Helena Leander (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Studerande
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
2011-09-20 – 2012-06-30
Ledamot
2010-10-12 – 2011-09-19
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2011-09-20 – 2014-09-29
Suppleant
2008-10-01 – 2009-01-13
Suppleant
2007-08-16 – 2007-12-13

Civilutskottet

Suppleant
2009-01-13 – 2010-10-04
Suppleant
2008-01-24 – 2008-10-01
Suppleant
2006-10-24 – 2007-08-16

Justitieutskottet

Suppleant
2008-05-16 – 2010-10-04
Suppleant
2006-10-24 – 2008-01-22

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2011-09-21 – 2014-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2010-10-19 – 2011-12-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition MP030 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Gröna jobb och modern välfärd 5 1 Det ekonomiska läget 5 1.1 Skuldkrisen i Europa 5 1.2 Stabila offentliga finanser 6 1.3 Ungdomsarbetslösheten

  Inlämnad
  2012-05-02
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2011/12:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): 30 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avfall och kretslopp

  Avfall och kretslopp

  Betänkande 2011/12:MJU16

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om avfall och kretslopp.  Orsaker är att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp och att riksdagen redan tagit ställning i andra frågor.

  Motionerna handlar bland annat om insamling och återvinning av avfall, pantsystem, nedskräpning i havet och längs kusterna, sanering av förorenad mark och nedmontering av uttjänta vindkraftverk.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 63 minuter
  Justering
  2012-04-12
  Debatt
  2012-04-25
  Beslut
  2012-04-25
 • med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket

  Motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (MP)

  Motion till riksdagen 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander MP med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatta redovisningar närmare ska knyta

  Inlämnad
  2012-04-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2011/12:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

  Motion 2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

  Motion till riksdagen 2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett 3R-center. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2012-04-24
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2011/12:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Bristande skydd av marina Natura 2000-områden

  Skriftlig fråga 2011/12:503 av Leander, Helena (MP)

  den 3 april Fråga 2011/12:503 Bristande skydd av marina Natura 2000-områden av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Den 13 december hade miljöministern och jag en interpellationsdebatt om det bristande skyddet av våra marina Natura 2000-områden, i vilken miljöministern sade: Om nya uppgifter visar att

  Inlämnad
  2012-04-03
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011

  Motion 2011/12:U19 av Ulf Holm m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2011/12:U19 av Ulf Holm m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 MP019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s budget. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2012-03-30
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2011/12:UU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2011/12:MJU13

  Riksdagen vill att regeringen långsiktigt tryggar fjälljakten och i det arbetet omprövar en lagändring. De tidigare reglerna gjorde det möjligt att reglera jakten och vid situationer med alltför hårt jakttryck gynna de personer som bor i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 115 minuter
  Justering
  2012-03-01
  Debatt
  2012-03-28
  Beslut
  2012-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter

  Allmänna motioner om punktskatter

  Betänkande 2011/12:SkU16

  Riksdagen sa nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  39, 139 minuter
  Justering
  2012-03-15
  Debatt
  2012-03-28
  Beslut
  2012-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2011/12:MJU12

  Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om skogsvårdslagen, miljöhänsyn vid avverkning, hyggesfritt skogsbruk och skogsskötsel. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlats tidigare under mandatperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  22, 83 minuter
  Justering
  2012-02-23
  Debatt
  2012-03-21
  Beslut
  2012-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor m.m.

  Övergripande miljöfrågor m.m.

  Betänkande 2011/12:MJU11

  Riksdagen sa nej till motioner som tar upp övergripande miljöfrågor från allmänna motionstiden 2011. Skälet är i huvudsak att frågorna redan bereds eller utreds inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om den politiska samstämmigheten inom miljöpolitiken, miljöprövningar enligt miljöbalken,

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 118 minuter
  Justering
  2012-02-23
  Debatt
  2012-03-21
  Beslut
  2012-03-21
 • Utvinning av fossila bränslen i Arktis

  Skriftlig fråga 2011/12:451 av Leander, Helena (MP)

  den 6 mars Fråga 2011/12:451 Utvinning av fossila bränslen i Arktis av Helena Leander MP till utrikesminister Carl Bildt M I takt med att klimatförändringarna får Arktis isar att smälta blir det lättare att komma åt de stora gas- och oljereserver som döljer sig där. Om de utvinns bidrar de till att ytterligare

  Inlämnad
  2012-03-06
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

  Motion 2011/12:MJ5 av Helena Leander (MP)

  Motion till riksdagen 2011/12:MJ5 av Helena Leander MP med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier MP012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska skärpa den nationella tillsynen och stödja

  Inlämnad
  2012-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2011/12:MJU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svensk klimatpolitik efter Durban

  Svensk klimatpolitik efter Durban

  Interpellation 2011/12:175 av Leander, Helena (MP)

  den 19 december Interpellation 2011/12:175 Svensk klimatpolitik efter Durban av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C På övertid blev det till slut en klimatöverenskommelse i Durban. En förlängning av Kyotoprotokollet och en färdplan mot ett avtal som ska omfatta alla världens länder och träda i kraft

  Inlämnad
  2011-12-19
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av marina Natura 2000-områden

  Skydd av marina Natura 2000-områden

  Interpellation 2011/12:74 av Leander, Helena (MP)

  den 28 oktober Interpellation 2011/12:74 Skydd av marina Natura 2000-områden av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I dag anmälde Greenpeace regeringen till EU-kommissionen för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv för brister i skyddet av marina Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett starkt, EU-lagstadgat

  Inlämnad
  2011-10-28
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Modernare kvittokrav

  Skriftlig fråga 2011/12:245 av Leander, Helena (MP)

  den 13 december Fråga 2011/12:245 Modernare kvittokrav av Helena Leander MP till finansminister Anders Borg M Lagen om kassaregister var ett viktigt steg för att minska skattefusket i kontanthandeln. Tyvärr har lagen fått oönskade miljöeffekter, då affärerna måste skriva ut kvitton till alla kunder, trots att

  Inlämnad
  2011-12-13
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Hivprevention

  Skriftlig fråga 2011/12:126 av Leander, Helena (MP)

  den 10 november Fråga 2011/12:126 Hivprevention av Helena Leander MP till socialminister Göran Hägglund KD Gruppen män som har sex med män MSM står för 26 procent av de nyupptäckta hivfallen i Sverige. Bland dem som varit bosatta i Sverige vid överföringstillfället utgör MSM över hälften. Trots detta minskar resurserna

  Inlämnad
  2011-11-10
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Överskottet av utsläppsrättsenheter

  Skriftlig fråga 2011/12:125 av Leander, Helena (MP)

  den 10 november Fråga 2011/12:125 Överskottet av utsläppsrättsenheter av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Under klimattoppmötet i Durban i november-december kommer en rad frågor om de fortsatta formerna för det internationella klimatarbetet att diskuteras. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod går

  Inlämnad
  2011-11-10
  Besvarare
  Lena Ek (C)

Filter

Valda filter