Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

  Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

  Interpellation 2007/08:535 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 28 mars Interpellation 2007/08:535 Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c I ett förslag från arbetsgruppen avseende ekonomi budget i balans på Tullverket föreslås i skrivelsen Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget

  Inlämnad
  2008-03-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Gränsskydd och narkotikabekämpning

  Skriftlig fråga 2007/08:1069 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 11 april Fråga 2007/08:1069 Gränsskydd och narkotikabekämpning av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen planerar att lägga ned tullen i Kapellskär av besparingsskäl vilket vittnar om en väldigt snäv syn på begreppet besparing. Att som Tullutredningen påstå att den föreslagna omorganisationen

  Inlämnad
  2008-04-11
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2007/08:MJU13

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Justering
  2008-03-27
  Debatt
  2008-04-09
  Beslut
  2008-04-10
 • Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen

  Skriftlig fråga 2007/08:1047 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 april Fråga 2007/08:1047 Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen av Jan Emanuel Johansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Tullverkets förslag ska bland annat verksamhet vid Kapellskärs hamn läggas ned och att den flyttas till Arlanda och Stockholm. Förslaget

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Miljökonsekvenser med anledning av nedläggningen av tullen vid Kapellskärs hamn

  Skriftlig fråga 2007/08:1046 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 april Fråga 2007/08:1046 Miljökonsekvenser med anledning av nedläggningen av tullen vid Kapellskärs hamn av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Tullens aviserade omorganisation av verksamheten innebär att tullen vid Kapellskärs hamn läggs ned och att verksamheten flyttas till Arlanda

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

  Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

  Interpellation 2007/08:402 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 15 februari Interpellation 2007/08:402 Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Förslaget till omstruktureringar av Tullverkets verksamhet innebär att verksamheten i Kapellskärs hamn ska

  Inlämnad
  2008-02-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Betänkande 2004/05:SOU23

  De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 68 minuter
  Justering
  2005-05-19
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • situationen för studerande på anstalt

  Skriftlig fråga 2004/05:1211 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 11 mars Fråga 2004/05:1211 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om situationen för studerande på anstalt Den som studerar på anstalt i dag kan drabbas av följande problem: Den studerande kan behöva skrivas in på komvux på anstaltsorten under sin strafftid. För att detta ska fungera måste

  Inlämnad
  2005-03-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • skydd för försöksdjur

  Skriftlig fråga 2004/05:1089 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 1 mars Fråga 2004/05:1089 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skydd för försöksdjur Regeringen beslutade den 24 februari om en ändring i djurskyddsförordningen. Enligt beslutet blir det möjligt för en djurförsöksetisk nämnd att godkänna försök som innebär att bestämmelser i

  Inlämnad
  2005-03-01
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • tvångsmatning av gäss

  Skriftlig fråga 2004/05:1063 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 23 februari Fråga 2004/05:1063 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvångsmatning av gäss Tvångsmatning av ankor och gäss för produktion av ank- och gåslever, så kallad foie gras, är inte förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Tvångsmatningen är ytterst plågsam och ett

  Inlämnad
  2005-02-23
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • obligatoriskt hivtest

  Skriftlig fråga 2004/05:882 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 4 februari Fråga 2004/05:882 av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Ylva Johansson om obligatoriskt hivtest Alla försök att hejda spridningen av hiv måste prövas. Vi vet i dag att av alla upptäckta hivfall i Sverige är 61 invandrare som smittats innan ankomst till Sverige. Ett sätt att hjälpa dessa människor

  Inlämnad
  2005-02-04
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • polisens användning av kräkmedel

  Skriftlig fråga 2004/05:460 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 26 november Fråga 2004/05:460 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om polisens användning av kräkmedel Heroinet, då framför allt rökheroinet, sprider sig snabbt bland unga i våra storstäder och dess förorter. Langarna förvarar ofta kapslarna, kabbarna, med heroin i munnen. Detta medför

  Inlämnad
  2004-11-26
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga frågor. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • TRIPS

  Motion 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. s TRIPS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om TRIPS och utvecklingsländerna. Motivering Infektionssjukdomar dödar varje år 14 miljoner människor. 90 procent av dessa kommer från fattiga utvecklingsländer.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En gymnasieskola som når alla elever

  Motion 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming s En gymnasieskola som når alla elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hitta lösningar på problematiken med de ungdomar som riskerar att falla ur gymnasieskolan.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Delat barnbidrag

  Motion 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson s Delat barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delat barnbidrag. Motivering Det allmänna barnbidraget riktar sig till alla familjer i Sverige som har barn mellan

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar

  Motion 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson s Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetssäkring beträffande djurskyddstillsynen av hästar. Motivering Tillsynen utövas när det gäller

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkbildning för nya grupper

  Motion 2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Folkbildning för nya grupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beakta behovet av förändringar för att göra fördelningssystemet mer flexibelt och stödjande när nya grupper vill

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Mellanöstern

  Motion 2004/05:U301 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U301 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige, med en tydlig tidsgräns, bör argumentera för att Israel måste välja. Motivering Våldet fortsätter i ökad takt. Antalet dödsoffer

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skuldlättnad för fattiga länder

  Motion 2004/05:U300 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U300 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Skuldlättnad för fattiga länder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt bör verka för att initiera nya koncept och mekanismer för avskrivning. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter