Helena Gellerman (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra, plats 301
Titel
Civilingenjör
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Kvittningsperson

Trafikutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ledamot

Ledamotsrådet

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Kvittningsperson
2019-09-24 –

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2023-05-22 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-22
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2018-11-15 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –
Ledamot
2019-03-27 – 2022-10-10

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2023-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-, näringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Ledamot ledamotsrådet 19-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

  Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

  Betänkande 2021/22:MJU31

  Den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Syftet med den pausade reduktionsplikten är att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under 2023.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 88 minuter
  Justering
  2022-06-16
  Bordläggning
  2022-06-21
  Debatt
  2022-06-22
  Beslut
  2022-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klampning av fordon

  Klampning av fordon

  Betänkande 2021/22:TU20

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att fordon som körs av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med så kallad klampning om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll. Syftet är bland annat att säkerställa att utländska förare betalar avgifter när

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 38 minuter
  Justering
  2022-06-14
  Bordläggning
  2022-06-20
  Debatt
  2022-06-21
  Beslut
  2022-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

  Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

  Betänkande 2021/22:TU18

  Riksdagen sa ja till lagändringar för att åtgärda problem med fordonsmålvakter och den brottslighet som hänger samman med dessa.

  Fordonsmålvakt kallas en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för den verklige ägaren. Upplägget används ofta för

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 16 minuter
  Justering
  2022-06-07
  Bordläggning
  2022-06-20
  Debatt
  2022-06-21
  Beslut
  2022-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2021/22:TU19

  Regeringen har lämnat olika förslag som syftar till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid förarprov för att på så sätt förbättra trafiksäkerheten. Förslagen innebär bland annat att det ska bli möjligt att stänga av den som fuskar från

  Behandlade dokument
  118
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  43 
  Anföranden och repliker
  16, 95 minuter
  Justering
  2022-06-14
  Bordläggning
  2022-06-17
  Debatt
  2022-06-20
  Beslut
  2022-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

  Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

  Betänkande 2021/22:SkU29

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor. Förslaget innebär att det nuvarande reseavdraget avskaffas. I stället kommer det att införas skattelättnader som är baserade på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen.

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 59 minuter
  Justering
  2022-06-02
  Bordläggning
  2022-06-08
  Debatt
  2022-06-09
  Beslut
  2022-06-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Infrastrukturfrågor

  Infrastrukturfrågor

  Betänkande 2021/22:TU16

  Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapporter om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik och om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar.

  Med anledning av den ena skrivelsen riktade riksdagen en uppmaning,

  Behandlade dokument
  251
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  79 
  Anföranden och repliker
  32, 129 minuter
  Justering
  2022-05-31
  Bordläggning
  2022-06-07
  Debatt
  2022-06-08
  Beslut
  2022-06-09
 • med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

  Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska justera reduktionsplikten i enlighet med riksdagens

  Inlämnad
  2022-05-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

  Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrad ägarpresumtion för fordon för vilka ett statligt ägarregister ska föras och tillkännager

  Inlämnad
  2022-05-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:TU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2021/22:TU11

  Regeringen bör skyndsamt göra nödvändiga förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Detta för att minska de personskador och parkeringsproblem som har ökat kraftigt i framför allt stadsmiljöer. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande,

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  12, 73 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-05-04
  Debatt
  2022-05-05
  Beslut
  2022-05-11
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S EU-minister Hans Dahlgren S Finansmarknadsminister Max Elger SIntegrations- och migrationsminister Anders Ygeman S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

  Inlämnad
  2022-05-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

  Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

  Betänkande 2021/22:SkU20

  Regeringen har föreslagit förändringar i det så kallade bonus malus-systemet för nya bilar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Förslaget innebär att det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) ska tas ut då en bil släpper ut 75 gram koldioxid per kilometer eller

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 60 minuter
  Justering
  2022-04-05
  Bordläggning
  2022-04-19
  Debatt
  2022-04-20
  Beslut
  2022-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU12

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om sjöfartsfrågor. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter samt vissa miljö- och klimatfrågor.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  16, 92 minuter
  Justering
  2022-04-07
  Bordläggning
  2022-04-19
  Debatt
  2022-04-20
  Beslut
  2022-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

  Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU9

  Fyra nya lagar ska ersätta den nuvarande järnvägslagen i Sverige. Förändringen innebär att EU-lagstiftningen på området - det så kallade fjärde järnvägspaketet - införs i svensk rätt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  De nya lagarna bedöms göra järnvägslagstiftningen

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  20, 104 minuter
  Justering
  2022-03-29
  Bordläggning
  2022-04-06
  Debatt
  2022-04-07
  Beslut
  2022-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2021/22:MJU20

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om klimatpolitik. Anledningen är främst att arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar om det internationella klimatarbetet, klimatarbetet inom EU, övergripande svensk klimatpolitik,

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  52 
  Anföranden och repliker
  28, 121 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-03-30
  Debatt
  2022-03-31
  Beslut
  2022-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU8

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om luftfartsfrågor. Detta med hänvisning till att vissa åtgärder redan har utförts och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om regionala flygplatser, upphandlad trafik, minskad klimatpåverkan från luftfarten och flygplatsrelaterade frågor.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  24, 99 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-03-30
  Debatt
  2022-03-31
  Beslut
  2022-03-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkt energiskatt på bensin och diesel

  Sänkt energiskatt på bensin och diesel

  Betänkande 2021/22:SkU19

  Regeringen har föreslagit att energiskatten ska sänkas på bensin och diesel. Skattesänkningen innebär att priset vid pump sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 71 minuter
  Justering
  2022-03-17
  Bordläggning
  2022-03-22
  Debatt
  2022-03-23
  Beslut
  2022-03-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cirkulär ekonomi

  Cirkulär ekonomi

  Betänkande 2021/22:MJU15

  Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag om cirkulär ekonomi. Förslagen kommer från motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om återvinning, avfall, matsvinn, plastfrågor och sanering. Att riksdagen sa nej till motionerna

  Behandlade dokument
  74
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2022-02-17
  Bordläggning
  2022-03-02
  Debatt
  2022-03-03
  Beslut
  2022-03-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

  Väg- och fordonsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU7

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon och cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om väg- och fordonsfrågor.

  I samband med detta riktade riksdagen

  Behandlade dokument
  91
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  70 
  Anföranden och repliker
  25, 119 minuter
  Justering
  2022-02-01
  Bordläggning
  2022-02-15
  Debatt
  2022-02-16
  Beslut
  2022-02-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2021/22:TU6

  Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

  Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

  Anledningen är främst att efterfrågade åtgärder redan har vidtagits och pågående beredningsarbete.

   

  Behandlade dokument
  63
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  43 
  Anföranden och repliker
  16, 86 minuter
  Justering
  2022-02-01
  Bordläggning
  2022-02-15
  Debatt
  2022-02-16
  Beslut
  2022-02-17

Filter

Valda filter