Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • miljökonsekvenser vid vindkraftsbyggen

  Skriftlig fråga 2001/02:1456 av Berggren, Inga (m)

  den 30 juli Fråga 2001/02:1456 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om miljökonsekvenser vid vindkraftsbyggen I en interpellationsdebatt tidigare i år om vindkraft och miljöpåverkan höll miljöministern med mig om att det finns för lite kunskap om hur vindkraften påverkar olika naturförhållanden. Miljöministern

  Inlämnad
  2002-07-30
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • vägen mellan Vellinge och Trelleborg

  Skriftlig fråga 2001/02:1440 av Berggren, Inga (m)

  den 24 juli Fråga 2001/02:1440 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vägen mellan Vellinge och Trelleborg Europaväg E6/E22 sträckningen VellingeTrelleborg är ännu inte utbyggd som motorväg. På denna den sydligaste delen av E6/E22 går en stor del av Sveriges export via Trelleborgs hamn, Sveriges

  Inlämnad
  2002-07-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • kommunala bostadsbolag

  Skriftlig fråga 2001/02:1389 av Berggren, Inga (m)

  den 27 juni Fråga 2001/02:1389 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala bostadsbolag Regeringen föreslog i propositionen Allmännyttiga bostadsföretag prop. 2001/02:58 nya former av statligt stöd till kommunala bostadsföretag. Regeringen har inte själv redovisat någon granskning av stödets

  Inlämnad
  2002-06-27
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • samordning av stranderosionsansvar

  Skriftlig fråga 2001/02:1091 av Berggren, Inga (m)

  den 22 april Fråga 2001/02:1091 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om samordning av stranderosionsansvar Miljöministern vill samla frågor om stranderosion i en myndighet. Statsrådet Lena Sommestad har i brev svarat oroliga boende i södra Skåne, att ett samordningsansvar kan fylla en viktig funktion

  Inlämnad
  2002-04-22
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • brotaxan på Öresundsbron

  Skriftlig fråga 2001/02:930 av Berggren, Inga (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:930 av Inga Berggren m till statsrådet Leif Pagrotsky om brotaxan på Öresundsbron De taxor för bil- och busstrafik som nu gäller på Öresundsbron bidrar till att många väljer att inte åka över bron. Det avtal mellan den svenska och danska staten, som ligger till grund för Öresundsbron, ger

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Öresundsintegrationen och den svenska högskolemomsen

  Skriftlig fråga 2001/02:929 av Berggren, Inga (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:929 av Inga Berggren m till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsintegrationen och den svenska högskolemomsen I Sverige har vi högskolemoms. Det finns inte i Danmark. Region Skåne deltar mycket aktivt som offentlig part i Öresundsintegrationen på en rad olika områden, däribland i det som

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • vård i grannland

  Skriftlig fråga 2001/02:927 av Berggren, Inga (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:927 av Inga Berggren m till socialminister Lars Engqvist om vård i grannland På hälso- och sjukhusområdet verkar Region Skåne för att utveckla möjligheterna för patienter att söka vård på båda sidor av Öresund. Krångliga regler på såväl nationell som EU-nivå utgör dock ett integrationshinder.

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • samordningsansvaret för erosionsfrågor

  Skriftlig fråga 2001/02:622 av Berggren, Inga (m)

  den 29 januari Fråga 2001/02:622 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om samordningsansvaret för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosion bereds inom Regeringskansliet, men miljöminister Kjell Larsson vill inte föregå regeringens ställningstagande skriver han i ett svar på tidigare fråga av

  Inlämnad
  2002-01-29
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • utvärdering av pengarna till livsmedelskunskap

  Skriftlig fråga 2001/02:500 av Berggren, Inga (m)

  den 9 januari Fråga 2001/02:500 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om utvärdering av pengarna till livsmedelskunskap Med anledning av de totalt 60 miljoner kronor som anslagits till åtgärder inom livsmedelsområdet har jag tidigare i två frågor tagit upp först om det inte vore bättre att stärka

  Inlämnad
  2002-01-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • mat och hälsa

  Skriftlig fråga 2001/02:391 av Berggren, Inga (m)

  den 10 december Fråga 2001/02:391 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om mat och hälsa Avsikten med regeringens anslag åtgärder inom livsmedelsområdet är inte att satsa på reguljär utbildning i grund- och gymnasieskolan det svarar statsrådet Wärnersson på en fråga av mig. Med anledning av att

  Inlämnad
  2001-12-10
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • utbildning om mat och hälsa

