Owe Hellberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Förste vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd

  Motion 2003/04:T16 av Karin Thorborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:T16 av Karin Thorborg m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kroppsvisitering utan misstanke om brott inte skall tillåtas av dem som befinner sig ombord

  Inlämnad
  2004-04-28
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

  Motion 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad information till medborgarna

  Inlämnad
  2004-04-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på samlade generella insatser som

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

  Motion 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2003/04:50 om ändrad lydelse av 5, 7, 9 och 10 kap. utlänningslagen och 10, 16 och 17 lagen om mottagande

  Inlämnad
  2004-02-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

  Motion 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden. Bakgrund Redan i februari 1999 lämnade en parlamentarisk

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 2003/04:MJ22 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ22 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av svensk skogspolitik och att utvärderingen bör vara oberoende men

  Inlämnad
  2004-01-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.

  Motion 2003/04:Sf9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf9 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i 10 kap. utlänningslagen. Bakgrund Propositionen syftar

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Inkomstskattesystemet

  Motion 2003/04:Sk378 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk378 av Ulla Hoffmann m.fl. v Inkomstskattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av inkomstskattesystemet. Inledning Inkomstskattesystemet har under 1900-talet genomgått stora förändringar. Successivt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Medevac

  Motion 2003/04:Sf303 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf303 av Ulla Hoffmann m.fl. v Medevac Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Medevac-programmet bör finnas kvar. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ändring i enlighet med vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Feminismens roll i Sverige - Sveriges roll i världen

  Motion 2003/04:U327 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U327 av Ulla Hoffmann m.fl. v Feminismens roll i Sverige Sveriges roll i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sammanställning av internationella resolutioner om kvinnor samt deras efterlevnad. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Privatisering av vatten

  Motion 2003/04:U326 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U326 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v Privatisering av vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen i internationella sammanhang, däribland WTO, bör verka för att vatten inte privatiseras. Inledning Mer

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rättvisa villkor för järnvägen

  Motion 2003/04:T498 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:T498 av Karin Svensson Smith m.fl. v Rättvisa villkor för järnvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag till riksdagen om hur man skall skapa rättvisa villkor mellan de olika transportslagen.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10 2003/04:TU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • God postservice åt alla

  Motion 2003/04:T497 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:T497 av Ulla Hoffmann m.fl. v God postservice åt alla 1 Innehållsförteckning 1 innehållsförteckning 1 2 förslag till riksdagsbeslut 2 3 bakgrund 2 4 nuvarande organisation 3 5 svensk kassaservice 4 5.1 arbetsmiljö/arbetsuppgifter 4 6 miljökonsekvenser 5 6.1 tillgänglighet 5 7 poströstningen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Fritidsbåtsregister och skatt

  Motion 2003/04:T467 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:T467 av Karin Svensson Smith m.fl. v Fritidsbåtsregister och skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om att införa ett fritidsbåtsregister och att till detta koppla en obligatorisk ansvarsförsäkring. Riksdagen begär att regeringen utreder möjligheten

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU24 2003/04:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Konflikten mellan Israel och Palestina

  Motion 2003/04:U311 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U311 av Ulla Hoffmann m.fl. v Konflikten mellan Israel och Palestina 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige som enskild stat och som medlem av EU bör verka för att muren mellan Israel och Västbanken rivs. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Handikapp

  Motion 2003/04:So569 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So569 av Ulla Hoffmann m.fl. v Handikapp 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Arbetsskapande åtgärder 3 5 Diskrimineringslag 4 6 Funktionshindrade barn 6 7 Funktionshindrade konstnärer 7 8 Färdtjänst efter behov 7 9 Hjälpmedel

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:KrU6 2003/04:KU13 2003/04:NU10 2003/04:SoU2 2004/05:SoU9 2005/06:KU19
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Utsatta barn

  Motion 2003/04:So417 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So417 av Ulla Hoffmann m.fl. v Utsatta barn 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om socialtjänsten och de asylsökande barnen. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att FN:s barnkonvention

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU2 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
 • Utsatta personers situation

  Motion 2003/04:So407 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So407 av Ulla Hoffmann m.fl. v Utsatta personers situation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alkohol- och narkotikapolitiken ges en inriktning för integration. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU18 2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
 • Folkhälsa

  Motion 2003/04:So406 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So406 av Ulla Hoffmann m.fl. v Folkhälsa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Ojämlik hälsa 4 5 Ojämställd hälsa 6 6 Barn och folkhälsa 7 7 Samhällsförändringar och folkhälsa 8 8 Sexuell och reproduktiv hälsa 9 9 Hälsoindex 10

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:AU3 2004/05:KrU5 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Drogpolitik

  Motion 2003/04:So395 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So395 av Ulla Hoffmann m.fl. v Drogpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regelverk och kontroll kring försäljning av folköl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om definitionen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2003/04:SoU8 2004/05:SoU11 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Filter

Valda filter