Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

  Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi43 av Billing, Knut m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be- myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäderbesluta om bidrag

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi39 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi39 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tjänsteresor och resor i näringsverksamhet Propositionen föreslår att skattskyldiga skall behandlas lika från avdrags- synpunkt oavsett om traktamente

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi32 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi32 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Infrastrukturutbyggnaden i Skåne Ansvaret för vår infrastruktur Statens ansvar för landets vägar och järnvägar omfattar planering, projektering och förvaltning av det gemensamma transportnätet.

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor

  Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
  ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
  r vÃ
  lmotiverade men vi motsÃ
  tter oss eller vill förÃ
  ndra vissa av de förslag som lÃ
  ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
  n alkoholdrycker

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

  Motion 1999/2000:Ub19 av Inga Berggren och Inger René (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub19 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor Regeringen föreslår att ämnet hemkunskap i grundskolan skall ändra namn till hem- och konsumentkunskap. Ändringen är föranledd av att grundskolans kursplaner i alla ämnen, inklusive hemkunskapsämnet, har reviderats.

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

  Motion 1999/2000:Fö41 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö41 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Det försvarsbeslut som nyligen fattades av riksdagen var långt ifrån kom- plett. Nu förelägger regeringen riksdagen ytterligare

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999

  Motion 1999/2000:U12 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U12 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 I regeringens skrivelse 1999/2000:60 redogörs för verksamheten i Europeiska unionen under 1999. Av särskilt intresse för framtiden är dels de rekommendationer och

  Inlämnad
  2000-03-24
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Svensk Fisks framtid

  Interpellation 1999/2000:295 av Berggren, Inga (m)

  den 15 mars Interpellation 1999/2000:295 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om Svensk Fisks framtid Rådet för konsumentfrämjande åtgärder på fiskets område inrättades den 1 juli 1994. Detta råd Fiskrådet har haft till uppgift att på Fiskeriverkets vägnar besluta om hur medlen för långsiktig

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk17 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. I propostion1999/2000:34 förslår regeringen att ett aktiebolag som är noterat skall få förvärva egna aktier. I proposition 1999/2000:38

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SkU12
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö19 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö19 av Eriksson, Ingvar m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Frihet och fred utgör en nödvändig stabil grund för demokrati och trygghet i vårt land, liksom i andra länder. Dessa värden måste alltid kunna försvaras om ett land skall kunna utvecklas på ett positivt

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo1 av Billing, Knut m med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5

  Inlämnad
  1999-11-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler

  Motion 1999/2000:Sk13 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk13 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler I propositionen framlägger regeringen förslag att slopa flertalet av de s.k. stoppregler som diskriminerar småföretagarna i Sverige. Det är oacceptabelt att småföretagare måste betala högre skatt än

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:9 Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk8 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk8 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:9 Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m. I proposition 1999/2000:9 föreslås flera förändringar avseende punktskatte- och tullfrågor. En del av dem är anpassningar till EU-direktiv, andra till en förändrad verklighet. Många

  Inlämnad
  1999-10-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • boendesituationen och hyreslagstiftningen

  Interpellation 1999/2000:40 av Berggren, Inga (m)

  den 22 oktober Interpellation 1999/2000:40 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om boendesituationen och hyreslagstiftningen Fler än 56 000 lägenheter står tomma i landet. Samtidigt råder det bostadsbrist i storstadsregionerna. De lediga bostäderna finns inte där de behövs, och rörligheten på bostadsmarknaden

  Inlämnad
  1999-10-22
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen

  Motion 1999/2000:Sk3 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk3 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen I proposition 1999/2000:2 föreslås en ny inkomstskattelag. Den skall ersätta 1928 års kommunalskattelag och 1949 års lag om statlig inkomstskatt. Syftet är att samla all lagstiftning om inkomstskatt i en

  Inlämnad
  1999-10-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Functional foods

  Motion 1999/2000:MJ508 av Inga Berggren och Anna Åkerhielm (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ508 av Berggren, Inga m Functional foods Intresset för mat med hälsoeffekter är i stigande. Detta konstaterade undertecknade motionärer i en motion redan till förra årets riksmöte. En motion vars behandling uppenbarligen miljö- och jordbruksutskottet uppskjutit till innevarande session.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:MJU5 1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skånes infrastruktur

  Motion 1999/2000:T203 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T203 av Berggren, Inga m Skånes infrastruktur Målmedvetna investeringar i infrastrukturen är nödvändiga för att Sverige skall upprätthålla konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Skånes strategiska läge som Sveriges port mot Kontinentaleuropa ställer stora krav på väl fungerande

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bosparande

  Motion 1999/2000:Bo215 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo215 av Billing, Knut m Bosparande Bostaden är av stor betydelse för människors trygghet och välbefinnande. Mot den bakgrunden är det viktigt att enskilda ges möjlighet att välja en bostad som passar den egna livssituationen. För många människor är det en stark trygghet kopplad till

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter