Henrik Landerholm (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
informationschef
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-05

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Ordförande
2002-05-31 – 2002-06-12
Vice ordförande
2002-01-17 – 2002-01-18
Vice ordförande
2001-10-25 – 2001-12-11
Vice ordförande
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-03-16 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1999-11-23 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Försvarsutskottet 93/94-, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Strängnäs

Utbildning

Gymnasieexamen 82. Juridiska studier vid Uppsala universitet 82-83. Pansartruppernas officershögskola 84-86. Kadett vid Södermanlands regemente (P 10/Fo 43) 84, fänrik 86, löjtnant 88, i reserven 91, kapten 94. Krigshögskolans allmänna kurs 87-88. Informationschef vid Timbro 90-92. Politiskt sakkunnig vid försvarsdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Centralförbundet Folk och försvar 87-91, ledamot av arbetsutskottet 89-91, och stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, 2:e vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Officersförbundets lokalavd vid P 10, sekreterare 86-87 och 88-90. - Ledamot av styrelsen för Eskilstuna förening av Moderat skolungdom 78-81, vice ordförande 79-80, ordförande 80-81, Strängnäs avdelning av Moderata ungdomsförbundet (MUF), ordförande 81-82, Södermanlands läns MUF-distrikt, 1:e vice ordförande 82-83, ordförande 83-86, och MUF 88-92, 2:e vice ordföradne 88-90, 1:e vice ordförande 90-92. Ledamot av styrelsen för Strängnäs kommunkrets av Moderata samlingspartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, Södermanlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92 och 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Försvarets materielverk 92-95, Försvarets personalnämnd 93-95, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-98. Ledamot Försvarsmaktens råd 00-. - Ledamot av pliktutredningen 91-92, beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut 92-95, försvarsberedningen 95-98, 1998 års Pliktutredning 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Strängnäs kommunfullmäktige 86-92. Ledamot av skolstyrelsen 86-88, vice ordförande 86-88.

Föräldrar

Överläkaren Nils Staffan Landerholm och fil kandidaten Karin Ida Olena Tingdal

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tillämpningen av anslagsförordningen

  tillämpningen av anslagsförordningen

  Interpellation 2001/02:211 av Landerholm, Henrik (m)

  den 28 januari Interpellation 2001/02:211 av Henrik Landerholm m till försvarsminister Björn von Sydow om tillämpningen av anslagsförordningen I proposition 1998/99:1 skriver regeringen under 1998 pågått en beredning av konsekvenserna av övergången till full tillämpning av anslagsförordningen. Regeringen en samlad

  Inlämnad
  2002-01-28
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • fristående skolor

  Interpellation 2000/01:336 av Landerholm, Henrik (m)

  den 26 mars Interpellation 2000/01:336 av Henrik Landerholm m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Sverige har det senaste decenniet sett en utveckling av det svenska skolväsendet från en kommunal monopolmarknad till dagens blomstrande utbud av olika alternativ. Fler friskolor är en utveckling som

  Inlämnad
  2001-03-26
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Filter