Ingrid Sundberg (M)

Född år
1925
Avliden
19 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1966-91. Suppleant i Jordbruksutskottet 66-73 och Statsutskottet 69-70. Ledamot av Utbildningsutskottet 71-75/76, Utrikesutskottet 76/77-82/83 och Kulturutskottet 82/83-90/91, ordförande 82/83-90/91. Suppleant i Valberedningen 76/77-78/79, Talmanskonferensen 77/78-81/82 samt Utrikesnämnden 79/80-80/81 och 82/83-84/85. Ledamot av Krigsdelegationen 76/77-87/88, Nordiska rådets svenska delegation 76/77-87/88, Valberedningen 79/80-90/91 och Talmanskonferensen 82/83-90/91. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 76/77-87/88, vice gruppledare 77/78, 2:e vice gruppledare 79/80-80/81. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 66-90/91, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 82/83-90/91.

Bostadsort

Bjuv, senare Skanör

Utbildning

Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 51-52. Lärare 53-59.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Carnegie Investment 74-82, PK-bankens/Nordbankens södra region 76-95, Humanistiska läroverket i Sigtuna 76-93, Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar/Hjärt-Lungfonden 76-, vice ordförande 83-95, Kema Nobel AB 80-84, Rädda Barnen 83-93 och Kronprinsessan Margaretas minnesfond 87-. - Ledamot av Europeiska kvinnounionens sociala kommitté, ordförande 65-70. Ordförande i unionens svenska kommitté 69 och svenska delegationen 74-78. - Ledamot av styrelsen för Högerns ungdomsförbund 54-60, 2:e vice ordförande 56-60, Malmöhus länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 60-85, 2:e vice ordförande 60-68, 1:e vice ordföradne 69-85. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 62-78. Ordförande i Högerpartiets länskvinnoråd i Malmöhus län 64-69.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Svenska Unescorådet 68-77 och delegationen för hybrid-DNA-frågor 80-84. Ledamot av styrelsen för Svenska Institutet 83-92 och konsthögskolan 88-94. FN-delegat 77, 78, 79 och 82. - Ledamot av 1968 års studiemedelsutredning 68-74, familjelagssakkunniga 69-81, nationalkommittén för FN:s befolkningskonferens 72-74, utredningen om kostnaderna för miljövården 75-78, gymnasieutredningen 76-81, nedrustningsdelegationen 77-83 och gen-etikkommittén 81-84.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Bjuvs barnavårdsnämnd 54-63, vice ordförande 59-63, och skolstyrelsen 56-79. - Ledamot av Vellinge kommunfullmäktige 91-.

Föräldrar

Direktören Carl Jacobsson och Brit Rundquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Bibeln i skolundervisningen

  Motion 1990/91:Ub235 av Ingrid Sundberg m.fl. (m, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub235 av Ingrid Sundberg m.fl. m, c Bibeln i skolundervisningen Det är i år 450 år sedan den första hela bibeln, Gustav Vasas bibel, trycktes på svenska. Jubileet firas runt om i landet i kyrkor och församlingar, på skolor och på bibliotek och i radio och tidningar. Svenska bibelsällskapet

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturubytet med Östeuropa

  Motion 1990/91:U517 av Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U517 av Ingrid Sundberg m Kulturutbytet med Östeuropa I årets budgetproposition framför biståndsministern starka skäl för att det påbörjade biståndet till Östeuropa skall fortsätta att utvecklas. För alla länder i Central- och Östeuropa har betydelsen av det svenska biståndet varit stor.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Terroristbekämpning

  Motion 1990/91:U512 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U512 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Terroristbekämpning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om värdet av EG-samarbete vad gäller terroristbekämpning. Stockholm

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottsutbildning

  Motion 1990/91:Ub810 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub810 av Bo Lundgren m.fl. m Idrottsutbildning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott som obligatoriskt ämne i gymnasieskolan, 2. att riksdagen som sin

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UbU11 1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Undervisning i etik, m.m.

  Motion 1990/91:Ub258 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub258 av Karin Falkmer m.fl. m Undervisning i etik, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So451 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att frågor om etik, moral och livskvalitet skall ges ett ökat utrymme

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Orienteringsämnena och språken i grundskolans läroplan

  Motion 1990/91:Ub242 av Rune Rydén m.fl. (m, fp, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub242 av Rune Rydén m.fl. m, fp, c, mp Orienteringsämnena och språken i grundskolans läroplan I Lgr 69 angavs biologi, fysik och kemi som naturorienterande ämnen. Ämnenas veckotimtal angavs ämnesvis och fördelades på högstadiets olika årskurser. I Lgr 80 har de naturorienterande ämnena

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att minska antalet aborter

  Motion 1990/91:So451 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So451 av Karin Falkmer m.fl. m Åtgärder för att minska antalet aborter Den nuvarande abortlagen trädde i kraft 1 januari 1975. Abortlagens utgångspunkt är att om kvinnan efter moget övervägande finner att abort är den lämpligaste lösningen på de problem som en oönskad graviditet medför

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU19 1991/92:SoU1 1991/92:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Stöd till kvinnojourer

  Motion 1990/91:So278 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So278 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Stöd till kvinnojourer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju822 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om angelägenheten av att det allmänna ger stöd till kvinnojourerna.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot doping

  Motion 1990/91:So277 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So277 av Bo Lundgren m.fl. m Åtgärder mot doping Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot doping. Stockholm den 24 januari 1991 Bo Lundgren m Hugo Hegeland

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19 1991/92:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnomsorg, m.m.

  Motion 1990/91:So623 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So623 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Barnomsorg, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till barnomsorgsstöd som är oberoende av barnomsorgsform. Stockholm den 23 januari 1991 Charlotte Cederschiöld

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alkoholhaltiga drycker på hotellrum

  Motion 1990/91:So211 av Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So211 av Ingrid Sundberg m Alkoholhaltiga drycker på hotellrum Svensk turistverksamhet har idag stora svårigheter. Beläggningen på hotell har gått ner och det svenska turistnettot är starkt negativt. Genom olika åtgärder försöker man att öka det utländska turistresandet till vårt land.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Norska och danska språken i svensk TV

  Motion 1990/91:Kr227 av Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr227 av Ingrid Sundberg m Norska och danska språken i svensk TV 1986/87 genomfördes en kartläggning i syfte att främja strävandena att skapa en hemmamarknad för nordiska kulturyttringar inom teater, bildkonst, litteratur, musik, radio och TV och andra elektroniska medier samt annan kulturell

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Höjt anslag till Helsingborgs konsertförening

  Motion 1990/91:Kr214 av Ingrid Sundberg och Ingvar Eriksson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr214 av Ingrid Sundberg och Ingvar Eriksson m Höjt anslag till Helsingborgs konsertförening Sexton år har nu gått sedan riksdagen fastställde de åtta kulturpolitiska målen. Kravet på att kulturen skall nå ut till alla människor kvarstår. Även om kommunikationer har förbättrats och TV

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre villkor för idrotten

  Motion 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. m Bättre villkor för idrotten Innehåll 1. Inledning 2 2. Idrottsrörelsens ställning 2 3. Idrottens roll i utbildningen 3 4. Idrott vid militärtjänstgöringen 4 5. Handikappidrott 4 6. Dopingproblemet 5 7. Skatteomläggningen och budgetpropositionen 5 8. Idrotten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:KrU17 1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Sveriges turistråd

  Motion 1990/91:Kr503 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr503 av Ingrid Sundberg m.fl. m Sveriges turistråd Över hela världen ökar turismen. Ökad ledighet, förbättrade kommunikationer och en numera välorganiserad turistverksamhet har skapat starkt förbättrade möjligheter för människor i de flesta länder att fritt välja hur och var de vill

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Byte av personnummer

  Motion 1990/91:Sk903 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk903 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Byte av personnummer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju822 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheterna att byta personnummer. Stockholm den 23 januari 1991

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteavdrag för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

  Motion 1990/91:Sk378 av Ingrid Sundberg och Karl-Gösta Svenson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk378 av Ingrid Sundberg och Karl-Gösta Svenson m Skatteavdrag för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader De förändrade regler för beskattningen av byggnader som följt av skatteomläggningen har hårt drabbat dem som äger och bebor kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnaderna

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdrag för barntillsynskostnader

  Motion 1990/91:Sk369 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk369 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Avdrag för barntillsynskostnader Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om avdrag till barntillsynskostnader. Stockholm den 23 januari 1991 Charlotte Cederschiöld

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot våldsbrottslighet

  Motion 1990/91:Ju822 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju822 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Åtgärder mot våldsbrottslighet Bland det viktigaste för oss kvinnor är att kunna gå tryggt på gator och torg och inte behöva vara rädda för våld och övergrepp. I verkligheten känner dock många kvinnor stor rädsla och oro Många äldre kvinnor vågar

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU21 1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:54 Kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m.

  Motion 1990/91:Sk34 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk34 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Ingrid Sundberg m med anledning av prop. 1990/91:54 Kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattingen, m.m. Sammanfattning: Ingen lösning anvisas i propositionen på beskattningen av sådana kulturbyggnader som från 1991

  Inlämnad
  1990-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter