Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i fördraget införa en målsättning om att jordbrukspolitiken också skall omfatta

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rättvisemärkning

  Motion 2003/04:N381 av Jan Emanuel Johansson och Joe Frans (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N381 av Jan Emanuel Johansson och Joe Frans s Rättvisemärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt stöd till etisk märkning. Motivering Under det senaste årtiondet har intresset för etisk märkning ökat bland

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsument- och djurskydd inom främst hästhållningen

  Motion 2003/04:MJ439 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ439 av Jan Emanuel Johansson s Konsument- och djurskydd inom främst hästhållningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av konsument- och djurskyddet inom främst hästhållningen. Motivering De senaste decennierna

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Motion 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program och en utvecklad nationell strategi för integrerad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rättsligt ansvar för oljeutsläpp

  Motion 2003/04:MJ437 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ437 av Jan Emanuel Johansson s Rättsligt ansvar för oljeutsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort rekvisitet grov vårdslöshet och således endast kräva vårdslöshet i regelverket om rättsligt ansvar för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Antalet högskoleplatser i Stockholms län

  Motion 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. s Antalet högskoleplatser i Stockholms län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fler högskoleplatser till Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap

  Motion 2003/04:Ub505 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub505 av Jan Emanuel Johansson s Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Prioritering inom rättsväsendet

  Motion 2003/04:Ju456 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju456 av Jan Emanuel Johansson s Prioritering inom rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering inom rättsväsendet med respekt för djurskyddsfrågorna. Motivering Idag är handläggningstiderna inom rättsväsendet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ändring i brottsbalkens straffbestämmelser angående djurplågeri

  Motion 2003/04:Ju455 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju455 av Jan Emanuel Johansson s Ändring i brottsbalkens straffbestämmelser angående djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffsatsen för grovt djurplågeri enligt 16 brottsbalken. Motivering Straffbestämmelserna

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Återanpassning efter frigivning

  Motion 2003/04:Ju436 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju436 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming s Återanpassning efter frigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av välplanerade frigivningar inom kriminalvården. Motivering För att underlätta återgången

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2003/04:U283 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U283 av Jan Emanuel Johansson s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga frågor. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regelverket för vårdbidrag

  Motion 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson s Regelverket för vårdbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma bristerna i regelverket vad avser vårdbidraget. Motivering Idag kan en förälder ha rätt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skydd för förtroendevalda

  Motion 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Skydd för förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten för hotade förtroendevalda att få tillstånd att bära tårgasanordningar eller andra till verkan

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Centralt register över dem som har djurförbud

  Motion 2003/04:K440 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:K440 av Jan Emanuel Johansson s Centralt register över dem som har djurförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett centralt register över personer som har djurförbud. Motivering I massmedierna har vi kunnat se och

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Östersjöns miljö

  Motion 2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. s Östersjöns miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en aktiv miljöpolitik för att främja ungas möjligheter inom Östersjöområdet. Motivering När EU växer öppnas nya möjligheterna

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

  Motion 2003/04:MJ443 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ443 av Jan Emanuel Johansson s Översyn av lagen 1943:459 om tillsyn över hundar och katter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning tillsätts för en översyn av lagen 1943:459 om tillsyn över hundar och katter.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förbättring av hundgårdsmiljöer

  Motion 2003/04:MJ442 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ442 av Jan Emanuel Johansson s Förbättring av hundgårdsmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av lagstiftningen vad gäller förbättringar av hundgårdsmiljöer. Motivering SDR anser att förbättring av

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förbud mot svans- och öronkuperade hundar på utställning

  Motion 2003/04:MJ441 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ441 av Jan Emanuel Johansson s Förbud mot svans- och öronkuperade hundar på utställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i lagstiftningen införa ett förbud mot kuperade hundar på utställning. Motivering Från

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Huvudman för försöksdjursveterinär

  Motion 2003/04:MJ440 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ440 av Jan Emanuel Johansson s Huvudman för försöksdjursveterinär Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av huvudmannaskapet för försöksdjursveterinär. Motivering Försöksdjursveterinärerna har en mycket viktig

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skuldfrysning för intagna på fängelser

  Motion 2003/04:L330 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:L330 av Jan Emanuel Johansson s Skuldfrysning för intagna på fängelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skuldfrysning för intagna på fängelser. Motivering Inga metoder får lämnas oprövade när det gäller att underlätta

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter