Jan Emanuel Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
föreståndare
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-03-11 – 2010-10-04
Ordinarie
2004-11-12 – 2006-10-02
Ledig
2004-10-11 – 2004-11-11
Ordinarie
2004-06-15 – 2004-10-10

Riksdagsledamot

Ersättare
2008-12-14 – 2009-02-01
Ersättare
2008-02-11 – 2008-04-13
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06
Ersättare
2002-10-10 – 2004-06-14
Ersättare
2002-09-30 – 2002-10-09

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2008-02-11 – 2008-04-13

Justitieutskottet

Suppleant
2008-12-16 – 2009-02-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
2009-06-11 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa narkotikafrågor

  Vissa narkotikafrågor

  Betänkande 2002/03:SOU5

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna en skrivelse om resultaten av olika åtgärder mot narkotika. Skrivelsen bör innehålla en redogörelse för de åtgärder som genomförts, vilka resultat som uppnåtts och regeringens analys och bedömning. Regeringen ska lämna skrivelsen senast den 29 april 2005.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 33 minuter
  Justering
  2003-03-13
  Debatt
  2003-04-11
  Beslut
  2003-04-16
 • Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

  Skriftlig fråga 2002/03:131 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 14 november Fråga 2002/03:131 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna På grund av brist på pengar hotas nu den jouröppna djursjukvården vid Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna. Risken finns att upp till 1 000 hästar

  Inlämnad
  2002-11-14
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • burhöns

  Skriftlig fråga 2002/03:69 av Emanuel Johansson, Jan (s)

  den 30 oktober Fråga 2002/03:69 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhöns Ett av Sveriges största äggföretag, Aniara, vann i Länsrätten i Jönköping en tvist mot Jordbruksverket. Beslutet innebär att företaget inte kommer att behöva bygga om sina anläggningar till år 2004 utan

  Inlämnad
  2002-10-30
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler

  Motion 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T523 av Jan Emanuel Johansson s Utökning av rättigheten att köra mc i bussfiler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättigheten att köra mc i bussfiler. Motivering På vägar in och ut ur stadskärnor, liksom i stadskärnorna,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Registrering av mopeder

  Motion 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T522 av Jan Emanuel Johansson s Registrering av mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om registrering av mopeder. Motivering Mopeden har vunnit starkt i popularitet under senare tid. Samtidigt har vi i Sverige fått

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort

  Motion 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T521 av Jan Emanuel Johansson s Behörighet för automatväxlade lätta motorcyklar på bilkörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrade behörighetsregler för automatväxlade lätta motorcyklar. Motivering Det finns idag

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap

  Motion 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub546 av Jan Emanuel Johansson s Vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet hemkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vegetarisk och vegansk skolmat samt undervisning inom ramen för ämnet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kontroll genom registerutdrag

  Motion 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A358 av Jan Emanuel Johansson s Kontroll genom registerutdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet att utföra registerkontroll på personal som arbetar inom små boendeenheter, familjehem, flyktingförläggningar,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Storstadspolitiken

  Motion 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. s Storstadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett fortsatt steg i storstadspolitiken inom den generella välfärdspolitikens ram för att motverka ökade samhällsklyftor

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bindande regler för transnationella företag

  Motion 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N388 av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm s Bindande regler för transnationella företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag avseende sociala och miljömässiga

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tillväxt i Stockholmsregionen

  Motion 2002/03:N385 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N385 av Tommy Waidelich m.fl. s Tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade förutsättningar för tillväxt i Stockholmsregionen. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser, som

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Djuretik

  Motion 2002/03:MJ488 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ488 av Jan Emanuel Johansson s Djuretik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det djuretiskt hållbara samhället. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om poängkurser i djuretik. 1

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU5 2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Djur som jaktobjekt

  Motion 2002/03:MJ481 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ481 av Jan Emanuel Johansson s Djur som jaktobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ till jakt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. godsjakt. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Åtgärder för ett renare Östersjön

  Motion 2002/03:MJ478 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ478 av Jan Emanuel Johansson s Åtgärder för ett renare Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige snarast ansöker vid IMO att Östersjön klassas som särskilt känsligt havsområdePSSA. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU13 2002/03:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
 • Körkort för hundägare och uppfödare

  Motion 2002/03:MJ477 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ477 av Jan Emanuel Johansson s Körkort för hundägare och uppfödare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om körkort för hundägare och uppfödare samt förbud mot vissa s.k. dressyrmetoder och viss användning av hundar. Motivering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Importförbud för hund- och kattskinn

  Motion 2002/03:MJ476 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ476 av Jan Emanuel Johansson s Importförbud för hund- och kattskinn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om importförbud av hund- och kattskinn samt krav på ursprungsmärkning av pälsprodukter. Motivering Pälshandel hör

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Djur som pälsobjekt

  Motion 2002/03:MJ475 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ475 av Jan Emanuel Johansson s Djur som pälsobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djur som pälsobjekt. Motivering I Sverige dödas årligen kanske upp till 2 miljoner djur per år för att bli päls. Den svenska djurskyddslagen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Motion 2002/03:MJ474 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ474 av Jan Emanuel Johansson s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program för och en utvecklad nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Djur som försöksobjekt

  Motion 2002/03:MJ463 av Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ463 av Jan Emanuel Johansson s Djur som försöksobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djur som försöksobjekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djurförsöksstatistiken.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag

Filter

Valda filter