Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

  Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet

  Inlämnad
  2009-06-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Våldet i Sri Lanka

  Våldet i Sri Lanka

  Interpellation 2008/09:489 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 6 maj Interpellation 2008/09:489 Våldet i Sri Lanka av Jan Emanuel Johansson s till utrikesminister Carl Bildt m Den tamilska gerillan i Sri Lanka är helt omringad, med tiotusentals civila som en barriär mellan sig och regeringsarmén. Att regeringssidan i detta läge använder sig av artilleri och bombflyg är

  Inlämnad
  2009-05-06
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Polisen i Roslagen

  Skriftlig fråga 2008/09:874 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 april Fråga 2008/09:874 Polisen i Roslagen av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Trots nedskärningar på 70 miljoner kronor räknar polisen i Stockholms län med att få ett underskott om 50 miljoner kronor för 2009. Polisen i Roslagen i norra Stockholms län gör ett mycket bra arbete

  Inlämnad
  2009-04-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Lärarundantaget

  Skriftlig fråga 2008/09:558 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:558 Lärarundantaget av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige lägger ned stora resurser på forskning men utbytet i form av nya företag och produkter är relativt blygsamt. En faktor som riskerar att påverkar sannolikheten för kommersialisering av forskningsresultat

  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Ränta på uppskjuten skatt

  Skriftlig fråga 2008/09:556 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har beslutat att företag med ekonomiska problem under den rådande bankkristen ska få möjlighet att dröja upp till två månader med att betala in skatten, och att dröjsmålet ska belastas

  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • EBO och asylsökandes boende

  Skriftlig fråga 2008/09:534 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 27 januari Fråga 2008/09:534  EBO och asylsökandes boende av Jan Emanuel Johansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Asylsökandes regler för eget boende, EBO, infördes för att asylsökande själva skulle välja var de vill bo och är en fin och vacker tanke. Men resultatet har tyvärr

  Inlämnad
  2009-01-27
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Brott och straff

  Brott och straff

  Interpellation 2008/09:235 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 december Interpellation 2008/09:235 Brott och straff av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Justitieministern talar om hårdare straff och att straffen måste återspegla allvaret i händelsen och visa vad som är rätt och fel. Jag vill till att börja med slå fast att jag håller med om

  Inlämnad
  2008-12-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • EU-frimärken

  Skriftlig fråga 2008/09:512 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 22 januari Fråga 2008/09:512 EU-frimärken av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Cecilia Malmström fp Världspostunionen Universal Postal Union UPU grundades 1874 och Sverige var ett av grundarländerna. UPU blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. Ett av UPU:s syften är att förena

  Inlämnad
  2009-01-22
  Besvarare
  Cecilia Malmström (FP)
 • med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

  Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt. Riksdagen

  Inlämnad
  2008-12-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa narkotikafrågor

  Vissa narkotikafrågor

  Betänkande 2002/03:SOU5

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna en skrivelse om resultaten av olika åtgärder mot narkotika. Skrivelsen bör innehålla en redogörelse för de åtgärder som genomförts, vilka resultat som uppnåtts och regeringens analys och bedömning. Regeringen ska lämna skrivelsen senast den 29 april 2005.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 33 minuter
  Justering
  2003-03-13
  Debatt
  2003-04-11
  Beslut
  2003-04-16
 • Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

  Skriftlig fråga 2002/03:131 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 14 november Fråga 2002/03:131 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna På grund av brist på pengar hotas nu den jouröppna djursjukvården vid Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna. Risken finns att upp till 1 000 hästar

  Inlämnad
  2002-11-14
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • burhöns

  Skriftlig fråga 2002/03:69 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 30 oktober Fråga 2002/03:69 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhöns Ett av Sveriges största äggföretag, Aniara, vann i Länsrätten i Jönköping en tvist mot Jordbruksverket. Beslutet innebär att företaget inte kommer att behöva bygga om sina anläggningar till år 2004 utan

  Inlämnad
  2002-10-30
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler

  Motion 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson s Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättigheten att köra mc i bussfiler. Motivering På vägar in och ut ur stadskärnor, liksom i stadskärnorna,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Registrering av mopeder

  Motion 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson s Registrering av mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om registrering av mopeder. Motivering Mopeden har vunnit starkt i popularitet under senare tid. Samtidigt har vi i Sverige fått

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort

  Motion 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson s Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrade behörighetsregler för automatväxlade lätta motorcyklar. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap

  Motion 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson s Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kontroll genom registerutdrag

  Motion 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson s Kontroll genom registerutdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet att utföra registerkontroll på personal som arbetar inom små boendeenheter, familjehem, flyktingförläggningar,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Storstadspolitiken

  Motion 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. s Storstadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett fortsatt steg i storstadspolitiken inom den generella välfärdspolitikens ram för att motverka ökade samhällsklyftor

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter