Helena Leander (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Studerande
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
2011-09-20 – 2012-06-30
Ledamot
2010-10-12 – 2011-09-19
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2011-09-20 – 2014-09-29
Suppleant
2008-10-01 – 2009-01-13
Suppleant
2007-08-16 – 2007-12-13

Civilutskottet

Suppleant
2009-01-13 – 2010-10-04
Suppleant
2008-01-24 – 2008-10-01
Suppleant
2006-10-24 – 2007-08-16

Justitieutskottet

Suppleant
2008-05-16 – 2010-10-04
Suppleant
2006-10-24 – 2008-01-22

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2011-09-21 – 2014-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2010-10-19 – 2011-12-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

  Skriftlig fråga 2012/13:754 av Leander, Helena (MP)

  den 12 september Fråga 2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Inför en avverkning är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det är dock mycket vanligt att skogsägare som anlitar

  Inlämnad
  2013-09-12
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Fiskodlingar och övergödning

  Skriftlig fråga 2012/13:660 av Leander, Helena (MP)

  den 16 juli Fråga 2012/13:660 Fiskodlingar och övergödning av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I dag finns fyra större fiskodlingar utanför Västernorrlands kust som tillsammans står för produktionen av 2 300 ton fisk varje år. Nu vill företagen som äger dem utöka till 3 800 ton fisk per år, vilket

  Inlämnad
  2013-07-16
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning

  Skriftlig fråga 2012/13:659 av Leander, Helena (MP)

  den 16 juli Fråga 2012/13:659 Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I sitt delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö SOU 2012:38 föreslog Miljömålsberedningen fem nya etappmål under miljökvalitetsmålet Giftfri

  Inlämnad
  2013-07-16
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Ömsesidigt godkännande av fångstredskap

  Skriftlig fråga 2012/13:494 av Leander, Helena (MP)

  den 7 maj Fråga 2012/13:494 Ömsesidigt godkännande av fångstredskap av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 18 april beslutade regeringen om en ändring i jaktförordningen genom införandet av en klausul om så kallat ömsesidigt godkännande av fångstredskap. Enligt förordningsändringen

  Inlämnad
  2013-05-07
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Effektivare ingripanden mot giftiga produkter

  Skriftlig fråga 2012/13:469 av Leander, Helena (MP)

  den 26 april Fråga 2012/13:469 Effektivare ingripanden mot giftiga produkter av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Förra sommaren kom larmrapporter om teflongaller för utomhusgrillar. Livsmedelsverket varnade både nationellt och i ett europeiskt system, och företag som Coop och Ica drog in produkten.

  Inlämnad
  2013-04-26
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Åtgärdsprogram mot hälsovådlig luft

  Skriftlig fråga 2012/13:457 av Leander, Helena (MP)

  den 23 april Fråga 2012/13:457 Åtgärdsprogram mot hälsovådlig luft av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att skydda invånarna från hälsovådlig luft. De anger till exempel halter av partiklar i luften som skulle ha klarats 2005. Miljöbalken kräver att det tas

  Inlämnad
  2013-04-23
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Åtgärder mot hälsovådlig luft i Stockholm

  Skriftlig fråga 2012/13:439 av Leander, Helena (MP)

  den 16 april Fråga 2012/13:439 Åtgärder mot hälsovådlig luft i Stockholm av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Luften är hälsovådlig på flera gator i Stockholmsregionen. Halterna av kväveoxider och partiklar överskrider miljökvalitetsnormerna. Vi bryter mot EU-reglerna för luftkvalitet. Sverige har

  Inlämnad
  2013-04-16
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Reptilskinn

  Skriftlig fråga 2012/13:351 av Leander, Helena (MP)

  den 28 februari Fråga 2012/13:351 Reptilskinn av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I en uppmärksammad film visas avslöjande detaljer om hur reptiler som används i skinnindustrin flås levande och behandlas hänsynslöst i bland annat Asien. Inom EU finns ett regelverk baserat på internationella överenskommelser

  Inlämnad
  2013-02-28
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Djur som lotterivinster

  Skriftlig fråga 2012/13:345 av Leander, Helena (MP)

  den 27 februari Fråga 2012/13:345 Djur som lotterivinster av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Under Gothenburg Horse Show 2013 anordnas ett lotteri där vinsterna inte bara är tillbehör som sadlar och hästtäcken utan också två hästar. Den som köper en lott för 20 kronor kan alltså plötsligt

  Inlämnad
  2013-02-27
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Riktlinjer för Svenska artprojektet

  Skriftlig fråga 2012/13:344 av Leander, Helena (MP)

  den 27 februari Fråga 2012/13:344 Riktlinjer för Svenska artprojektet av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I torsdags kom till slut, efter mycket väntan, regeringens besked om riktlinjer för det svenska artprojektet. Riktlinjerna är förvånansvärt vaga och ger inte klart besked om huruvida

  Inlämnad
  2013-02-27
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium

  Skriftlig fråga 2012/13:343 av Leander, Helena (MP)

  den 27 februari Fråga 2012/13:343 Hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Organisationen Svenskt Vatten publicerade i oktober 2012 rapporten Kadmiumgult är fult en rapport om giftiga konstnärsfärger Rapporten visar bland annat att konstnärsfärger i dag

  Inlämnad
  2013-02-27
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Det svenska artprojektet

  Skriftlig fråga 2012/13:314 av Leander, Helena (MP)

  den 15 februari Fråga 2012/13:314 Det svenska artprojektet av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Det svenska artprojektet har bedrivit ett banbrytande arbete. Hittills har man hittat över 2 400 nya arter. Det är världens kanske mest ambitiösa försök att beskriva ett lands växt- och djurliv.

  Inlämnad
  2013-02-15
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Fossilutvinning i Arktis

  Skriftlig fråga 2012/13:291 av Leander, Helena (MP)

  den 5 februari Fråga 2012/13:291 Fossilutvinning i Arktis av Helena Leander MP till utrikesminister Carl Bildt M I maj 2011 tog Sverige över ordförandeskapet för Arktiska rådet, och i maj är det dags att lämna det vidare till Kanada. Under tiden har man tagit fram ett utkast till en plan för hantering av oljeolyckor,

  Inlämnad
  2013-02-05
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella

  Skriftlig fråga 2012/13:242 av Leander, Helena (MP)

  den 10 januari Fråga 2012/13:242 Skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella av Helena Leander MP till socialminister Göran Hägglund KD I dag är det äntligen slut på tvångssteriliseringen av människor i Sverige. En dom från kammarrätten som i dag vinner laga kraft slår fast att kravet på sterilisering av

  Inlämnad
  2013-01-10
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Skydd av skyddsvärd skog

  Skriftlig fråga 2012/13:146 av Leander, Helena (MP)

  den 27 november Fråga 2012/13:146 Skydd av skyddsvärd skog av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Nuvarande skogsvårdslag bygger delvis på frivillighet, det vill säga att skogsnäringen tar sitt ansvar för de jämställda målen om produktion och naturhänsyn. Skogspolitiken bygger också på

  Inlämnad
  2012-11-27
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Kycklingar som dör vid transport

  Skriftlig fråga 2012/13:30 av Leander, Helena (MP)

  den 8 oktober Fråga 2012/13:30 Kycklingar som dör vid transport av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I dagarna rapporterar medierna att 160 000 kycklingar varje år dör vid transporter i Sverige. Vissa skadas redan vid lastningen, när kycklingarna sopas in i en maskin för att sedan packas

  Inlämnad
  2012-10-08
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)

Filter

Valda filter