Ernkrans m.fl. s Arbetsmarknadspolitik och arbetslösa föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Arbetsmarknadsverket i uppdrag att analysera, identifiera och föreslå strategier för att särskilt

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter