Jacob Risberg (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län, plats 323
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utrikesutskottet

Ledamot

Försvarsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Ledamotsrådet

Ledamot

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Utrikesutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-20 – 2022-12-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Uttalande om att dra in biståndet till Turkiet

  Skriftlig fråga 2023/24:14 av Jacob Risberg (MP)

  Fråga 2023/24:14 Uttalande om att dra in biståndet till Turkiet av Jacob Risberg MP till Utrikesminister Tobias Billström M Tisdag den 12 september uttalade sig Ebba Busch om att Turkiets bistånd skulle dras in om Turkiet inte lämnar ut Kurdiska räven till Sverige. Uttalandet togs tillbaka morgonen efter, den 13 september.

  Inlämnad
  2023-09-18
  Svarsdatum
  2023-09-27
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Uttalande om att dra in biståndet till Turkiet

  Interpellation 2023/24:4 av Jacob Risberg (MP)

  Interpellation 2023/24:4 Uttalande om att dra in biståndet till Turkiet av Jacob Risberg MP till Utrikesminister Tobias Billström M Tisdagen den 12 september uttalade Ebba Busch att Turkiets bistånd skulle dras in, om Turkiet inte utlämnar Kurdiska räven till Sverige. Uttalandet togs tillbaka morgonen efter, den 13 september.

  Inlämnad
  2023-09-13
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

  Betänkande 2022/23:UU10

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att aktivt verka för att skapa enighet inom EU för att lista den statsunderstödda ryska så kallade Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner.

  I anslutning till tillkännagivandet lyfter

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  47, 157 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter

  Betänkande 2022/23:UU15

  Riksdagen riktade en uppmaning genom ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att Sverige ska verka för att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet som terroristorganisation.

  Vidare sa riksdagen nej till cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  30, 115 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-10
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Tillkommande förslag för 2023 Stöd till hushåll och barnfamiljer Slopad matmoms på basvaror Gratis frukost i skolan Det förhöjda

  Inlämnad
  2023-04-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationella relationer m.m.

  Internationella relationer m.m.

  Betänkande 2022/23:UU7

  Riksdagen har behandlat cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden. Förslagen handlar bland annat om utrikespolitikens övergripande inriktning och hur Sverige ska förhålla sig till situationen i vissa delar av världen. 

  Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringens utrikespolitiska inriktning anses väl avvägd och lämplig.

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  33, 97 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ukraina

  Ukraina

  Betänkande 2022/23:UU14

  Riksdagen har behandlat åtta förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen sa nej till motionerna. Samtidigt samlas riksdagen i ett ställningstagande om Ukraina. Här fortsätter riksdagen att fördöma Rysslands invasion av Ukraina, och understryker

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  8, 64 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-13
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Palestina och Israel

  Palestina och Israel

  Interpellation 2022/23:263 av Johan Büser (S)

  Interpellation 2022/23:263 Palestina och Israel av Johan Büser S till Utrikesminister Tobias Billström M Den nya israeliska regeringen har fattat en rad beslut som riskerar att underminera den israeliska demokratin och som har långtgående negativa effekter för palestinierna. Förslag om att begränsa den israeliska högsta

  Inlämnad
  2023-03-15
  Svarsdatum
  2023-03-28
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges medlemskap i Nato

  Sveriges medlemskap i Nato

  Betänkande 2022/23:UU16

  Riksdagen godkände Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  122, 386 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

  Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

  Betänkande 2022/23:UU3

  Vartannat år lämnar regeringen en skrivelse med en samlad redovisning av utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet genom multilaterala organisationer. Det vill säga stöd till internationella organisationer, som till exempel olika FN-organ. 

  I

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 63 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-14
  Debatt
  2023-03-15
  Beslut
  2023-03-15
 • med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

  Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato Sammanfattning Miljöpartiet anser att det säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt efter Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina och även de följder detta har fått och fortsatt kommer

  Inlämnad
  2023-03-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2022/23:UU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

  Motion 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

  Inlämnad
  2023-01-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 15 december. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2022/23:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet internationellt bistånd ska fördelas.

  Därmed ställer sig riksdagen bakom att biståndsramen för 2023 uppgår till 47,2 miljarder kronor och frikopplas från bruttonationalinkomsten

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  85, 221 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Betänkande 2022/23:UU1

  Cirka 2,1 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 1,3 miljarder, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  28, 113 minuter
  Justering
  2022-12-08
  Bordläggning
  2022-12-13
  Debatt
  2022-12-14
  Beslut
  2022-12-14

Filter