Henrik Landerholm (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
informationschef
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-05

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Ordförande
2002-05-31 – 2002-06-12
Vice ordförande
2002-01-17 – 2002-01-18
Vice ordförande
2001-10-25 – 2001-12-11
Vice ordförande
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-03-16 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1999-11-23 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Försvarsutskottet 93/94-, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Strängnäs

Utbildning

Gymnasieexamen 82. Juridiska studier vid Uppsala universitet 82-83. Pansartruppernas officershögskola 84-86. Kadett vid Södermanlands regemente (P 10/Fo 43) 84, fänrik 86, löjtnant 88, i reserven 91, kapten 94. Krigshögskolans allmänna kurs 87-88. Informationschef vid Timbro 90-92. Politiskt sakkunnig vid försvarsdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Centralförbundet Folk och försvar 87-91, ledamot av arbetsutskottet 89-91, och stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, 2:e vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Officersförbundets lokalavd vid P 10, sekreterare 86-87 och 88-90. - Ledamot av styrelsen för Eskilstuna förening av Moderat skolungdom 78-81, vice ordförande 79-80, ordförande 80-81, Strängnäs avdelning av Moderata ungdomsförbundet (MUF), ordförande 81-82, Södermanlands läns MUF-distrikt, 1:e vice ordförande 82-83, ordförande 83-86, och MUF 88-92, 2:e vice ordföradne 88-90, 1:e vice ordförande 90-92. Ledamot av styrelsen för Strängnäs kommunkrets av Moderata samlingspartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, Södermanlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92 och 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Försvarets materielverk 92-95, Försvarets personalnämnd 93-95, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-98. Ledamot Försvarsmaktens råd 00-. - Ledamot av pliktutredningen 91-92, beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut 92-95, försvarsberedningen 95-98, 1998 års Pliktutredning 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Strängnäs kommunfullmäktige 86-92. Ledamot av skolstyrelsen 86-88, vice ordförande 86-88.

Föräldrar

Överläkaren Nils Staffan Landerholm och fil kandidaten Karin Ida Olena Tingdal

Sagt och gjort

Valda filter
 • informationskrigföring

  Skriftlig fråga 1999/2000:318 av Landerholm, Henrik (m)

  den 1 december Fråga 1999/2000:318 av Henrik Landerholm m till försvarsminister Björn von Sydow om informationskrigföring I riksdagsbeslutet med anledning av den s.k. kontrollstationspropositionen Förändrad omvärld omdanat försvar den 26 maj i år begärde riksdagen en skyndsam handläggning av ansvarsfrågorna beträffande

  Inlämnad
  1999-12-01
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • framtida underhåll av vapenmaterial

  Skriftlig fråga 1998/99:694 av Landerholm, Henrik (m)

  Fråga 1998/99:694 av Henrik Landerholm m till försvarsministern om framtida underhåll av vapenmaterial I går meddelade Bofors Carl Gustaf att man varslar 114 anställda vid anläggningen i Eskilstuna om uppsägning. Orsaken är att efterfrågan på eldhandvapen nedgått så kraftigt att verksamheten inte längre bedöms gå att

  Inlämnad
  1999-06-02
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)

Filter