Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Barns rättigheter i familjerättsprocesser

  Motion 2002/03:L337 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L337 av Jan Emanuel Johansson s Barns rättigheter i familjerättsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rättigheter i familjerättsprocesser. Motivering Barn i Sverige bör alltid ha rätt till ett eget särskilt

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förbud mot äktenskap före 18 års ålder

  Motion 2002/03:L333 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L333 av Jan Emanuel Johansson s Förbud mot äktenskap före 18 års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skyndsam förändring av lagstiftningen så att 18 år blir lägsta ålder för äktenskap för alla som vistas i Sverige,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler

  Motion 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson s Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättigheten att köra mc i bussfiler. Motivering På vägar in och ut ur stadskärnor, liksom i stadskärnorna,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Registrering av mopeder

  Motion 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson s Registrering av mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om registrering av mopeder. Motivering Mopeden har vunnit starkt i popularitet under senare tid. Samtidigt har vi i Sverige fått

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort

  Motion 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson s Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrade behörighetsregler för automatväxlade lätta motorcyklar. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap

  Motion 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson s Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Byggkostnadsfaktorn i kommunala kostnadsutjämningssystemet

  Motion 2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. s Byggkostnadsfaktorn i kommunala kostnadsutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggkostnadsfaktorn i kommunala kostnadsutjämningssystem. Motivering Syftet med det kommunala

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kontroll genom registerutdrag

  Motion 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson s Kontroll genom registerutdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet att utföra registerkontroll på personal som arbetar inom små boendeenheter, familjehem, flyktingförläggningar,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Storstadspolitiken

  Motion 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. s Storstadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett fortsatt steg i storstadspolitiken inom den generella välfärdspolitikens ram för att motverka ökade samhällsklyftor

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tillväxt i Stockholmsregionen

  Motion 2002/03:N385 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N385 av Tommy Waidelich m.fl. s Tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade förutsättningar för tillväxt i Stockholmsregionen. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser, som

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Djuretik

  Motion 2002/03:MJ488 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ488 av Jan Emanuel Johansson s Djuretik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det djuretiskt hållbara samhället. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om poängkurser i djuretik. 1

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU5 2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Djur som jaktobjekt

  Motion 2002/03:MJ481 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ481 av Jan Emanuel Johansson s Djur som jaktobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ till jakt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. godsjakt. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Åtgärder för ett renare Östersjön

  Motion 2002/03:MJ478 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ478 av Jan Emanuel Johansson s Åtgärder för ett renare Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige snarast ansöker vid IMO att Östersjön klassas som särskilt känsligt havsområdePSSA. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU13 2002/03:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
 • Körkort för hundägare och uppfödare

  Motion 2002/03:MJ477 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ477 av Jan Emanuel Johansson s Körkort för hundägare och uppfödare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om körkort för hundägare och uppfödare samt förbud mot vissa s.k. dressyrmetoder och viss användning av hundar. Motivering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Importförbud för hund- och kattskinn

  Motion 2002/03:MJ476 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ476 av Jan Emanuel Johansson s Importförbud för hund- och kattskinn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om importförbud av hund- och kattskinn samt krav på ursprungsmärkning av pälsprodukter. Motivering Pälshandel hör

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Djur som pälsobjekt

  Motion 2002/03:MJ475 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ475 av Jan Emanuel Johansson s Djur som pälsobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djur som pälsobjekt. Motivering I Sverige dödas årligen kanske upp till 2 miljoner djur per år för att bli päls. Den svenska djurskyddslagen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Motion 2002/03:MJ474 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ474 av Jan Emanuel Johansson s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program för och en utvecklad nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Djur som försöksobjekt

  Motion 2002/03:MJ463 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ463 av Jan Emanuel Johansson s Djur som försöksobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djur som försöksobjekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djurförsöksstatistiken.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag
 • Djur som nöjesobjekt

  Motion 2002/03:MJ462 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ462 av Jan Emanuel Johansson s Djur som nöjesobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djur som nöjesobjekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djur i spelverksamhet. Motivering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter