Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • vindkraftsindustrin

  Skriftlig fråga 2000/01:1299 av Berggren, Inga (m)

  den 23 maj Fråga 2000/01:1299 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vindkraftsindustrin Fredagen den 11 maj lät de tre skåneministrarna, Lars Engqvist, Lars-Erik Lövdén och Ingegerd Wärnersson meddela att Skåne skulle bli ett centrum för utvecklingen av vindkraften i SverigeVad avser näringsministern

  Inlämnad
  2001-05-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • bruksmönsterskydd

  Skriftlig fråga 2000/01:1260 av Berggren, Inga (m)

  den 18 maj Fråga 2000/01:1260 av Inga Berggren m till justitieminister Thomas Bodström om bruksmönsterskydd Många mindre företag skapas kring ett begränsat antal innovationer. Patentinstitutet är av stor betydelse för att skydda den unika innovationen under den period som den utvecklas tekniskt och kommersiellt. I

  Inlämnad
  2001-05-18
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • vindkraften

  Skriftlig fråga 2000/01:1245 av Berggren, Inga (m)

  den 17 maj Fråga 2000/01:1245 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vindkraften Subventionerna av vindkraftselen är extremt stora i dagsläget. Det statliga tillägget är 9 öre per kWh, miljöbonusen är 18,1 öre per kWh och investeringsbidraget på 15 motsvarar på årsbasis 35 öre per kWh. Försäljningspriset

  Inlämnad
  2001-05-17
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • regelförenklingar

  Interpellation 2000/01:405 av Berggren, Inga (m)

  den 23 april Interpellation 2000/01:405 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om regelförenklingar Regeringen behöver tydligare visa att den prioriterar frågor som handlar om ett bra småföretagarklimat. Sedan hösten 1994 har vi haft en socialdemokratisk regering. I sex och ett halvt år har regeringen

  Inlämnad
  2001-04-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • vindkraften

  Interpellation 2000/01:401 av Berggren, Inga (m)

  den 23 april Interpellation 2000/01:401 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om vindkraften En av de saker som gör vindkraften speciell är att de närboende kan påverkas trots att ingen etablering skett på deras mark. De externa kostnaderna är påtagliga för boende i närområdet för vindkraftsindustrins

  Inlämnad
  2001-04-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Europaväg 6 mellan Trelleborg och Vellinge

  Skriftlig fråga 2000/01:1057 av Berggren, Inga (m)

  den 18 april Fråga 2000/01:1057 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om Europaväg 6 mellan Trelleborg och Vellinge De återstående delarna av den för hela Sverige viktiga motorvägen E 6 måste färdigställas. En av de svaga länkarna, nämligen den 13 kilometer långa, hårt trafikerade och olycksdrabbade

  Inlämnad
  2001-04-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • vindkraftsindustrins externa kostnader

  Skriftlig fråga 2000/01:1047 av Berggren, Inga (m)

  den 9 april Fråga 2000/01:1047 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om vindkraftsindustrins externa kostnader Regeringen har omfattande planer att öka vindkraftsindustrins andel av totalproduktionen av el på 140 TWh per år. Både näringsminister Björn Rosengren och miljöminister Kjell Larsson har talat

  Inlämnad
  2001-04-09
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • bostadsbristen i Öresundsregionen

  Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

  den 13 mars Interpellation 2000/01:318 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser.Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan

  Inlämnad
  2001-03-13
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • skattereduktion på tjänster och hantverk hos privatpersoner

  Skriftlig fråga 2000/01:855 av Berggren, Inga (m)

  den 8 mars Fråga 2000/01:855 av Inga Berggren m till finansminister Bosse Ringholm om skattereduktion på tjänster och hantverk hos privatpersoner Det har sedan länge varit högt prioriterat i Sverige att både kvinnor och män deltar i arbetslivet. En förutsättning för att båda föräldrarna ska kunna arbeta är att någon

  Inlämnad
  2001-03-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • offentlig upphandling

  Skriftlig fråga 2000/01:849 av Berggren, Inga (m)

  den 8 mars Fråga 2000/01:849 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om offentlig upphandling Det är väl utrett att det finns betydande brister i den offentliga upphandlingen. Studier från Riksdagens revisorer och Nämnden för offentlig upphandling visar detta. Det finns uppenbara luckor i dagens regelverk.

  Inlämnad
  2001-03-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • småföretagens problem med kommunala bolag

  Skriftlig fråga 2000/01:678 av Berggren, Inga (m)

  den 13 februari Fråga 2000/01:678 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om småföretagens problem med kommunala bolag Regeringen har i propositionen 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald talat om att offentliga aktörer inte får agera på konkurrensmarknader så att det privata företagandet

  Inlämnad
  2001-02-13
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • regelverket för företagen

  Skriftlig fråga 2000/01:575 av Berggren, Inga (m)

  den 24 januari Fråga 2000/01:575 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om regelverket för företagen Regeringen har länge talat om behovet av åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Det har varit småföretagsdelegation, bildande av referensgrupper med företagare och en simplexförordning som skulle

  Inlämnad
  2001-01-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • starta-eget-bidrag

  Skriftlig fråga 2000/01:526 av Berggren, Inga (m)

  den 11 januari Fråga 2000/01:526 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om starta-eget-bidrag Småföretagare arbetar hårt för att deras verksamheter ska vara lönsamma och för att utveckla sina företag, samtidigt som de utsätts för konkurrens av de som subventioneras av starta-eget-bidrag. Detta leder

  Inlämnad
  2001-01-11
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • sjuklönekostnader

  Skriftlig fråga 2000/01:417 av Berggren, Inga (m)

  den 11 december Fråga 2000/01:417 av Inga Berggren m till statsrådet Ingela Thalén om sjuklönekostnader 14 dagars sjuklön är en belastning särskilt för små företag. Om någon blir sjuk i ett småföretag med t.ex. två anställda belastas företaget med sjuklön under 14 dagar, utan att något motsvarande arbete utförs. Kostnader

  Inlämnad
  2000-12-11
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • rehabiliteringskostnader

  Skriftlig fråga 2000/01:416 av Berggren, Inga (m)

  den 11 december Fråga 2000/01:416 av Inga Berggren m till statsrådet Ingela Thalén om rehabiliteringskostnader 14 dagars sjuklön är en belastning särskilt för små företag. Om någon blir sjuk i ett småföretag med t.ex. två anställda belastas företaget med sjuklön under 14 dagar, utan att något motsvarande arbete utförs.

  Inlämnad
  2000-12-11
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • functional foods

  Skriftlig fråga 2000/01:415 av Berggren, Inga (m)

  den 8 december Fråga 2000/01:415 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om functional foods Sverige ligger långt framme då det gäller s.k. functional foods Det finns sedan tio år ett egenåtgärdsprogram en branschöverenskommelse som medger vissa allmänna hälsopåståenden när det gäller livsmedel.

  Inlämnad
  2000-12-08
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • diskriminerande regler mot familjens barn i fåmansföretag

  Skriftlig fråga 2000/01:340 av Berggren, Inga (m)

  den 1 december Fråga 2000/01:340 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om diskriminerande regler mot familjens barn i fåmansföretag Flera småföretag ägs och drivs av en person eller familj. För många är företaget både ett levebröd och en livsstil. Dessa företag är viktiga delar av svenskt näringsliv

  Inlämnad
  2000-12-04
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • småföretagens representationsregler

  Skriftlig fråga 2000/01:339 av Berggren, Inga (m)

  den 1 december Fråga 2000/01:339 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om småföretagens representationsregler Småföretagarens viktigaste marknadsföringsresurs är personliga möten med kunder, leverantörer och kolleger. Lunch- och middagstid är det tillfälle som småföretagaren kan ta sin tid från produktionen

  Inlämnad
  2000-12-04
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • gränsöverskridande transporter och infrastruktur

  Skriftlig fråga 2000/01:300 av Berggren, Inga (m)

  den 24 november Fråga 2000/01:300 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om gränsöverskridande transporter och infrastruktur Skåne har en geografisk nyckelplacering i södra Östersjön. En mycket stor andel av Sveriges export och import till och från Tyskland tar vägen genom landskapet. I området väntas

  Inlämnad
  2000-11-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • trafiksituationen i Östersjöregionen

  Skriftlig fråga 2000/01:309 av Berggren, Inga (m)

  den 27 november Fråga 2000/01:309 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om trafiksituationen i Östersjöregionen Transportsystemet är en av de viktigaste faktorerna för en god utveckling. Möjligheten att transportera varor och att resa inom vårt land samt till och från omvärlden är avgörande för hur

  Inlämnad
  2000-11-27
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter