Helena Gellerman (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra, plats 301
Titel
Civilingenjör
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Kvittningsperson

Trafikutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ledamot

Ledamotsrådet

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Kvittningsperson
2019-09-24 –

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2023-05-22 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-22
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2018-11-15 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –
Ledamot
2019-03-27 – 2022-10-10

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2023-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-, näringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Ledamot ledamotsrådet 19-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

  Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

  Betänkande 2020/21:MJU23

  För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel succesivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  24, 95 minuter
  Justering
  2021-06-10
  Bordläggning
  2021-06-18
  Debatt
  2021-06-21
  Beslut
  2021-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Framtidens infrastruktur

  Framtidens infrastruktur

  Betänkande 2020/21:TU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ekonomisk ram för satsningar på transportinfrastruktur som järnvägar och vägar 2022-2033.

  Förslaget är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och omfattar totalt 799 miljarder kronor.

  Behandlade dokument
  207
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  57 
  Anföranden och repliker
  41, 165 minuter
  Justering
  2021-06-15
  Bordläggning
  2021-06-18
  Debatt
  2021-06-21
  Beslut
  2021-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägsfrågor

  Järnvägsfrågor

  Betänkande 2020/21:TU15

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner om bland annat drift och underhåll av järnvägar, järnvägens signalsystem, längre och tyngre tåg och vissa säkerhetsfrågor. Anledningen är exempelvis att utrednings- och utvecklingsarbete pågår.

  Riksdagen betonar samtidigt att

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  40, 159 minuter
  Justering
  2021-06-08
  Bordläggning
  2021-06-14
  Debatt
  2021-06-15
  Beslut
  2021-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förarbevis för vattenskoter

  Förarbevis för vattenskoter

  Betänkande 2020/21:TU12

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 63 minuter
  Justering
  2021-06-08
  Bordläggning
  2021-06-14
  Debatt
  2021-06-15
  Beslut
  2021-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2020/21:TU14

  Beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tidigast tas när flygbranschen har återhämtat sig efter coronapandemin och det går att göra tillförlitliga prognoser om flygets utveckling. Vidare bör regeringen senast i december 2021 återkomma till riksdagen med en plan för

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  45, 145 minuter
  Justering
  2021-05-27
  Bordläggning
  2021-06-01
  Debatt
  2021-06-02
  Beslut
  2021-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Justerad beräkning av bilförmån

  Justerad beräkning av bilförmån

  Betänkande 2020/21:SkU28

  Schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån ska justeras. Detta så att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Den nuvarande schablonen har i stort sett varit oförändrad sedan den infördes

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 58 minuter
  Justering
  2021-05-25
  Bordläggning
  2021-06-01
  Debatt
  2021-06-02
  Beslut
  2021-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reduktionsplikt för flygfotogen

  Reduktionsplikt för flygfotogen

  Betänkande 2020/21:MJU20

  En reduktionsplikt för flygfotogen införs i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Förslaget

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 88 minuter
  Justering
  2021-05-06
  Bordläggning
  2021-05-19
  Debatt
  2021-05-20
  Beslut
  2021-05-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

  Väg- och fordonsfrågor

  Betänkande 2020/21:TU9

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag om väg- och fordonsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

  Förslagen handlar bland annat om en fossilfri fordonsflotta, fordonsbesiktning, självkörande fordon, parkeringsfrågor, fordonsmålvakter, vinterväghållning och vägskyltning. Riksdagen hänvisade till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  76
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  36, 131 minuter
  Justering
  2021-04-13
  Bordläggning
  2021-04-27
  Debatt
  2021-04-28
  Beslut
  2021-04-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Transportstyrelsens olycksdatabas

  Transportstyrelsens olycksdatabas

  Betänkande 2020/21:TU11

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en lag om Transportstyrelsens olycksdatabas. Lagen reglerar hanteringen av personuppgifter i databasen för att skydda den enskildes personliga integritet.

  Transportstyrelsens olycksdatabas Swedish Traffic Accident Data Acquisition

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 31 minuter
  Justering
  2021-04-22
  Bordläggning
  2021-04-27
  Debatt
  2021-04-28
  Beslut
  2021-04-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2020/21:TU8

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar exempelvis om ökad kollektivtrafik, biljett- och betalsystem, säkerhet och åtgärder mot plankning och klotter samt om färdtjänsten.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  12, 73 minuter
  Justering
  2021-03-16
  Bordläggning
  2021-03-23
  Debatt
  2021-03-24
  Beslut
  2021-04-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2020/21:TU7

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om sjöfartsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder planeras eller redan är genomförda inom de områden som berörs av förslagen.

  Motionerna handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter och vissa miljöfrågor.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  20, 102 minuter
  Justering
  2021-03-16
  Bordläggning
  2021-03-23
  Debatt
  2021-03-24
  Beslut
  2021-04-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2020/21:TU6

  Riksdagen sa nej till olika förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om trafiksäkerhetsfrågor. Anledningen är främst att åtgärder planeras eller redan har vidtagits och att arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp.

  Riksdagen välkomnar att etappmålet

  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  32, 118 minuter
  Justering
  2021-03-09
  Bordläggning
  2021-03-17
  Debatt
  2021-03-18
  Beslut
  2021-03-24
 • med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar

  Motion 2020/21:3872 av Anders Åkesson och Helena Gellerman (C, L)

  Motion till riksdagen 2020/21:3872 av Anders Åkesson och Helena Gellerman C, L med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket vid beslut om upphandlingar när

  Inlämnad
  2021-03-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2020/21:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

  Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

  Betänkande 2020/21:SkU16

  Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som ska förstärka bonus-malus-systemet och bidra till en ökad andel fordon med lägre koldioxidutsläpp i

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 101 minuter
  Justering
  2021-02-09
  Bordläggning
  2021-02-24
  Debatt
  2021-02-25
  Beslut
  2021-03-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikesminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Infrastrukturminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2020/21:TU4

  Riksdagen sa nej till drygt 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen rör digitaliserings- och postfrågor och handlar exempelvis om samhällets digitalisering, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

  Anledningen till att riksdagen sa nej är främst det arbete som redan pågår på området och de åtgärder som redan är vidtagna.

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  20, 99 minuter
  Justering
  2021-01-19
  Bordläggning
  2021-02-02
  Debatt
  2021-02-03
  Beslut
  2021-02-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2020/21:TU3

  Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med förslag som gör det möjligt att bygga friliggande cykelvägar utan krav på kontakt med bilvägar.

  Dagens regler kring cykelvägar har funnits i många år och behöver bli tydligare,

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  16, 73 minuter
  Justering
  2020-12-17
  Bordläggning
  2021-01-19
  Debatt
  2021-01-20
  Beslut
  2021-01-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2020/21:TU2

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om yrkestrafik- och taxifrågor från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar exempelvis om frågor om tillsyn och kontroll samt genomförande av översyn.

  Riksdagen anser att arbete redan pågår, bland annat

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  20, 85 minuter
  Justering
  2020-12-17
  Bordläggning
  2021-01-19
  Debatt
  2021-01-20
  Beslut
  2021-01-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

  Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

  Betänkande 2020/21:TU5

  För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin ska giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kunna förlängas med sex månader. Anledningen är att pandemin gör det svårt att genomföra den fortbildning som förarna regelbundet måste gå för

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 47 minuter
  Justering
  2021-01-19
  Bordläggning
  2021-01-19
  Debatt
  2021-01-20
  Beslut
  2021-01-20
 • med anledning prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

  Motion 2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. (C, L)

  Motion till riksdagen 2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. C, L med anledning prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till distansutbildning ska utökas ytterligare och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2021-01-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2020/21:TU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 2 bifall,

Filter

Valda filter