Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

  Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet

  Inlämnad
  2009-06-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Våldet i Sri Lanka

  Våldet i Sri Lanka

  Interpellation 2008/09:489 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 6 maj Interpellation 2008/09:489 Våldet i Sri Lanka av Jan Emanuel Johansson s till utrikesminister Carl Bildt m Den tamilska gerillan i Sri Lanka är helt omringad, med tiotusentals civila som en barriär mellan sig och regeringsarmén. Att regeringssidan i detta läge använder sig av artilleri och bombflyg är

  Inlämnad
  2009-05-06
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Polisen i Roslagen

  Skriftlig fråga 2008/09:874 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 april Fråga 2008/09:874 Polisen i Roslagen av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Trots nedskärningar på 70 miljoner kronor räknar polisen i Stockholms län med att få ett underskott om 50 miljoner kronor för 2009. Polisen i Roslagen i norra Stockholms län gör ett mycket bra arbete

  Inlämnad
  2009-04-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Lärarundantaget

  Skriftlig fråga 2008/09:558 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:558 Lärarundantaget av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige lägger ned stora resurser på forskning men utbytet i form av nya företag och produkter är relativt blygsamt. En faktor som riskerar att påverkar sannolikheten för kommersialisering av forskningsresultat

  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Ränta på uppskjuten skatt

  Skriftlig fråga 2008/09:556 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har beslutat att företag med ekonomiska problem under den rådande bankkristen ska få möjlighet att dröja upp till två månader med att betala in skatten, och att dröjsmålet ska belastas

  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • EBO och asylsökandes boende

  Skriftlig fråga 2008/09:534 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 27 januari Fråga 2008/09:534  EBO och asylsökandes boende av Jan Emanuel Johansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Asylsökandes regler för eget boende, EBO, infördes för att asylsökande själva skulle välja var de vill bo och är en fin och vacker tanke. Men resultatet har tyvärr

  Inlämnad
  2009-01-27
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Brott och straff

  Brott och straff

  Interpellation 2008/09:235 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 december Interpellation 2008/09:235 Brott och straff av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Justitieministern talar om hårdare straff och att straffen måste återspegla allvaret i händelsen och visa vad som är rätt och fel. Jag vill till att börja med slå fast att jag håller med om

  Inlämnad
  2008-12-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • EU-frimärken

  Skriftlig fråga 2008/09:512 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 januari Fråga 2008/09:512 EU-frimärken av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Cecilia Malmström fp Världspostunionen Universal Postal Union UPU grundades 1874 och Sverige var ett av grundarländerna. UPU blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. Ett av UPU:s syften är att förena

  Inlämnad
  2009-01-22
  Besvarare
  Cecilia Malmström (FP)
 • med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

  Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt. Riksdagen

  Inlämnad
  2008-12-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Betänkande 2004/05:SOU23

  De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 68 minuter
  Justering
  2005-05-19
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • situationen för studerande på anstalt

  Skriftlig fråga 2004/05:1211 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 11 mars Fråga 2004/05:1211 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om situationen för studerande på anstalt Den som studerar på anstalt i dag kan drabbas av följande problem: Den studerande kan behöva skrivas in på komvux på anstaltsorten under sin strafftid. För att detta ska fungera måste

  Inlämnad
  2005-03-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • skydd för försöksdjur

  Skriftlig fråga 2004/05:1089 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 1 mars Fråga 2004/05:1089 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skydd för försöksdjur Regeringen beslutade den 24 februari om en ändring i djurskyddsförordningen. Enligt beslutet blir det möjligt för en djurförsöksetisk nämnd att godkänna försök som innebär att bestämmelser i

  Inlämnad
  2005-03-01
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • tvångsmatning av gäss

  Skriftlig fråga 2004/05:1063 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 23 februari Fråga 2004/05:1063 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvångsmatning av gäss Tvångsmatning av ankor och gäss för produktion av ank- och gåslever, så kallad foie gras, är inte förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Tvångsmatningen är ytterst plågsam och ett

  Inlämnad
  2005-02-23
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • obligatoriskt hivtest

  Skriftlig fråga 2004/05:882 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 4 februari Fråga 2004/05:882 av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Ylva Johansson om obligatoriskt hivtest Alla försök att hejda spridningen av hiv måste prövas. Vi vet i dag att av alla upptäckta hivfall i Sverige är 61 invandrare som smittats innan ankomst till Sverige. Ett sätt att hjälpa dessa människor

  Inlämnad
  2005-02-04
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • polisens användning av kräkmedel

  Skriftlig fråga 2004/05:460 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 26 november Fråga 2004/05:460 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om polisens användning av kräkmedel Heroinet, då framför allt rökheroinet, sprider sig snabbt bland unga i våra storstäder och dess förorter. Langarna förvarar ofta kapslarna, kabbarna, med heroin i munnen. Detta medför

  Inlämnad
  2004-11-26
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga frågor. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • TRIPS

  Motion 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. s TRIPS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om TRIPS och utvecklingsländerna. Motivering Infektionssjukdomar dödar varje år 14 miljoner människor. 90 procent av dessa kommer från fattiga utvecklingsländer.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En gymnasieskola som når alla elever

  Motion 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming s En gymnasieskola som når alla elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hitta lösningar på problematiken med de ungdomar som riskerar att falla ur gymnasieskolan.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Delat barnbidrag

  Motion 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson s Delat barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delat barnbidrag. Motivering Det allmänna barnbidraget riktar sig till alla familjer i Sverige som har barn mellan

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar

  Motion 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson s Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetssäkring beträffande djurskyddstillsynen av hästar. Motivering Tillsynen utövas när det gäller

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter