Helena Gellerman (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra, plats 301
Titel
Civilingenjör
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Kvittningsperson

Trafikutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ledamot

Ledamotsrådet

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Kvittningsperson
2019-09-24 –

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2023-05-22 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-22
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2018-11-15 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –
Ledamot
2019-03-27 – 2022-10-10

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2023-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-, näringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Ledamot ledamotsrådet 19-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägsfrågor

  Järnvägsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU14

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt inom järnvägsfrågor.

  Riksrevisionens övergripande slutsatser är att systemen med kvalitetsavgifter och regress saknar förutsättningar för att effektivt bidra till

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  44, 119 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2022/23:TU13

  Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner om trafiksäkerhet från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är främst att åtgärder redan planeras eller är vidtagna. Riksdagen framhöll också att trafiksäkerhetsarbetet ger effekt men att ytterligare arbete krävs.

  Motionsförslagen handlar

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  21, 93 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

  Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

  Betänkande 2022/23:TU15

  I en skrivelse redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisar i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering. Regeringen anger även vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

  Riksdagen välkomnar Riksrevisionens

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 13 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2022/23:TU12

  Riksdagen sa nej till de 89 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om digitalisering, digital delaktighet och autentisering, tillgång till elektronisk kommunikation, utbyggnad av 5G-nätet samt postservice i hela landet.

  Riksdagen hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  28, 84 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2022/23:MJU16

  Riksdagen sa nej till cirka 120 motioner rörande klimatfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat det internationella klimatarbetet, klimatarbetet inom EU, övergripande svensk klimatpolitik, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, nationella klimatinvesteringar, transportsektorns klimatomställning, klimatanpassning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  52 
  Anföranden och repliker
  65, 182 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: En drönarstrategi för Europa

  En drönarstrategi för Europa

  Utlåtande 2022/23:TU16

  Riksdagen har granskat en strategi från Europeiska kommissionen om hur drönare kommer användas i EU 2030.

  Strategin innehåller en vision för hur drönarsektorn i EU kommer se ut 2030 och 19 åtgärder för att förverkliga visionen. Bland annat behöver kapaciteten i luftrummet

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 37 minuter
  Justering
  2023-05-23
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU11

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta. Samarbetet ska ligga till grund för det skandinaviska gemensamma arbetet på luftfartsområdet till och med den 30 september 2040.

  Riksdagen har också behandlat ett

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  68, 179 minuter
  Justering
  2023-05-23
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU10

  Riksdagen sa nej till 104 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om en fossilfri fordonsflotta, laddning och fossilfri tankning, självkörande fordon, tyngre och längre lastbilar, parkeringsfrågor, vägtrafikregistret och fordonsmålvakter.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  44, 129 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU7

  Riksdagen sa nej till 65 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, Sjöfartsverkets verksamhetsform, sjöfartsavgifter, isbrytare, vissa miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor samt fritidsbåtsfrågor.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  32, 118 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2022/23:TU6

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen gäller bland annat frågor om tillsyn och kontroll. Riksdagen hänvisar till pågående utredningar och till åtgärder som planeras eller redan är genomförda.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  32, 112 minuter
  Justering
  2023-03-21
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-03-30
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Försvarsminister Pål Jonson M Civilminister Erik Slottner KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi- och näringsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2022/23:TU5

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande olika kollektivtrafikfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

  De 37 motionerna handlar bland annat om en ökad andel kollektivtrafik, kollektivtrafik i hela landet, jämställd och jämlik kollektivtrafik,

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  19, 63 minuter
  Justering
  2023-02-14
  Bordläggning
  2023-02-22
  Debatt
  2023-02-23
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Infrastrukturfrågor

  Infrastrukturfrågor

  Betänkande 2022/23:TU4

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om nationell planering av infrastrukturen för 2022-2033. Med anledning av ett yrkande i en följdmotion till skrivelsen riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säga nej till

  Behandlade dokument
  169
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  50 
  Anföranden och repliker
  74, 203 minuter
  Justering
  2023-02-16
  Bordläggning
  2023-02-22
  Debatt
  2023-02-23
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Kulturminister Parisa Liljestrand M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2022/23:TU1

  Totalt cirka 79 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet kommunikationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 34,4 miljarder kronor,

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  80, 200 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-16
  Debatt
  2022-12-17
  Beslut
  2022-12-20
 • Vidareutbildning av akademiker till polisyrket

  Motion 2022/23:1692 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:1692 av Helena Gellerman L Vidareutbildning av akademiker till polisyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en kortare polisutbildning för akademiker med minst treårig relevant utbildning och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kemikalieinspektionens placering

  Motion 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

  Motion till riksdagen 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman båda L Kemikalieinspektionens placering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göteborg

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring

  Motion 2022/23:711 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:711 av Helena Gellerman L Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den svenska turistmomsen för att göra den mer konkurrenskraftig relativt våra nordiska grannländer och tillkännager

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Underlätta steget att starta nytt företag

  Motion 2022/23:710 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:710 av Helena Gellerman L Underlätta steget att starta nytt företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja nyföretagare och ta bort hinder i regelverk för att förenkla steget att starta nya företag och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:NU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Effektivare handläggning av bilstödet för anpassning av fordon

  Motion 2022/23:709 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:709 av Helena Gellerman L Effektivare handläggning av bilstödet för anpassning av fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningen av bilstödet bör överföras till annan myndighet för effektivare handläggning och tillkännager detta

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter