Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • burhönslagens tillämpning

  Skriftlig fråga 2003/04:1245 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 25 maj Fråga 2003/04:1245 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhönslagens tillämpning Redan 1988 skrevs det in i djurskyddslagen att värphöns ska gå fritt. Med hänvisning till den lagen beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka kommun att en äggproducent ska skaffa

  Inlämnad
  2004-05-25
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • skyddsjakt på rovdjur

  Skriftlig fråga 2003/04:1128 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 28 april Fråga 2003/04:1128 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skyddsjakt på rovdjur Naturvårdsverket vill underlätta för tamdjursägare att skydda sina rovdjur när rovdjur angriper. Man vill införa enklare regler. Enligt dessa ska ägaren få döda ett rovdjur som angriper. Först

  Inlämnad
  2004-04-28
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • hotet mot tumlare i svenska vatten

  Skriftlig fråga 2003/04:1065 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 13 april Fråga 2003/04:1065 av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Lena Sommestad om hotet mot tumlare i svenska vatten I en rapport som nyligen lämnades till regeringen av Naturvårdsverket framgår det att antalet tumlare, den enda val som naturligt lever i svenska vatten, har minskat till runt 600 individer.

  Inlämnad
  2004-04-13
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande  av  EG-direktivet  om  kliniskaprövningar  av  humanläkemedel   samt  andraläkemedelsfrågor

  Genomförande av EG-direktivet om kliniskaprövningar av humanläkemedel samt andraläkemedelsfrågor

  Betänkande 2003/04:SOU7

  Läkemedelslagens regler om klinisk prövning av läkemedel på människor ändras. Ändringarna handlar i huvudsak om utökade krav på information om och samtycke till kliniska läkemedelsprövningar samt begränsningar av när sådana prövningar får utföras på underåriga och icke beslutskompetenta vuxna.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2004-03-09
  Debatt
  2004-03-31
  Beslut
  2004-04-01
 • situationen inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 2003/04:628 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 26 januari Fråga 2003/04:628 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om situationen inom kriminalvården Situationen på många av våra kriminalvårdsanstalter är mycket allvarlig. Ett exempel: Anstalten på Svartsjö på Ekerö är ursprungligen byggd för 51 intagna. 1995 var platsbristen också

  Inlämnad
  2004-01-26
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • elsäkerhet

  Skriftlig fråga 2003/04:580 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 20 januari Fråga 2003/04:580 av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Leif Pagrotsky om elsäkerhet I början av förra årets drabbades många svenskar av elavbrott. Detta hände inte enbart i skogslänen utan drabbade även storstadsområden som Kista i Stockholm och Norrtälje. Dessa händelser skapade en våldsam

  Inlämnad
  2004-01-20
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

  Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

  Betänkande 2003/04:SOU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2004. Totalt fördelas 37,7 miljarder kronor. Riksdagen gav också regeringen två uppdrag: Regeringen bör bedöma verksamheten vid Rett Center och återkomma till riksdagen med förslag på hur den kan finansieras

  Behandlade dokument
  136
  Förslagspunkter
  34
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  83, 1 minuter
  Justering
  2003-11-25
  Debatt
  2003-12-04
  Beslut
  2003-12-04
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i fördraget införa en målsättning om att jordbrukspolitiken också skall omfatta

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rättvisemärkning

  Motion 2003/04:N381 av Jan Emanuel Johansson och Joe Frans (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N381 av Jan Emanuel Johansson och Joe Frans s Rättvisemärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt stöd till etisk märkning. Motivering Under det senaste årtiondet har intresset för etisk märkning ökat bland

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsument- och djurskydd inom främst hästhållningen

  Motion 2003/04:MJ439 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ439 av Jan Emanuel Johansson s Konsument- och djurskydd inom främst hästhållningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av konsument- och djurskyddet inom främst hästhållningen. Motivering De senaste decennierna

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Motion 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program och en utvecklad nationell strategi för integrerad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rättsligt ansvar för oljeutsläpp

  Motion 2003/04:MJ437 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ437 av Jan Emanuel Johansson s Rättsligt ansvar för oljeutsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort rekvisitet grov vårdslöshet och således endast kräva vårdslöshet i regelverket om rättsligt ansvar för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Antalet högskoleplatser i Stockholms län

  Motion 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub507 av Niclas Lindberg m.fl. s Antalet högskoleplatser i Stockholms län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fler högskoleplatser till Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap

  Motion 2003/04:Ub505 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub505 av Jan Emanuel Johansson s Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Prioritering inom rättsväsendet

  Motion 2003/04:Ju456 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju456 av Jan Emanuel Johansson s Prioritering inom rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering inom rättsväsendet med respekt för djurskyddsfrågorna. Motivering Idag är handläggningstiderna inom rättsväsendet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ändring i brottsbalkens straffbestämmelser angående djurplågeri

  Motion 2003/04:Ju455 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju455 av Jan Emanuel Johansson s Ändring i brottsbalkens straffbestämmelser angående djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffsatsen för grovt djurplågeri enligt 16 brottsbalken. Motivering Straffbestämmelserna

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Återanpassning efter frigivning

  Motion 2003/04:Ju436 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju436 av Jan Emanuel Johansson och Cinnika Beiming s Återanpassning efter frigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av välplanerade frigivningar inom kriminalvården. Motivering För att underlätta återgången

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2003/04:U283 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U283 av Jan Emanuel Johansson s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga frågor. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regelverket för vårdbidrag

  Motion 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson s Regelverket för vårdbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma bristerna i regelverket vad avser vårdbidraget. Motivering Idag kan en förälder ha rätt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skydd för förtroendevalda

  Motion 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Skydd för förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten för hotade förtroendevalda att få tillstånd att bära tårgasanordningar eller andra till verkan

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter