Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

  Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

  Interpellation 2007/08:535 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 28 mars Interpellation 2007/08:535 Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c I ett förslag från arbetsgruppen avseende ekonomi budget i balans på Tullverket föreslås i skrivelsen Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget

  Inlämnad
  2008-03-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Gränsskydd och narkotikabekämpning

  Skriftlig fråga 2007/08:1069 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 11 april Fråga 2007/08:1069 Gränsskydd och narkotikabekämpning av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen planerar att lägga ned tullen i Kapellskär av besparingsskäl vilket vittnar om en väldigt snäv syn på begreppet besparing. Att som Tullutredningen påstå att den föreslagna omorganisationen

  Inlämnad
  2008-04-11
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2007/08:MJU13

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Justering
  2008-03-27
  Debatt
  2008-04-09
  Beslut
  2008-04-10
 • Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen

  Skriftlig fråga 2007/08:1047 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 april Fråga 2007/08:1047 Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen av Jan Emanuel Johansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Tullverkets förslag ska bland annat verksamhet vid Kapellskärs hamn läggas ned och att den flyttas till Arlanda och Stockholm. Förslaget

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Miljökonsekvenser med anledning av nedläggningen av tullen vid Kapellskärs hamn

  Skriftlig fråga 2007/08:1046 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 7 april Fråga 2007/08:1046 Miljökonsekvenser med anledning av nedläggningen av tullen vid Kapellskärs hamn av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Tullens aviserade omorganisation av verksamheten innebär att tullen vid Kapellskärs hamn läggs ned och att verksamheten flyttas till Arlanda

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

  Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

  Interpellation 2007/08:402 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 15 februari Interpellation 2007/08:402 Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Förslaget till omstruktureringar av Tullverkets verksamhet innebär att verksamheten i Kapellskärs hamn ska

  Inlämnad
  2008-02-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa narkotikafrågor

  Vissa narkotikafrågor

  Betänkande 2002/03:SOU5

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna en skrivelse om resultaten av olika åtgärder mot narkotika. Skrivelsen bör innehålla en redogörelse för de åtgärder som genomförts, vilka resultat som uppnåtts och regeringens analys och bedömning. Regeringen ska lämna skrivelsen senast den 29 april 2005.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 33 minuter
  Justering
  2003-03-13
  Debatt
  2003-04-11
  Beslut
  2003-04-16
 • Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

  Skriftlig fråga 2002/03:131 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 14 november Fråga 2002/03:131 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna På grund av brist på pengar hotas nu den jouröppna djursjukvården vid Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna. Risken finns att upp till 1 000 hästar

  Inlämnad
  2002-11-14
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • burhöns

  Skriftlig fråga 2002/03:69 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 30 oktober Fråga 2002/03:69 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhöns Ett av Sveriges största äggföretag, Aniara, vann i Länsrätten i Jönköping en tvist mot Jordbruksverket. Beslutet innebär att företaget inte kommer att behöva bygga om sina anläggningar till år 2004 utan

  Inlämnad
  2002-10-30
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Barns rättigheter i familjerättsprocesser

  Motion 2002/03:L337 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L337 av Jan Emanuel Johansson s Barns rättigheter i familjerättsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rättigheter i familjerättsprocesser. Motivering Barn i Sverige bör alltid ha rätt till ett eget särskilt

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förbud mot äktenskap före 18 års ålder

  Motion 2002/03:L333 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L333 av Jan Emanuel Johansson s Förbud mot äktenskap före 18 års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skyndsam förändring av lagstiftningen så att 18 år blir lägsta ålder för äktenskap för alla som vistas i Sverige,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler

  Motion 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson s Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättigheten att köra mc i bussfiler. Motivering På vägar in och ut ur stadskärnor, liksom i stadskärnorna,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Registrering av mopeder

  Motion 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson s Registrering av mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om registrering av mopeder. Motivering Mopeden har vunnit starkt i popularitet under senare tid. Samtidigt har vi i Sverige fått

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort

  Motion 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson s Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrade behörighetsregler för automatväxlade lätta motorcyklar. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap

  Motion 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson s Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Byggkostnadsfaktorn i kommunala kostnadsutjämningssystemet

  Motion 2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. s Byggkostnadsfaktorn i kommunala kostnadsutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggkostnadsfaktorn i kommunala kostnadsutjämningssystem. Motivering Syftet med det kommunala

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kontroll genom registerutdrag

  Motion 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson s Kontroll genom registerutdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet att utföra registerkontroll på personal som arbetar inom små boendeenheter, familjehem, flyktingförläggningar,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Storstadspolitiken

  Motion 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. s Storstadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett fortsatt steg i storstadspolitiken inom den generella välfärdspolitikens ram för att motverka ökade samhällsklyftor

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter