Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Betänkande 2004/05:SOU23

  De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 68 minuter
  Justering
  2005-05-19
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • situationen för studerande på anstalt

  Skriftlig fråga 2004/05:1211 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 11 mars Fråga 2004/05:1211 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om situationen för studerande på anstalt Den som studerar på anstalt i dag kan drabbas av följande problem: Den studerande kan behöva skrivas in på komvux på anstaltsorten under sin strafftid. För att detta ska fungera måste

  Inlämnad
  2005-03-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • skydd för försöksdjur

  Skriftlig fråga 2004/05:1089 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 1 mars Fråga 2004/05:1089 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skydd för försöksdjur Regeringen beslutade den 24 februari om en ändring i djurskyddsförordningen. Enligt beslutet blir det möjligt för en djurförsöksetisk nämnd att godkänna försök som innebär att bestämmelser i

  Inlämnad
  2005-03-01
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • tvångsmatning av gäss

  Skriftlig fråga 2004/05:1063 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 23 februari Fråga 2004/05:1063 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvångsmatning av gäss Tvångsmatning av ankor och gäss för produktion av ank- och gåslever, så kallad foie gras, är inte förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Tvångsmatningen är ytterst plågsam och ett

  Inlämnad
  2005-02-23
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • obligatoriskt hivtest

  Skriftlig fråga 2004/05:882 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 4 februari Fråga 2004/05:882 av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Ylva Johansson om obligatoriskt hivtest Alla försök att hejda spridningen av hiv måste prövas. Vi vet i dag att av alla upptäckta hivfall i Sverige är 61 invandrare som smittats innan ankomst till Sverige. Ett sätt att hjälpa dessa människor

  Inlämnad
  2005-02-04
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • polisens användning av kräkmedel

  Skriftlig fråga 2004/05:460 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 26 november Fråga 2004/05:460 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om polisens användning av kräkmedel Heroinet, då framför allt rökheroinet, sprider sig snabbt bland unga i våra storstäder och dess förorter. Langarna förvarar ofta kapslarna, kabbarna, med heroin i munnen. Detta medför

  Inlämnad
  2004-11-26
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga frågor. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • TRIPS

  Motion 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. s TRIPS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om TRIPS och utvecklingsländerna. Motivering Infektionssjukdomar dödar varje år 14 miljoner människor. 90 procent av dessa kommer från fattiga utvecklingsländer.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En gymnasieskola som når alla elever

  Motion 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming s En gymnasieskola som når alla elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hitta lösningar på problematiken med de ungdomar som riskerar att falla ur gymnasieskolan.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Delat barnbidrag

  Motion 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson s Delat barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delat barnbidrag. Motivering Det allmänna barnbidraget riktar sig till alla familjer i Sverige som har barn mellan

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar

  Motion 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson s Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetssäkring beträffande djurskyddstillsynen av hästar. Motivering Tillsynen utövas när det gäller

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkbildning för nya grupper

  Motion 2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Folkbildning för nya grupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beakta behovet av förändringar för att göra fördelningssystemet mer flexibelt och stödjande när nya grupper vill

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Mellanöstern

  Motion 2004/05:U301 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U301 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige, med en tydlig tidsgräns, bör argumentera för att Israel måste välja. Motivering Våldet fortsätter i ökad takt. Antalet dödsoffer

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skuldlättnad för fattiga länder

  Motion 2004/05:U300 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U300 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Skuldlättnad för fattiga länder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt bör verka för att initiera nya koncept och mekanismer för avskrivning. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ökad öppenhet och demokratisering av Valutafonden och Världsbanken

  Motion 2004/05:U299 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U299 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Ökad öppenhet och demokratisering av Valutafonden och Världsbanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att IMF:s och Världsbankens krav på enskilda länder inte

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Politik för global utveckling

  Motion 2004/05:U298 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U298 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Politik för global utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad redogörelse för svensk politik när det gäller handelspolitiken årligen inom ramen för återrapportering av politiken

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Etisk märkning

  Motion 2004/05:L312 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L312 av Jan Emanuel Johansson s Etisk märkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etisk märkning. Motivering Under det senaste årtiondet har intresset för etisk märkning ökat bland svenska konsumenter. Det finns ett

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • De djurförsöksetiska nämndernas status

  Motion 2004/05:MJ282 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ282 av Jan Emanuel Johansson s De djurförsöksetiska nämndernas status Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de djurförsöksetiska nämndernas status ändras från rådgivande till beslutande. Motivering Maktstrukturer

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Apor som försöksdjur

  Motion 2004/05:MJ399 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ399 av Jan Emanuel Johansson s Apor som försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om apor i försök. Motivering Apor i försök. I och med att riksdagen biföll utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU6 om forskningspolitik

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

  Motion 2004/05:MJ398 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ398 av Jan Emanuel Johansson s Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen om försöksdjur med ambitionen att föreskrifter och de allmänna råden begränsas

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter