Helena Leander (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Studerande
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
2011-09-20 – 2012-06-30
Ledamot
2010-10-12 – 2011-09-19
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2011-09-20 – 2014-09-29
Suppleant
2008-10-01 – 2009-01-13
Suppleant
2007-08-16 – 2007-12-13

Civilutskottet

Suppleant
2009-01-13 – 2010-10-04
Suppleant
2008-01-24 – 2008-10-01
Suppleant
2006-10-24 – 2007-08-16

Justitieutskottet

Suppleant
2008-05-16 – 2010-10-04
Suppleant
2006-10-24 – 2008-01-22

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2011-09-21 – 2014-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2010-10-19 – 2011-12-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

  Skriftlig fråga 2012/13:754 av Leander, Helena (MP)

  den 12 september Fråga 2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Inför en avverkning är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det är dock mycket vanligt att skogsägare som anlitar

  Inlämnad
  2013-09-12
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Fiskodlingar och övergödning

  Skriftlig fråga 2012/13:660 av Leander, Helena (MP)

  den 16 juli Fråga 2012/13:660 Fiskodlingar och övergödning av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I dag finns fyra större fiskodlingar utanför Västernorrlands kust som tillsammans står för produktionen av 2 300 ton fisk varje år. Nu vill företagen som äger dem utöka till 3 800 ton fisk per år, vilket

  Inlämnad
  2013-07-16
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning

  Skriftlig fråga 2012/13:659 av Leander, Helena (MP)

  den 16 juli Fråga 2012/13:659 Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I sitt delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö SOU 2012:38 föreslog Miljömålsberedningen fem nya etappmål under miljökvalitetsmålet Giftfri

  Inlämnad
  2013-07-16
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen

  Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige

  Inlämnad
  2013-05-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2013/14:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Ömsesidigt godkännande av fångstredskap

  Skriftlig fråga 2012/13:494 av Leander, Helena (MP)

  den 7 maj Fråga 2012/13:494 Ömsesidigt godkännande av fångstredskap av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 18 april beslutade regeringen om en ändring i jaktförordningen genom införandet av en klausul om så kallat ömsesidigt godkännande av fångstredskap. Enligt förordningsändringen

  Inlämnad
  2013-05-07
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • med anledning av prop. 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013

  Motion 2012/13:Fi11 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

  Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen beslutar om ändrade ramar enligt tabellen i motionen. 2.Riksdagen avslår propositionen i fråga om anslaget 4:1 och ger regeringen till känna vad som anförs i motionen om behovet av en konsekvensbeskrivning innan ett nytt förslag läggs fram. Anslagsfördelning Utg.omr. Anslag Regeringens

  Inlämnad
  2013-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2012/13:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2012/13:Fi15 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

  Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Vårbudget för en ny arbetslinje.4 1 Det ekonomiska läget 8 1.1 Finanskrisens svallvågor känns ännu av i Europa och USA 8 1.2Försvagning av de offentliga finanserna under de kommande åren 8 1.3 Arbetslösheten fortsatt hög, unga hårdast drabbade 9 1.4 Ökade inkomstklyftor

  Inlämnad
  2013-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2012/13:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Effektivare ingripanden mot giftiga produkter

  Skriftlig fråga 2012/13:469 av Leander, Helena (MP)

  den 26 april Fråga 2012/13:469 Effektivare ingripanden mot giftiga produkter av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Förra sommaren kom larmrapporter om teflongaller för utomhusgrillar. Livsmedelsverket varnade både nationellt och i ett europeiskt system, och företag som Coop och Ica drog in produkten.

  Inlämnad
  2013-04-26
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2012/13:MJU16

  Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2012. Huvudorsaken är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna rör. Motionerna handlar bland annat om skogsvårdslagen, miljöhänsyn, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  22, 83 minuter
  Justering
  2013-04-11
  Debatt
  2013-04-25
  Beslut
  2013-05-02
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Åtgärdsprogram mot hälsovådlig luft

  Skriftlig fråga 2012/13:457 av Leander, Helena (MP)

  den 23 april Fråga 2012/13:457 Åtgärdsprogram mot hälsovådlig luft av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att skydda invånarna från hälsovådlig luft. De anger till exempel halter av partiklar i luften som skulle ha klarats 2005. Miljöbalken kräver att det tas

  Inlämnad
  2013-04-23
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2012/13:MJU15

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika övergripande miljöfrågor. Den huvudsakliga orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömålen, miljöprövningar enligt miljöbalken och lokalt och regionalt miljöarbete. Andra motioner handlar om översyn av miljöbalken och av terrängkörningslagen.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 104 minuter
  Justering
  2013-03-26
  Debatt
  2013-04-17
  Beslut
  2013-04-17
 • Åtgärder mot hälsovådlig luft i Stockholm

  Skriftlig fråga 2012/13:439 av Leander, Helena (MP)

  den 16 april Fråga 2012/13:439 Åtgärder mot hälsovådlig luft i Stockholm av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Luften är hälsovådlig på flera gator i Stockholmsregionen. Halterna av kväveoxider och partiklar överskrider miljökvalitetsnormerna. Vi bryter mot EU-reglerna för luftkvalitet. Sverige har

  Inlämnad
  2013-04-16
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald m.m.

  Naturvård och biologisk mångfald m.m.

  Betänkande 2012/13:MJU12

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rovdjursförvaltning, skydd av natur, skydd av arter, genetiskt modifierade organismer och satsningar på kunskap inom biologisk mångfald.

  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  14, 88 minuter
  Justering
  2013-03-21
  Debatt
  2013-04-10
  Beslut
  2013-04-11
 • med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

  Motion 2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet MP034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den statiska 18-årsgränsen för fastställelse

  Inlämnad
  2013-04-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avfall och kretslopp

  Avfall och kretslopp

  Betänkande 2012/13:MJU8

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, källsortering, sanering av förorenad mark och miljöfarliga vrak.

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  13, 74 minuter
  Justering
  2013-02-21
  Debatt
  2013-03-13
  Beslut
  2013-03-13
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Reptilskinn

  Skriftlig fråga 2012/13:351 av Leander, Helena (MP)

  den 28 februari Fråga 2012/13:351 Reptilskinn av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I en uppmärksammad film visas avslöjande detaljer om hur reptiler som används i skinnindustrin flås levande och behandlas hänsynslöst i bland annat Asien. Inom EU finns ett regelverk baserat på internationella överenskommelser

  Inlämnad
  2013-02-28
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Djur som lotterivinster

  Skriftlig fråga 2012/13:345 av Leander, Helena (MP)

  den 27 februari Fråga 2012/13:345 Djur som lotterivinster av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Under Gothenburg Horse Show 2013 anordnas ett lotteri där vinsterna inte bara är tillbehör som sadlar och hästtäcken utan också två hästar. Den som köper en lott för 20 kronor kan alltså plötsligt

  Inlämnad
  2013-02-27
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Riktlinjer för Svenska artprojektet

  Skriftlig fråga 2012/13:344 av Leander, Helena (MP)

  den 27 februari Fråga 2012/13:344 Riktlinjer för Svenska artprojektet av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I torsdags kom till slut, efter mycket väntan, regeringens besked om riktlinjer för det svenska artprojektet. Riktlinjerna är förvånansvärt vaga och ger inte klart besked om huruvida

  Inlämnad
  2013-02-27
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)

Filter

Valda filter