Ingrid Sundberg (M)

Född år
1925
Avliden
19 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1966-91. Suppleant i Jordbruksutskottet 66-73 och Statsutskottet 69-70. Ledamot av Utbildningsutskottet 71-75/76, Utrikesutskottet 76/77-82/83 och Kulturutskottet 82/83-90/91, ordförande 82/83-90/91. Suppleant i Valberedningen 76/77-78/79, Talmanskonferensen 77/78-81/82 samt Utrikesnämnden 79/80-80/81 och 82/83-84/85. Ledamot av Krigsdelegationen 76/77-87/88, Nordiska rådets svenska delegation 76/77-87/88, Valberedningen 79/80-90/91 och Talmanskonferensen 82/83-90/91. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 76/77-87/88, vice gruppledare 77/78, 2:e vice gruppledare 79/80-80/81. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 66-90/91, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 82/83-90/91.

Bostadsort

Bjuv, senare Skanör

Utbildning

Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 51-52. Lärare 53-59.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Carnegie Investment 74-82, PK-bankens/Nordbankens södra region 76-95, Humanistiska läroverket i Sigtuna 76-93, Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar/Hjärt-Lungfonden 76-, vice ordförande 83-95, Kema Nobel AB 80-84, Rädda Barnen 83-93 och Kronprinsessan Margaretas minnesfond 87-. - Ledamot av Europeiska kvinnounionens sociala kommitté, ordförande 65-70. Ordförande i unionens svenska kommitté 69 och svenska delegationen 74-78. - Ledamot av styrelsen för Högerns ungdomsförbund 54-60, 2:e vice ordförande 56-60, Malmöhus länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 60-85, 2:e vice ordförande 60-68, 1:e vice ordföradne 69-85. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 62-78. Ordförande i Högerpartiets länskvinnoråd i Malmöhus län 64-69.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Svenska Unescorådet 68-77 och delegationen för hybrid-DNA-frågor 80-84. Ledamot av styrelsen för Svenska Institutet 83-92 och konsthögskolan 88-94. FN-delegat 77, 78, 79 och 82. - Ledamot av 1968 års studiemedelsutredning 68-74, familjelagssakkunniga 69-81, nationalkommittén för FN:s befolkningskonferens 72-74, utredningen om kostnaderna för miljövården 75-78, gymnasieutredningen 76-81, nedrustningsdelegationen 77-83 och gen-etikkommittén 81-84.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Bjuvs barnavårdsnämnd 54-63, vice ordförande 59-63, och skolstyrelsen 56-79. - Ledamot av Vellinge kommunfullmäktige 91-.

Föräldrar

Direktören Carl Jacobsson och Brit Rundquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1987/88:144 om musiken i svenska kyrkan

  Motion 1987/88:Kr28 av Anita Bråkenhielm och Ingrid Sundberg (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Kr28 av Anita Bråkenhielm och Ingrid Sundberg m med anledning av prop. 1987/88:144 om musiken i svenska kyrkan I propositionen tas ytterligare ett steg i den gradvisa utveckling som fjärmar den svenska kyrkan från staten. De

  Inlämnad
  1988-04-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • om en nordisk kulturell hemmamarknad

  Motion 1987/88:U537 av Karin Söder m. fl. (c, m, fp, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Karin Söder m. fl. c, m, fp, vpk om en nordisk kulturell hemmamarknad Mot. 1987/88 U537-540 Nordiskt kulturellt samarbete har tradition långt tillbaka och har sitt huvudsakliga ursprung i ett antal samarbetsinitiativ från enskilda

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1988/89:UU11
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • om sänkta socialavgifter för idrotten

  Motion 1987/88:Sf321 av Bo Lundgren m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf321 av Bo Lundgren m. fl. m om sänkta socialavgifter för idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Kr417 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändrade regler för debitering

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om grannspråken i grundskolans undervisning

  Motion 1987/88:Ub291 av Ingrid Sundberg (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub291 av Ingrid Sundberg m om grannspråken i grundskolans undervisning I det nordiska samarbetet har under senare år språkförståelsen alltmer prioriterats. Det är för att skapa nordisk samhörighet nödvändigt att medborgarna i

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om utbildningspolitiken Mot.

  Motion 1987/88:Ub806 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub806 av Carl Bildt m. fl. m om utbildningspolitiken Mot. 1987/88 Ub806 Sammanfattning Moderata samlingspartiet anser att varje människa inom sig bär anlag som rätt utvecklade ger henne möjligheter att berika och ta ansvar för

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1988/89:UbU18 1988/89:UbU2 1988/89:UbU31 1988/89:UbU4 1988/89:UbU5 1988/89:UbU7 1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • om energisparandet i bebyggelse

  Motion 1987/88:Bo515 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Bo515 av Carl Bildt m. fl. m om energisparandet i bebyggelse Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88 Jo751 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om energisparandet.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om fria massmedia

  Motion 1987/88:K418 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K418 av Carl Bildt m. fl. m om fria massmedia Mediapolitik en fråga om yttrande- och informationsfrihet Grunden för den framtida mediapolitiken måste vara att värna och förstärka yttrandefriheten. Vi kan inte acceptera att något

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om kurser i miljöfrågor vid de tekniska högskolorna

  Motion 1987/88:Ub563 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub563 av Carl Bildt m. fl. m om kurser i miljöfrågor vid de tekniska högskolorna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Jo751 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om åtgärder för att sänka skolpliktsåldern

  Motion 1987/88:Ub255 av Ingrid Sundberg (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub255 av Ingrid Sundberg m om åtgärder för att sänka skolpliktsåldern De nordiska länderna intar en särställning när det gäller den ålder vid vilken skolplikt inträder. I England och andra engelskspråkiga länder med undantag

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om ändrade regler för beräkning av egenavgifter

  Motion 1987/88:Sf220 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf220 av Carl Bildt m. fl. m om ändrade regler för beräkning av egenavgifter Mot. 1987/88 Sf220230 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Sk323 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om behovet av avreglering för småföretagen, m. m.

  Motion 1987/88:K502 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 K502 av Carl Bildt m. fl. m om behovet av avreglering för småföretagen, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Sk323 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om skolans brottsförebyggande roll

  Motion 1987/88:Ub214 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub214 av Carl Bildt m. fl. m om skolans brottsförebyggande roll Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Ju804 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om återupprättande av rättstaten och förstärkning av demokratin

  Motion 1987/88:K202 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 K202 av Carl Bildt m. fl. m om återupprättande av rättstaten och förstärkning av demokratin Sammanfattning Den svenska rättsstaten hotas av förfall. Många medborgare är starkt oroade av det stora antal svåröverskådliga regler

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1988/89:KU11 1988/89:KU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • om rätten till skadestånd vid felaktig

  Motion 1987/88:L602 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L602 av Carl Bildt m. fl. m om rätten till skadestånd vid felaktig myndighetsutövning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:K202 hemställs att riksdagen hos regeringen begär utredning om införande av

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:LU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter