Jacob Johnson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Geolog
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2012-04-10 – 2014-06-30
Ledig
2012-01-18 – 2012-04-09
Ordinarie
2006-10-02 – 2012-01-17

Skatteutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-06-30
Suppleant
2006-10-10 – 2007-06-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2012-06-01 – 2014-06-30
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-31
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-06-30
Suppleant
2010-04-22 – 2010-10-04

EU-nämnden

Suppleant
2012-01-26 – 2014-06-30
Suppleant
2011-10-21 – 2012-01-25
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-12

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2011-01-01 – 2014-06-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Åtaganden i Baltic Sea Action Plan

  Interpellation 2008/09:592 av Johnson, Jacob (v)

  den 25 augusti Interpellation 2008/09:592 Åtaganden i Baltic Sea Action Plan av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c I november 2007 antog miljöministrarna runt Östersjön en strategi Baltic Sea Action Plan för att uppnå en god miljöstatus i Östersjön, Öresund och Kattegatt till år 2021. Strategin
  Inlämnad
  2009-08-25
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • EU:s stöd till en fredlig lösning av den kurdiska frågan i Turkiet

  Skriftlig fråga 2008/09:1166 av Johnson, Jacob (v)

  den 21 augusti Fråga 2008/09:1166 EU:s stöd till en fredlig lösning av den kurdiska frågan i Turkiet av Jacob Johnson v till utrikesminister Carl Bildt m Ett av de största hindren för ett turkiskt medlemskap i EU är förtrycket av det kurdiska folket, ett förtryck som i Turkiet och i andra länder med kurdisk befolkning
  Inlämnad
  2009-08-21
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Säkerheten för svenska medborgare i Honduras

  Skriftlig fråga 2008/09:1105 av Johnson, Jacob (v)

  den 23 juli Fråga 2008/09:1105 Säkerheten för svenska medborgare i Honduras av Jacob Johnson v till utrikesminister Carl Bildt m I slutet av juni blev Honduras demokratiskt valde president Manuel Zalaya avsatt i en statskupp och deporterad ut ur landet till Costa Rica. Det är landets konservativa maktelit som ligger
  Inlämnad
  2009-07-23
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Akademiska sjukhuset och sjukvårdsregionerna

  Akademiska sjukhuset och sjukvårdsregionerna

  Interpellation 2008/09:485 av Johnson, Jacob (v)

  den 5 maj Interpellation 2008/09:485 Akademiska sjukhuset och sjukvårdsregionerna av Jacob Johnson v till statsrådet Mats Odell kd Allt sedan Ansvarskommittén lade fram sitt betänkande har turerna, och åsikterna, varit många om bildandet av nya regionkommuner. Särskilt i Mellansverige har åsikterna gått starkt isär
  Inlämnad
  2009-05-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden

  Motion 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Satsningar på biologisk mångfald 3 5 De olika skyddsformerna 3 6 Ökad användning av naturvårdsavtal 4
  Inlämnad
  2009-06-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2009/10:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

  Motion 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)

  Motion till riksdagen 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar s68103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:211. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2009-06-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2009/10:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning

  Motion 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Delegation till länsstyrelserna 3 5 Licensjakt på varg och lodjur 4 6 Vargstammens utveckling 4
  Inlämnad
  2009-06-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2009/10:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sammanhållen svensk havspolitik m.m.

  En sammanhållen svensk havspolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU29

  Riksdagen beslutade om en ny sammanhållen svensk havspolitik. Inriktningen ska vara att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras. Detta samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken behöver vara integrerad och tvärsektoriell och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet. En central utgångspunkt är EU:s havspolitik.
  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  39
  Reservationer
  64 
  Anföranden och repliker
  39, 149 minuter
  Beredning
  2009-04-23
  Justering
  2009-05-14
  Debatt
  2009-06-15
  Beslut
  2009-06-16
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig

  Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig

  Interpellation 2008/09:488 av Kakabaveh, Amineh (v)

  den 6 maj Interpellation 2008/09:488 Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m I Kongo är det farligare att vara kvinna än soldat. Sedan snart ett år tillbaka har FN klassificerat våldtäkt som ett vapen och ett hot mot fred. Frågan är om det
  Inlämnad
  2009-05-06
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den demokratiska situationen i Turkiet

  Den demokratiska situationen i Turkiet

  Interpellation 2008/09:484 av Johnson, Jacob (v)

  den 29 april Interpellation 2008/09:484 Den demokratiska situationen i Turkiet av Jacob Johnson v till utrikesminister Carl Bildt m Den 1 juli blir Sverige ordförandeland i EU. Statminister Fredrik Reinfeldt besökte nyligen Turkiet och uttalade sig enligt DN otvetydigt för vikten av ett turkiskt EU-medlemskap.
  Inlämnad
  2009-04-29
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Minskad avskogning i ett framtida klimatavtal

  Skriftlig fråga 2008/09:977 av Johnson, Jacob (v)

  den 25 maj Fråga 2008/09:977 Minskad avskogning i ett framtida klimatavtal av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c I rådspromemoria, bil. 4 081118står det att ytterligare analyser behövs för att fastställa för- och nackdelar med fondlösningar såväl som marknadsbaserade lösningar samt granskning
  Inlämnad
  2009-05-25
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prövning av vindkraft

  Prövning av vindkraft

  Betänkande 2008/09:MJU27

  Det ska bli lättare att bygga vindkraftverk. I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor. Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 83 minuter
  Beredning
  2009-04-16
  Justering
  2009-05-07
  Debatt
  2009-05-18
  Beslut
  2009-05-20
 • med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat

  Motion 2008/09:U23 av Hans Linde m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2008/09:U23 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat v067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringens skrivelse om biståndets resultat i fortsättningen ska innefatta en utvärdering
  Inlämnad
  2009-05-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kommuners upphandling av avfallshantering

  Interpellation 2008/09:537 av Johnson, Jacob (v)

  den 14 maj Interpellation 2008/09:537 Kommuners upphandling av avfallshantering av Jacob Johnson v till statsrådet Mats Odell kd Tiden går. För ett år sedan tog jag i en interpellation upp frågan om konsekvenserna av kammarrättens utslag i det så kallade Sysavfallet. I debatten framkom att regeringen skulle analysera
  Inlämnad
  2009-05-14
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • med anledning av prop. 2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin

  Motion 2008/09:Fi28 av Ulla Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi28 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin Förslag till riksdagesbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska överväga
  Inlämnad
  2009-05-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition v063 1 Sammanfattning Fler jobb, bättre jobb Investera Sverige ur krisen Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet
  Inlämnad
  2009-05-04
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 8 avslag, 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

  Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget v062 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Stoppa uppsägningarna i kommunerna 4 5 Tidigarelägg infrastrukturprojekt 5 5.1 Konkreta banprojekt med byggstart
  Inlämnad
  2009-05-04
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik m.m.

  Fiskeripolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU22

  En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister vad gäller analyser och uppföljningar inom fiskeripolitikens område för att bättre kunna bedöma olika styrmedel och nå uppsatta mål. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen ska följa upp och genomföra regelbundna
  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  23, 100 minuter
  Justering
  2009-03-26
  Debatt
  2009-04-29
  Beslut
  2009-04-29
 • med anledning av prop. 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter

  Motion 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v, s, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter v058 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Styrning av flottan och begränsningar i fisket 3 4.1 Ägarcentrering och regional obalans 3 4.2 Internationell
  Inlämnad
  2009-04-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2008/09:MJU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbrukspolitik m.m.

  Jordbrukspolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU18

  En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister i tvärvillkorskontrollerna av jordbruksstöd från EU. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen bör följa upp hur kontrollerna utförs och tydliggöra ansvar och roller för berörda myndigheter. För att svenska jordbrukare
  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  15, 89 minuter
  Justering
  2009-03-19
  Debatt
  2009-04-02
  Beslut
  2009-04-15

Filter

Valda filter