Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • TRIPS

  Motion 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U320 av Joe Frans m.fl. s TRIPS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om TRIPS och utvecklingsländerna. Motivering Infektionssjukdomar dödar varje år 14 miljoner människor. 90 procent av dessa kommer från fattiga utvecklingsländer.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En gymnasieskola som når alla elever

  Motion 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub494 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming s En gymnasieskola som når alla elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hitta lösningar på problematiken med de ungdomar som riskerar att falla ur gymnasieskolan.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N439 av Jan Emanuel Johansson s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga frågor. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Delat barnbidrag

  Motion 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf396 av Cinnika Beiming och Jan Emanuel Johansson s Delat barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delat barnbidrag. Motivering Det allmänna barnbidraget riktar sig till alla familjer i Sverige som har barn mellan

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar

  Motion 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson s Kvalitetssäkring av djurskyddstillsynen av hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetssäkring beträffande djurskyddstillsynen av hästar. Motivering Tillsynen utövas när det gäller

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkbildning för nya grupper

  Motion 2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Folkbildning för nya grupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beakta behovet av förändringar för att göra fördelningssystemet mer flexibelt och stödjande när nya grupper vill

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Mellanöstern

  Motion 2004/05:U301 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U301 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige, med en tydlig tidsgräns, bör argumentera för att Israel måste välja. Motivering Våldet fortsätter i ökad takt. Antalet dödsoffer

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skuldlättnad för fattiga länder

  Motion 2004/05:U300 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U300 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Skuldlättnad för fattiga länder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt bör verka för att initiera nya koncept och mekanismer för avskrivning. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ökad öppenhet och demokratisering av Valutafonden och Världsbanken

  Motion 2004/05:U299 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U299 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Ökad öppenhet och demokratisering av Valutafonden och Världsbanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att IMF:s och Världsbankens krav på enskilda länder inte

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Politik för global utveckling

  Motion 2004/05:U298 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U298 av Pär Axel Sahlberg m.fl. s Politik för global utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad redogörelse för svensk politik när det gäller handelspolitiken årligen inom ramen för återrapportering av politiken

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Etisk märkning

  Motion 2004/05:L312 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L312 av Jan Emanuel Johansson s Etisk märkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etisk märkning. Motivering Under det senaste årtiondet har intresset för etisk märkning ökat bland svenska konsumenter. Det finns ett

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • De djurförsöksetiska nämndernas status

  Motion 2004/05:MJ282 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ282 av Jan Emanuel Johansson s De djurförsöksetiska nämndernas status Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de djurförsöksetiska nämndernas status ändras från rådgivande till beslutande. Motivering Maktstrukturer

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Apor som försöksdjur

  Motion 2004/05:MJ399 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ399 av Jan Emanuel Johansson s Apor som försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om apor i försök. Motivering Apor i försök. I och med att riksdagen biföll utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU6 om forskningspolitik

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

  Motion 2004/05:MJ398 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ398 av Jan Emanuel Johansson s Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen om försöksdjur med ambitionen att föreskrifter och de allmänna råden begränsas

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Försöksdjur

  Motion 2004/05:MJ281 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ281 av Jan Emanuel Johansson s Försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djurskyddsorganisationernas talerätt. Motivering Överklagan av de beslut som fattas i de djurförsöksetiska nämnderna. Idag kan endast de

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stockholmsregionens tillväxt

  Motion 2004/05:N236 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N236 av Niclas Lindberg m.fl. s Stockholmsregionens tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade tillväxtmöjligheter för Stockholmsregionen. Motivering Stockholm växer allt snabbare. Sedan 1970 har befolkningen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsumentupplysning om genmodifierade produkter

  Motion 2004/05:L250 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L250 av Jan Emanuel Johansson s Konsumentupplysning om genmodifierade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell strategi för konsumentupplysning om genmodifierade produkter. Motivering EU-kommissionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Jakt på djur

  Motion 2004/05:MJ257 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ257 av Jan Emanuel Johansson s Jakt på djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grytjakt. Motivering I Sverige dödas varje år cirka 1,6 miljoner djur under jakten. Av regeringens djuretiska program framgår att djur

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Straffet för djurplågeri

  Motion 2004/05:Ju322 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju322 av Jan Emanuel Johansson s Straffet för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffsatsen för grovt djurplågeri enligt 16 brottsbalken. Motivering Straffbestämmelserna för djurskyddsbrott regleras både

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Avtjänande av straff

  Motion 2004/05:Ju321 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju321 av Jan Emanuel Johansson s Avtjänande av straff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i Sverige dömda personer med utländskt medborgarskap som också dömts till utvisning skall avtjäna sitt straff i hemlandet.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter