Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • utvärdering av pengarna till livsmedelskunskap

  Skriftlig fråga 2001/02:500 av Berggren, Inga (m)

  den 9 januari Fråga 2001/02:500 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om utvärdering av pengarna till livsmedelskunskap Med anledning av de totalt 60 miljoner kronor som anslagits till åtgärder inom livsmedelsområdet har jag tidigare i två frågor tagit upp först om det inte vore bättre att stärka

  Inlämnad
  2002-01-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att enkel majoritet skall krävas för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förköpsrätt för kooperativa hyresrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. 2 Inskränkning

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • mat och hälsa

  Skriftlig fråga 2001/02:391 av Berggren, Inga (m)

  den 10 december Fråga 2001/02:391 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om mat och hälsa Avsikten med regeringens anslag åtgärder inom livsmedelsområdet är inte att satsa på reguljär utbildning i grund- och gymnasieskolan det svarar statsrådet Wärnersson på en fråga av mig. Med anledning av att

  Inlämnad
  2001-12-10
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • utbildning om mat och hälsa

  Skriftlig fråga 2001/02:285 av Berggren, Inga (m)

  den 26 november Fråga 2001/02:285 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildning om mat och hälsa Regeringen har anslagit 20 miljoner per år under 20002002 till projekt om mat ur anslaget Åtgärder inom livsmedelsområdet. Projekt och aktiviteter som fått ekonomiskt bidrag under 2000/01 är

  Inlämnad
  2001-11-26
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • myndighetsansvaret och stranderosion

  Skriftlig fråga 2001/02:258 av Berggren, Inga (m)

  den 23 november Fråga 2001/02:258 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om myndighetsansvaret och stranderosion Stranderosionen är ett problem på långa sträckor runt den skånska kusten. Situationen är liknande i andra kommuner i Halland och på Gotland. Bostadsutskottet ansåg förra året att samhällets

  Inlämnad
  2001-11-23
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Betänkande 2001/02:MJU3

  Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet.

  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  124
  Reservationer
  89 
  Anföranden och repliker
  84, 324 minuter
  Beredning
  2001-08-30
  Justering
  2001-11-01
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23
 • med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m.

  Motion 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen i den delen om ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

  Motion 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deklarationsskyldighet för förmögenheten. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU10 2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättning av socialavgifter för en vidgad krets företag i stödområde

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:36. Regeringens förslag I propositionen föreslås dels att en skattereduktion införs för medlemsavgift till

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

  Motion 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. 1 Sammanfattning Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är orättfärdiga skatter som medför orimliga konsekvenser för människor. De slår skoningslöst mot människor

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Motion 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om presumtion vid passivitet. Riksdagen beslutar att förlänga

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att riva upp beslutet om en förtida kärnkraftsavveckling i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Enligt 1997 års

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • tredimensionell fastighetsbildning

  Skriftlig fråga 2001/02:123 av Berggren, Inga (m)

  den 29 oktober Fråga 2001/02:123 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning I ett svar på en fråga av mig om lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning svarar justitieminister Thomas Bodström att det behövs ytterligare överväganden innan en sådan lagstiftning kan

  Inlämnad
  2001-10-29
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast realbehandla och tidigarelägga utbyggnaden av de

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga lagen 1996:1414 om försöksverksamhet om ändrad regional ansvarsfördelning t.o.m. utgången av år 2006 i enlighet med

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Distriktsförsvaret utgörs av territoriellt luft, sjö och mark bundna förband bl.a. s.k. nationella skyddsstyrkor som skall finnas tillgängliga över hela landet. Distriktsförsvaret

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning I ett läge där försvaret tvingas till besparingar är det utmanande att fortsätta med stora investeringar. Därför bör ännu ej genomförda omlokaliseringar som innebär stora

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14 2001/02:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Vi förordar ett starkare försvar som i vissa avseenden är större och i alla avseenden bättre och flexiblare än regeringens förslag. Detta förutsätter en större materiell

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter