Inga Berggren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hushållslärare, fil.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
2007-01-18 – 2011-04-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Trelleborg

Utbildning

Hushållslärareexamen 64. Hushållslärare 64-67. Yrkeslärare på livsmedelsteknisk linje 68-91. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nordbankens kontor i Trelleborg 86-91. Ledamot av direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem 80-86. - Ledamot av styrelsen för Trelleborgs moderata kvinnoförening, ordförande 67-76, och Trelleborgs krets av Moderata samlingspartiet 70-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsarbetsnämnden i Malmöhus län 87-91. Ledamot av styrelsen för arbetslivsfonden i Malmöhus län 90-. - Ledamot av bostadspolitiska utredningen 95-96, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Trelleborgs kommunfullmäktige 71-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 69-70, socialnämnden 74-88 och valberedningen 85-91.

Föräldrar

Anders Hilding Johansson och Helga Ingegerd Rask

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • lokalisering av EU:s livsmedelsmyndighet

  Skriftlig fråga 1999/2000:1381 av Berggren, Inga (m)

  den 30 augusti Fråga 1999/2000:1381 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om lokalisering av EU:s livsmedelsmyndighet För att utveckla samarbetet i Europa har inom Europiska unionen diskuterats förslag om att inrätta några nya myndigheter. De myndigheter som varit i fråga för Sverige är en IT-myndighet

  Inlämnad
  2000-08-30
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • temporära bestämmelser för s.k. functional foods

  Skriftlig fråga 1999/2000:1337 av Berggren, Inga (m)

  den 21 augusti Fråga 1999/2000:1337 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om temporära bestämmelser för s.k. functional foods Sverige ligger långt framme då det gäller s.k. functional foods Det finns sedan tio år ett egenåtgärdsprogram en branschöverenskommelse som medger vissa allmänna hälsopåståenden

  Inlämnad
  2000-08-21
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • tågtrafik Malmö - Berlin

  Skriftlig fråga 1999/2000:1110 av Berggren, Inga (m)

  den 9 juni Fråga 1999/2000:1110 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafik Malmö Berlin Deutsche Bahn DBden tyska motsvarigheten till SJ, som driver tågförbindelsen MalmöBerlin med anslutning söderut till Prag och Budapestplanerar att lägga ned nattågen i september 2000 och senare även dagtågen.

  Inlämnad
  2000-06-09
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • samordnad bostadspolitik i Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 1999/2000:951 av Berggren, Inga (m)

  den 17 maj Fråga 1999/2000:951 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samordnad bostadspolitik i Öresundsregionen I ett inslag i Morgonekot måndagen den 8 maj uttalade biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén att bostadsmarknaden borde samordnas i Öresundsregionen. Förenade Landsortstidningar FLT

  Inlämnad
  2000-05-17
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • konkurrensförutsättningar mellan olika transportslag

  Skriftlig fråga 1999/2000:904 av Berggren, Inga (m)

  den 9 maj Fråga 1999/2000:904 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensförutsättningar mellan olika transportslag Genom Skåne kommer att transporteras en ökande godsmängd via hamnarna och Öresundsbron, varvid järnvägs- och färjetransporter konkurrerar med varandra. Statens uppgift torde

  Inlämnad
  2000-05-09
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • ägarlägenheter

  Skriftlig fråga 1999/2000:800 av Berggren, Inga (m)

  den 6 april Fråga 1999/2000:800 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ägarlägenheter Riksdagen beställde i mars 1999 förslag om ägarlägenheter. Vid en frågestund i februari i år frågade jag justitieminister Laila Freivalds hur arbetet med att ta fram denna beställning fortskrider. Svaret blev att regeringen

  Inlämnad
  2000-04-06
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • Svensk Fisks framtid

  Interpellation 1999/2000:295 av Berggren, Inga (m)

  den 15 mars Interpellation 1999/2000:295 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om Svensk Fisks framtid Rådet för konsumentfrämjande åtgärder på fiskets område inrättades den 1 juli 1994. Detta råd Fiskrådet har haft till uppgift att på Fiskeriverkets vägnar besluta om hur medlen för långsiktig

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • TEN-projektet

  Skriftlig fråga 1999/2000:685 av Berggren, Inga (m)

  den 10 mars Fråga 1999/2000:685 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om TEN-projektet Vid Europeiska rådets möte i Essen 1994 antogs ett antal åtaganden. Ett av dessa 14 var den för infrastrukturen i Norden viktiga utbyggnaden av den s.k. Nordiska triangeln. Vid uppföljningar som görs av kommissionen

  Inlämnad
  2000-03-10
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • förbindelsespår vid Lockarp

  Skriftlig fråga 1999/2000:261 av Berggren, Inga (m)

  den 24 november Fråga 1999/2000:261 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om förbindelsespår vid Lockarp Öresundsförbindelsen förenar både två regioner och två länder. Då den står klar sommaren 2000 kommer den att underlätta såväl personresor som godstransporter. Byggandet av Citytunneln och ett förbindelsespår

  Inlämnad
  1999-11-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • bostadsmarknaden - Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 1999/2000:115 av Berggren, Inga (m)

  den 27 oktober Fråga 1999/2000:115 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsmarknaden Öresundsregionen I den gemensamma dansk-svenska rapporten Öresund blir till beskrivs en kartläggning av hinder och möjligheter för integrationen över sundet. Rapporten sägs vara ett första steg i denna process.

  Inlämnad
  1999-10-27
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • integrationen av Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 1999/2000:116 av Berggren, Inga (m)

  den 27 oktober Fråga 1999/2000:116 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om integrationen av Öresundsregionen I den gemensamma dansk-svenska rapporten Öresund blir till sägs bl.a. att man under loppet av 1999 i samarbete med byggbranschen kommer att undersöka möjligheten att utarbeta en byggpolitisk

  Inlämnad
  1999-10-27
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • boendesituationen och hyreslagstiftningen

  Interpellation 1999/2000:40 av Berggren, Inga (m)

  den 22 oktober Interpellation 1999/2000:40 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om boendesituationen och hyreslagstiftningen Fler än 56 000 lägenheter står tomma i landet. Samtidigt råder det bostadsbrist i storstadsregionerna. De lediga bostäderna finns inte där de behövs, och rörligheten på bostadsmarknaden

  Inlämnad
  1999-10-22
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • initiativ om Functional foods

  Skriftlig fråga 1999/2000:59 av Berggren, Inga (m)

  den 13 oktober Fråga 1999/2000:59 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om functional foods Under året som gått har functional foods diskuterats i olika sammanhang. Jordbruksminister Margareta Winberg har i ett interpellationssvar till mig ställt sig positiv till att driva frågan vidare i internationella

  Inlämnad
  1999-10-13
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • functional foods

  Skriftlig fråga 1999/2000:55 av Berggren, Inga (m)

  den 12 oktober Fråga 1999/2000:55 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om functional foods Konsumenternas stora intresse för mat med hälsoeffekter talar för att functional foods har kommit för att stanna. Företrädare för konsumenter och livsmedelsindustri har därför upprepade gånger under senare

  Inlämnad
  1999-10-12
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Filter

Valda filter