Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • miljön för närboende till vindkraftverk

  Interpellation 2001/02:312 av Berggren, Inga (m)

  den 12 mars Interpellation 2001/02:312 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om miljön för närboende till vindkraftverk Regeringens uttalade målsättning är att tjugodubbla vindkraftens elproduktion i Sverige fram till 2010. Det är med alla mått mätt en väldigt stor utbyggnad. Vindkraftverken ska byggas

  Inlämnad
  2002-03-12
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • stöd till kommunala bostadsbolag

  Interpellation 2001/02:285 av Berggren, Inga (m)

  den 1 mars Interpellation 2001/02:285 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen lade i höstas fram propositionen Allmännyttiga bostadsföretag prop. 2001/02:58Regeringens proposition har väckt mycket kritik. Kritiken har bl.a. bestått i att regeringen med sin

  Inlämnad
  2002-03-04
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • regelförenklingar

  Interpellation 2000/01:405 av Berggren, Inga (m)

  den 23 april Interpellation 2000/01:405 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om regelförenklingar Regeringen behöver tydligare visa att den prioriterar frågor som handlar om ett bra småföretagarklimat. Sedan hösten 1994 har vi haft en socialdemokratisk regering. I sex och ett halvt år har regeringen

  Inlämnad
  2001-04-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • vindkraften

  Interpellation 2000/01:401 av Berggren, Inga (m)

  den 23 april Interpellation 2000/01:401 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om vindkraften En av de saker som gör vindkraften speciell är att de närboende kan påverkas trots att ingen etablering skett på deras mark. De externa kostnaderna är påtagliga för boende i närområdet för vindkraftsindustrins

  Inlämnad
  2001-04-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • bostadsbristen i Öresundsregionen

  Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

  den 13 mars Interpellation 2000/01:318 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser.Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan

  Inlämnad
  2001-03-13
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • ett förbättrat företagsklimat

  Interpellation 2000/01:74 av Berggren, Inga (m)

  den 27 oktober Interpellation 2000/01:74 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om ett förbättrat företagsklimat Av Småföretagsdelegationens 81 förslag för ett bättre företagarklimat i Sverige, som kom för drygt två år sedan, har endast en tredjedel genomförts. I Jämtland bildades den s.k. 13-gruppen

  Inlämnad
  2000-10-27
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Svensk Fisks framtid

  Interpellation 1999/2000:295 av Berggren, Inga (m)

  den 15 mars Interpellation 1999/2000:295 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om Svensk Fisks framtid Rådet för konsumentfrämjande åtgärder på fiskets område inrättades den 1 juli 1994. Detta råd Fiskrådet har haft till uppgift att på Fiskeriverkets vägnar besluta om hur medlen för långsiktig

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • boendesituationen och hyreslagstiftningen

  Interpellation 1999/2000:40 av Berggren, Inga (m)

  den 22 oktober Interpellation 1999/2000:40 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om boendesituationen och hyreslagstiftningen Fler än 56 000 lägenheter står tomma i landet. Samtidigt råder det bostadsbrist i storstadsregionerna. De lediga bostäderna finns inte där de behövs, och rörligheten på bostadsmarknaden

  Inlämnad
  1999-10-22
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Filter

Valda filter