Henrik Landerholm (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
informationschef
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-05

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Ordförande
2002-05-31 – 2002-06-12
Vice ordförande
2002-01-17 – 2002-01-18
Vice ordförande
2001-10-25 – 2001-12-11
Vice ordförande
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-03-16 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1999-11-23 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Försvarsutskottet 93/94-, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Strängnäs

Utbildning

Gymnasieexamen 82. Juridiska studier vid Uppsala universitet 82-83. Pansartruppernas officershögskola 84-86. Kadett vid Södermanlands regemente (P 10/Fo 43) 84, fänrik 86, löjtnant 88, i reserven 91, kapten 94. Krigshögskolans allmänna kurs 87-88. Informationschef vid Timbro 90-92. Politiskt sakkunnig vid försvarsdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Centralförbundet Folk och försvar 87-91, ledamot av arbetsutskottet 89-91, och stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, 2:e vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Officersförbundets lokalavd vid P 10, sekreterare 86-87 och 88-90. - Ledamot av styrelsen för Eskilstuna förening av Moderat skolungdom 78-81, vice ordförande 79-80, ordförande 80-81, Strängnäs avdelning av Moderata ungdomsförbundet (MUF), ordförande 81-82, Södermanlands läns MUF-distrikt, 1:e vice ordförande 82-83, ordförande 83-86, och MUF 88-92, 2:e vice ordföradne 88-90, 1:e vice ordförande 90-92. Ledamot av styrelsen för Strängnäs kommunkrets av Moderata samlingspartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, Södermanlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92 och 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Försvarets materielverk 92-95, Försvarets personalnämnd 93-95, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-98. Ledamot Försvarsmaktens råd 00-. - Ledamot av pliktutredningen 91-92, beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut 92-95, försvarsberedningen 95-98, 1998 års Pliktutredning 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Strängnäs kommunfullmäktige 86-92. Ledamot av skolstyrelsen 86-88, vice ordförande 86-88.

Föräldrar

Överläkaren Nils Staffan Landerholm och fil kandidaten Karin Ida Olena Tingdal

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi33 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Att kunna räcka till en modern familjepolitik 1 Sammanfattning I ett modernt samhälle måste det ges goda möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Det är avgörande för både kvinnor och

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi31 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi31 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att anslaget 6:1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m. ökas med 1 400 000 000 kr. 2. Riksdagen beslutar att anslaget 6:3 Materiel, anläggningar

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi24 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning En fungerande rättsstat är garanten för en samvaro människor emellan präglad av humanism och ömsesidig respekt. I dagens Sverige sviker rättsstaten sina medborgare. Särskilt

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi17 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen godkänner

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  --------------------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr1 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr1 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 1 Sammanfattning För Moderata samlingspartiet är det självklart att public service- uppdraget, eller statens uppdrag inom etermedierna, måste ändras i takt med att det totala mediautbudet

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

  Motion 2000/01:So51 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So51 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. En ny socialpolitik för att bryta bidragsberoende och utanförskap 1 Sammanfattning I denna motion presenteras riktlinjer för en socialpolitik som bryter bidragsberoende och utanförskap. Motionen är vårt svar

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  --------------------------------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.

  Motion 2000/01:Fö19 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö19 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Sammanfattning Ledningens utformning inom Försvarsmakten har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Utskottet ansåg därvid

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • fristående skolor

  Interpellation 2000/01:336 av Landerholm, Henrik (m)

  den 26 mars Interpellation 2000/01:336 av Henrik Landerholm m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Sverige har det senaste decenniet sett en utveckling av det svenska skolväsendet från en kommunal monopolmarknad till dagens blomstrande utbud av olika alternativ. Fler friskolor är en utveckling som

  Inlämnad
  2001-03-26
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.

  Motion 2000/01:Fö13 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö13 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Sammanfattning Propositionen Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll innebär att regeringen begär ett fritt mandat för utformningen av underhållet. Dessutom saknas en tydlig

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.

  Motion 2000/01:Fö12 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö12 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Sammanfattning Moderata Samlingspartiet anser att en allvarlig suboptimering har skett av de resurser som avdelas för försvarsansträngningarna. Detta gäller bl.a. uppsättandet

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m.

  Motion 2000/01:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö2 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Sammanfattning Det går alltid att finna en minst dålig organisatorisk lösning utgående från en befintlig eller beslutad, kommande organisation. I det här fallet, organisering

  Inlämnad
  2000-12-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So31 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:36 i dess helhet. 2 Inledning Riksdagen har att ta ställning till ett förslag från regeringen om att förbjuda sjukvård och därmed också

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner

  Motion 2000/01:Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk5 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:12. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga inkomstskatten. Inledning

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet

  Motion 2000/01:Fi208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi208 av Lundgren, Bo m Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som i motionen anförs avsnitt 62. Riksdagen godkänner beräkningen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Energipolitiken

  Motion 2000/01:N242 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N242 av Lundgren, Bo m Energipolitiken 1 Sammanfattning Det övergripande målet för energipolitiken skall vara en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning. De särskilda produktionsskatterna och subventionerna som enbart utgör ett negativt ingrepp på energimarknadens funktionssätt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:NU3 2000/01:NU8 2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Utförsäljning av statsföretagen

  Motion 2000/01:N210 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N210 av Lundgren, Bo m Sälj statsföretagen Sammanfattning Genom att äga 63 bolag helt eller delvis har staten stor makt över svenskt näringsliv. Detta trots att det inte finns någon anledning för staten att genom ägande och styrning av företag konkurrera med privata näringsidkare. Vi

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FiU3 2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ledning av Försvarsmakten

  Motion 2000/01:Fö327 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö327 av Landerholm, Henrik m Ledning av Försvarsmakten Sammanfattning En helhetssyn på styrning och ledning av totalförsvaret är nödvändig. Den nuvarande ledningen bygger i mångt och mycket på samma grunder och samma organisatoriska principer som när ÖB-funktionen inrättades 1942 samt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ledning inom Försvarsmakten

  Motion 2000/01:Fö326 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö326 av Landerholm, Henrik m Ledning inom Försvarsmakten Sammanfattning Den framtida försvarsmakten får allt färre förband. Detta medför i sig att det inte längre är försvarbart med en stor och trög ledning. Det är inte heller ändamålsenligt att som hittills dela upp ledningen i en

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten

  Motion 2000/01:Fö325 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö325 av Landerholm, Henrik m Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten Sammanfattning Den geopolitiska situationen för Norden har förändrats. Från att ha varit en skiljelinje mellan öst och väst har den blivit en triangel med centrum i Östersjön. Östersjön är den enda plats där

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FöU1 2000/01:FöU10 2000/01:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter