Hampus Hagman (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Statsvetare.
Född år
1987
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2019-02-15 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-02-27 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot skatteutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 18-, trafikutskottet 18-, civilutskottet 18-, finansutskottet 19- och EU-nämnden 19-.

Utbildning

LM Engströms gymnasium, Göteborg, slutår 06. Statsvetarexamen, Göteborgs universitet 09.

Anställningar

Politisk sekreterare, Göteborgs kommun 11-16. Stabschef, Göteborgs kommun 17-18.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, insynsrådet, Kronofogdemyndigheten 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, ersättare, Göteborg 18-. Ersättare, stadsdelsnämnden Centrum, Göteborg 11-12. Ersättare, social resursnämnd 12-14. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Sanktioner mot de styrande i Hongkong

  Skriftlig fråga 2021/22:1663 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2021/22:1663 Sanktioner mot de styrande i Hongkong av Hampus Hagman KD till Utrikesminister Ann Linde S Den kinesiska kommunistregimen har under de senaste åren intensifierat sin kamp mot de mänskliga rättigheterna. Försämringarna märks extra tydligt i Hongkong. Området, som tidigare varit relativt sett fredat från

  Inlämnad
  2022-06-01
  Svarsdatum
  2022-06-08
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • En utredning om internmoms

  Skriftlig fråga 2021/22:1590 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2021/22:1590 En utredning om internmoms av Hampus Hagman KD till Finansminister Mikael Damberg S Den 20 april fattade riksdagen beslut om betänkandet Mervärdesskatt I betänkandet finns ett tillkännagivande som lyder enligt följande: Regeringen bör snabbt utreda frågan om hur intern moms mellan föreningar i samma

  Inlämnad
  2022-05-13
  Svarsdatum
  2022-05-25
  Besvarare
  Finansminister Mikael Damberg (S)
 • Inrättandet av ett House of Sweden i Taipei

  Skriftlig fråga 2021/22:1559 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2021/22:1559 Inrättandet av ett House of Sweden i Taipei av Hampus Hagman KD till Utrikesminister Ann Linde S I slutet av april beslutade en nästan enig riksdag att tillkännage för regeringen att Sveriges närvaro i Taiwan ska förstärkas genom inrättandet av ett House of Sweden i Taipei. Utrikesutskottet, som behandlat

  Inlämnad
  2022-05-10
  Svarsdatum
  2022-05-18
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Regeringens agerande med anledning av tillkännagivanden som rör sjöfarten

  Skriftlig fråga 2021/22:1558 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2021/22:1558 Regeringens agerande med anledning av tillkännagivanden som rör sjöfarten av Hampus Hagman KD till Finansminister Mikael Damberg S Den 4 maj 2022 beslutade riksdagen enhälligt om två tillkännagivanden till regeringen. Det första handlar om att utvärdera tonnagebeskattningssystemet och föreslå åtgärder

  Inlämnad
  2022-05-10
  Svarsdatum
  2022-05-18
  Besvarare
  Finansminister Mikael Damberg (S)
 • Regeringens agerande med anledning av Kinas militära hot mot Taiwan

  Skriftlig fråga 2021/22:105 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2021/22:105 Regeringens agerande med anledning av Kinas militära hot mot Taiwan av Hampus Hagman KD till Utrikesminister Ann Linde S Sverige ska ha höga ambitioner i utrikespolitiken. Det är särskilt viktigt när det gäller främjandet av de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Därför är det mycket positivt

  Inlämnad
  2021-10-11
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Skatt på produkter hög elförbrukning

  Skriftlig fråga 2020/21:2253 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:2253 Skatt på produkter hög elförbrukning av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Den 17 mars föreslog i vice statsminister Per Bolund en ny skatt på produkter som drar mycket el. Utspelet kommer efter en kall vinter då det blivit uppenbart att Sveriges elförsörjning inte fungerar tillfredsställande.

  Inlämnad
  2021-03-18
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Konkreta åtgärder i Sveriges del av EU:s återhämtningspaket

  Skriftlig fråga 2020/21:2249 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:2249 Konkreta åtgärder i Sveriges del av EU:s återhämtningspaket av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S I juli fattade stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet beslut om EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, ofta kallat återhämtningspaket, med en budget om totalt 750

  Inlämnad
  2021-03-18
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Religionsfriheten i Pakistan

  Skriftlig fråga 2020/21:1054 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:1054 Religionsfriheten i Pakistan av Hampus Hagman KD till Utrikesminister Ann Linde S Organisationen Amnesty International rapporterade i slutet av november 2020 att antalet mord på medlemmar i Ahmadiyyasamfundet hade ökat i Pakistan. Enligt Amnesty har minst fem församlingsmedlemmar mördats i så kallade

  Inlämnad
  2020-12-16
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Sveriges del av EU:s återhämtningspaket

  Skriftlig fråga 2020/21:922 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:922 Sveriges del av EU:s återhämtningspaket av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S I juli beslutade stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet om EU:s återhämtningspaket med en budget om totalt 750 miljarder euro. Syftet är att mildra konsekvenserna av den pågående pandemin och

  Inlämnad
  2020-12-09
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Mervärdesskattedirektivet och digitaliseringen

  Skriftlig fråga 2020/21:702 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:702 Mervärdesskattedirektivet och digitaliseringen av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Skattesatsen för mervärdesskatt är i normalfallet 25 procent, men för en rad tjänster gäller lägre skattesatser. En av dessa är utnyttjandet av sportanläggningarsom det uttrycks i mervärdesskattedirektivet.

  Inlämnad
  2020-11-25
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Skatteregler som gör Sverige till en mer attraktiv sjöfartsnation

  Skriftlig fråga 2020/21:478 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:478 Skatteregler som gör Sverige till en mer attraktiv sjöfartsnation av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Att fler handelsfartyg flaggar svenskt borde vara högt prioriterat för regeringen. Fler svenskflaggade fartyg ger Sverige större tyngd och trovärdighet i IMO Internationella

  Inlämnad
  2020-11-13
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • En proposition om privat initiativrätt

  Skriftlig fråga 2020/21:347 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:347 En proposition om privat initiativrätt av Hampus Hagman KD till Statsrådet Per Bolund MP I betänkandet Privat initiativrätt planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning SOU 2019:9 föreslås nya bestämmelser i plan- och bygglaget. Dessa innebär bland annat att det ska tydliggöras i plan- och bygglagen

  Inlämnad
  2020-11-04
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Styrningen av Skatteverket

  Skriftlig fråga 2020/21:221 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2020/21:221 Styrningen av Skatteverket av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 augusti 2018 är Skatteverket en så kallad styrelsemyndighet. Myndigheten var tidigare en enrådighetsmyndighet, där generaldirektören var ensamt ansvarig för verksamheten inför regeringen. Men trots att

  Inlämnad
  2020-10-14
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Tillfälliga förändringar i sjöfartsstödet

  Skriftlig fråga 2019/20:1350 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2019/20:1350 Tillfälliga förändringar i sjöfartsstödet av Hampus Hagman KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den pågående pandemin covid-19 har fört med sig en djup ekonomisk kris som drabbat snart sagt alla sektorer i hela världen. Sverige har liksom andra länder därför infört en rad stöd riktade till

  Inlämnad
  2020-05-13
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Den svenskflaggade handelsflottans storlek i händelse av kris eller krig

  Skriftlig fråga 2019/20:797 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2019/20:797 Den svenskflaggade handelsflottans storlek i händelse av kris eller krig av Hampus Hagman KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Att ha en stor och diversifierad svenskflaggad handelsflotta är viktigt ur flera perspektiv. En livskraftig svensk sjöfart är givetvis viktig för näringen i sig i allt

  Inlämnad
  2020-01-23
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Utvärdering av tonnageskatten

  Skriftlig fråga 2019/20:796 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2019/20:796 Utvärdering av tonnageskatten av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Jag ställde i december 2019 en skriftlig fråga till statsrådet Magdalena Andersson om en översyn av stämpelskatten för fartygsinteckningar. På regeringens frågestund den 2 maj 2019 ställde jag en fråga till Magdalena

  Inlämnad
  2020-01-23
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Stämpelskatt på fartygsinteckningar

  Skriftlig fråga 2019/20:629 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2019/20:629 Stämpelskatt på fartygsinteckningar av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Sjöfarten är ett förhållandevis klimatsmart transportsätt, och det är därför positivt att det finns en samsyn i svensk politik om att godstransporterna till havs ska öka. För att detta ska bli möjligt krävs

  Inlämnad
  2019-12-12
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • En utredning om vårdmomsen

  Skriftlig fråga 2019/20:63 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2019/20:63 En utredning om vårdmomsen av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S I regeringens budgetproposition för 2020 står följande att läsa: För många utförare inom hälso- och sjukvården, inte minst små aktörer på landsbygden, krävs flexibilitet vad gäller bemanning. Ny praxis från Högsta

  Inlämnad
  2019-09-26
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Lagändring för att stoppa vårdmomsen

  Skriftlig fråga 2018/19:914 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2018/19:914 Lagändring för att stoppa vårdmomsen av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Den 1 juli började Skatteverket tillämpa den så kallade vårdmomsen. Den innebär att inhyrning av legitimerad vårdpersonal, konsulttjänster och många underleverantörslösningar inom vård och omsorg momsbeläggs.

  Inlämnad
  2019-08-22
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Lokaluthyrning till icke momspliktig verksamhet

  Skriftlig fråga 2018/19:593 av Hampus Hagman (KD)

  Fråga 2018/19:593 Lokaluthyrning till icke momspliktig verksamhet av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Att hyra ut en lokal är enligt huvudregeln undantaget från moms. Det finns dock en möjlighet för fastighetsägare att frivilligt registrera sin fastighet för moms för respektive lokal. För fastighetsägaren

  Inlämnad
  2019-04-26
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)

Filter