  Skriftlig fråga 2001/02:285 av Berggren, Inga (m)

  den 26 november Fråga 2001/02:285 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildning om mat och hälsa Regeringen har anslagit 20 miljoner per år under 20002002 till projekt om mat ur anslaget Åtgärder inom livsmedelsområdet. Projekt och aktiviteter som fått ekonomiskt bidrag under 2000/01 är

  Inlämnad
  2001-11-26
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • myndighetsansvaret och stranderosion

  Skriftlig fråga 2001/02:258 av Berggren, Inga (m)

  den 23 november Fråga 2001/02:258 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om myndighetsansvaret och stranderosion Stranderosionen är ett problem på långa sträckor runt den skånska kusten. Situationen är liknande i andra kommuner i Halland och på Gotland. Bostadsutskottet ansåg förra året att samhällets

  Inlämnad
  2001-11-23
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • tredimensionell fastighetsbildning

  Skriftlig fråga 2001/02:123 av Berggren, Inga (m)

  den 29 oktober Fråga 2001/02:123 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning I ett svar på en fråga av mig om lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning svarar justitieminister Thomas Bodström att det behövs ytterligare överväganden innan en sådan lagstiftning kan

  Inlämnad
  2001-10-29
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • tredimensionell fastighetsbildning

  Skriftlig fråga 2001/02:30 av Berggren, Inga (m)

  den 27 september Fråga 2001/02:30 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning Bostadsbristen är besvärande på flera håll i landet. Störst är efterfrågan i tillväxtregionerna och då i synnerhet i storstäderna. Trots detta byggs mycket få lägenheter. En bidragande orsak är

  Inlämnad
  2001-09-27
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • lokalisering av EU:s livsmedelsmyndighet

  Skriftlig fråga 1999/2000:1381 av Berggren, Inga (m)

  den 30 augusti Fråga 1999/2000:1381 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om lokalisering av EU:s livsmedelsmyndighet För att utveckla samarbetet i Europa har inom Europiska unionen diskuterats förslag om att inrätta några nya myndigheter. De myndigheter som varit i fråga för Sverige är en IT-myndighet

  Inlämnad
  2000-08-30
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • temporära bestämmelser för s.k. functional foods

  Skriftlig fråga 1999/2000:1337 av Berggren, Inga (m)

  den 21 augusti Fråga 1999/2000:1337 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om temporära bestämmelser för s.k. functional foods Sverige ligger långt framme då det gäller s.k. functional foods Det finns sedan tio år ett egenåtgärdsprogram en branschöverenskommelse som medger vissa allmänna hälsopåståenden

  Inlämnad
  2000-08-21
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • tågtrafik Malmö - Berlin

  Skriftlig fråga 1999/2000:1110 av Berggren, Inga (m)

  den 9 juni Fråga 1999/2000:1110 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafik Malmö Berlin Deutsche Bahn DBden tyska motsvarigheten till SJ, som driver tågförbindelsen MalmöBerlin med anslutning söderut till Prag och Budapestplanerar att lägga ned nattågen i september 2000 och senare även dagtågen.

  Inlämnad
  2000-06-09
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • samordnad bostadspolitik i Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 1999/2000:951 av Berggren, Inga (m)

  den 17 maj Fråga 1999/2000:951 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samordnad bostadspolitik i Öresundsregionen I ett inslag i Morgonekot måndagen den 8 maj uttalade biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén att bostadsmarknaden borde samordnas i Öresundsregionen. Förenade Landsortstidningar FLT

  Inlämnad
  2000-05-17
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • konkurrensförutsättningar mellan olika transportslag

  Skriftlig fråga 1999/2000:904 av Berggren, Inga (m)

  den 9 maj Fråga 1999/2000:904 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensförutsättningar mellan olika transportslag Genom Skåne kommer att transporteras en ökande godsmängd via hamnarna och Öresundsbron, varvid järnvägs- och färjetransporter konkurrerar med varandra. Statens uppgift torde

  Inlämnad
  2000-05-09
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • ägarlägenheter

  Skriftlig fråga 1999/2000:800 av Berggren, Inga (m)

  den 6 april Fråga 1999/2000:800 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ägarlägenheter Riksdagen beställde i mars 1999 förslag om ägarlägenheter. Vid en frågestund i februari i år frågade jag justitieminister Laila Freivalds hur arbetet med att ta fram denna beställning fortskrider. Svaret blev att regeringen

  Inlämnad
  2000-04-06
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)

Filter

Valda filter