Helena Leander (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Studerande
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
2011-09-20 – 2012-06-30
Ledamot
2010-10-12 – 2011-09-19
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2011-09-20 – 2014-09-29
Suppleant
2008-10-01 – 2009-01-13
Suppleant
2007-08-16 – 2007-12-13

Civilutskottet

Suppleant
2009-01-13 – 2010-10-04
Suppleant
2008-01-24 – 2008-10-01
Suppleant
2006-10-24 – 2007-08-16

Justitieutskottet

Suppleant
2008-05-16 – 2010-10-04
Suppleant
2006-10-24 – 2008-01-22

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2011-09-21 – 2014-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2010-10-19 – 2011-12-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ojnare myr som Natura 2000-område

  Ojnare myr som Natura 2000-område

  Interpellation 2013/14:51 av Leander, Helena (MP)

  den 21 oktober Interpellation 2013/14:51 Ojnare myr som Natura 2000-område av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Häromveckan föreslog regeringen till EU-kommissionen att Arholma-Idö ska ingå i EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Det är ett mycket välkommet beslut. Än mer välkommet

  Inlämnad
  2013-10-21
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regelverk kring fiskodlingar

  Regelverk kring fiskodlingar

  Interpellation 2013/14:47 av Sonidsson, Eva (S)

  den 17 oktober Interpellation 2013/14:47 Regelverk kring fiskodlingar av Eva Sonidsson S till miljöminister Lena Ek C Fiskodlingar i öppna kassar ger stora utsläpp av kväve och fosfor, vilket bidrar till övergödning av vatten. Det finns fyra stora fiskodlingar efter Västernorrlands kust och där har man kunnat konstatera

  Inlämnad
  2013-10-17
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp

  Redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp

  Interpellation 2013/14:39 av Leander, Helena (MP)

  den 14 oktober Interpellation 2013/14:39 Redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Medan Sveriges officiella redovisning av utsläppsstatistik för växthusgaser visar en långsam minskning, finns ett flertal rapporter som visar att svenskarnas klimatpåverkan

  Inlämnad
  2013-10-14
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa hos unga transpersoner

  Psykisk ohälsa hos unga transpersoner

  Interpellation 2012/13:255 av Leander, Helena (MP)

  den 6 februari Interpellation 2012/13:255 Psykisk ohälsa hos unga transpersoner av Helena Leander MP till socialminister Göran Hägglund KD Det kom ett mejl till mig, och säkert till socialministern också, från en ung tjej som mår väldigt dåligt. Så här skriver hon: Vem jag är spelar inte så stor roll. Jag är en

  Inlämnad
  2013-02-06
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Inmatningstariffer som klimatstöd till fattiga länder

  Inmatningstariffer som klimatstöd till fattiga länder

  Interpellation 2012/13:171 av Leander, Helena (MP)

  den 5 december Interpellation 2012/13:171 Inmatningstariffer som klimatstöd till fattiga länder av Helena Leander MP till statsrådet Gunilla Carlsson M Klimattoppmötet i Doha pågår just nu för fullt. En av knäckfrågorna är finansieringen av klimatinsatser i fattiga länder. Rika länder som Sverige, vars välstånd

  Inlämnad
  2012-12-05
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svikna klimatlöften till fattiga länder

  Svikna klimatlöften till fattiga länder

  Interpellation 2012/13:152 av Leander, Helena (MP)

  den 26 november Interpellation 2012/13:152 Svikna klimatlöften till fattiga länder av Helena Leander MP till finansminister Anders Borg M De länder som nu drabbas hårdast av klimatförändringarna, och som kommer att drabbas än hårdare framöver, är inte de som har störst skuld till utsläppen. Tvärtom De som drabbas

  Inlämnad
  2012-11-26
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svensk klimatpolitik efter Durban

  Svensk klimatpolitik efter Durban

  Interpellation 2011/12:175 av Leander, Helena (MP)

  den 19 december Interpellation 2011/12:175 Svensk klimatpolitik efter Durban av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C På övertid blev det till slut en klimatöverenskommelse i Durban. En förlängning av Kyotoprotokollet och en färdplan mot ett avtal som ska omfatta alla världens länder och träda i kraft

  Inlämnad
  2011-12-19
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av marina Natura 2000-områden

  Skydd av marina Natura 2000-områden

  Interpellation 2011/12:74 av Leander, Helena (MP)

  den 28 oktober Interpellation 2011/12:74 Skydd av marina Natura 2000-områden av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I dag anmälde Greenpeace regeringen till EU-kommissionen för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv för brister i skyddet av marina Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett starkt, EU-lagstadgat

  Inlämnad
  2011-10-28
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljöanpassade kostråd

  Miljöanpassade kostråd

  Interpellation 2011/12:3 av Leander, Helena (MP)

  den 15 september Interpellation 2011/12:3 Miljöanpassade kostråd av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I en tid när klimatkorkade modedieter driver upp svenskarnas klimatbelastning från maten ökar behovet av miljöanpassade kostråd. I det läget väljer landsbygdsministern att stoppa de miljöanpassade

  Inlämnad
  2011-09-15
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Det statliga stödet till trossamfund

  Det statliga stödet till trossamfund

  Interpellation 2010/11:359 av Leander, Helena (MP)

  den 11 maj Interpellation 2010/11:359 Det statliga stödet till trossamfund av Helena Leander MP till statsrådet Stefan Attefall KD Enligt lagen 1999:932 om stöd till trossamfund får statsbidrag lämnas endast till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället

  Inlämnad
  2011-05-11
  Besvarare
  Stefan Attefall (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Alternativ till djurförsök

  Alternativ till djurförsök

  Interpellation 2009/10:326 av Leander, Helena (mp)

  den 8 april Interpellation 2009/10:326 Alternativ till djurförsök av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Användningen av djur i plågsamma försök reser många etiska frågor. Det är dock inte bara av etiska skäl som många förkastar djurförsöken, utan fler och fler människor börjar inse att

  Inlämnad
  2010-04-08
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Förhållandena inom svensk grisuppfödning

  Interpellation 2009/10:132 av Leander, Helena (mp)

  den 25 november Interpellation 2009/10:132 Förhållandena inom svensk grisuppfödning av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under två års tid har aktivister från Djurrättsalliansen åkt runt i Sverige och dokumenterat förhållandena i svensk grisuppfödning. Oanmälda, men utan att så mycket

  Inlämnad
  2009-11-25
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hälsofarlig avel av hundar

  Hälsofarlig avel av hundar

  Interpellation 2008/09:503 av Leander, Helena (mp)

  den 11 maj Interpellation 2008/09:503 Hälsofarlig avel av hundar av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt svensk lagstiftning är avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren förbjuden. Från veterinärhåll har dock lagen kritiserats för att vara otydlig och svårtillämpad,

  Inlämnad
  2009-05-11
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Missförhållanden inom travsporten

  Missförhållanden inom travsporten

  Interpellation 2008/09:191 av Leander, Helena (mp)

  den 5 december Interpellation 2008/09:191 Missförhållanden inom travsporten av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Travbranschen är i mångt och mycket en sluten bransch med bristande insyn för utomstående. Genom granskningar utförda av TV 4:s Kalla fakta och Djurens rätt har dock skrämmande

  Inlämnad
  2008-12-05
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kycklingavel

  Kycklingavel

  Interpellation 2008/09:138 av Leander, Helena (mp)

  den 20 november Interpellation 2008/09:138 Kycklingavel av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I djurskyddsförordningen stadgas att avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjudenDet är en regel som svenska slaktkycklingar inte märker så mycket av. Djuren är

  Inlämnad
  2008-11-20
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Djurpornografi

  Djurpornografi

  Interpellation 2008/09:118 av Leander, Helena (mp)

  den 13 november Interpellation 2008/09:118 Djurpornografi av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I dagarna rapporterar medierna om ett hemligt svenskt nätverk som organiserar sexuella övergrepp mot djur. Personer som inte själva har några djur att utnyttja samlas till träffar där man gemensamt

  Inlämnad
  2008-11-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser

  Samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser

  Interpellation 2007/08:785 av Leander, Helena (mp)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:785 Samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser av Helena Leander mp till statsrådet Åsa Torstensson c Kalla Fakta den 20 april visade att nästan alla icke-statliga flygplatser kräver kommunala bidrag för att gå runt. Dessa subventioner kan ibland uppgå till mycket stora belopp:

  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbud mot produkter från stympade får

  Förbud mot produkter från stympade får

  Interpellation 2007/08:469 av Leander, Helena (mp)

  den 5 mars Interpellation 2007/08:469 Förbud mot produkter från stympade får av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under allmänna motionstiden i höstas lämnade jag in en motion om de plågsamma bakdelsstympningar som australiska merinofår utsätts för, så kallad mulesing Efter Kalla faktas

  Inlämnad
  2008-03-05
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Illegal rovdjursjakt med snöskoter

  Illegal rovdjursjakt med snöskoter

  Interpellation 2007/08:91 av Leander, Helena (mp)

  den 29 oktober Interpellation 2007/08:91 Illegal rovdjursjakt med snöskoter av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Med moderna hjälpmedel som snöskoter är det relativt lätt att hinna ifatt och döda ett djur och sedan snabbt komma bort från platsen. Olaga jakt med hjälp av snöskoter finns

  Inlämnad
  2007-10-29
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sexuella övergrepp mot djur

  Sexuella övergrepp mot djur

  Interpellation 2006/07:322 av Leander, Helena (mp)

  den 16 februari Interpellation 2006/07:322 Sexuella övergrepp mot djur av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Efter att ha varit förbjudet sedan 1864 års strafflag avkriminaliserades 1944 sexuellt umgänge med djur. Enligt en nyutkommen rapport från Djurskyddsmyndigheten anmäldes 115 fall

  Inlämnad
  2007-02-16
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)

Filter

Valda filter