Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:A47 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A47 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen redovisar regeringen ytterligare förslag för att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. Propositionens övergripande inriktning är just åtgärder för att komma

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

  Motion 1996/97:N24 av Inger Lundberg m.fl. (s, c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N24 av Inger Lundberg m.fl. s, c med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Lokalisering av energimyndighet Det finns starka skäl för en lokalisering av den nya energimyndigheten till Örebroregionen. Örebros läge i Sveriges befolkningsmässiga mitt med över 4 miljoner

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dubbelbeskattningsavtal

  Motion 1996/97:Sk336 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk336 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Dubbelbeskattningsavtal Riksdagen behandlar fortlöpande ett stort antal dubbelbeskattningsavtal. De enskilda avtalen är svåra att ändra vid pågående riksdagsbehandling då de utformats i förhandling och ingående diskussion med andra länder. Samtidigt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • NT SVUX-utbildningen

  Motion 1996/97:Ub703 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub703 av Inger Lundberg m.fl. s NT svux-utbildningen Genom möjligheterna till särskilt vuxenstudiestöd svux för naturvetenskaplig utbildning har många arbetslösa med gedigen yrkeserfarenhet fått stimulans och möjlighet till utbildning inom viktiga framtidsområden. Möjligheterna att delta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationshandikapp

  Motion 1996/97:Ub232 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub232 av Inger Lundberg m.fl. s Kommunikationshandikapp Sverige har utvecklat unik kompetens inom viktiga välfärdsområden. Det gäller inte minst handikappområdet, där inriktningen på att överbrygga hinder i vardagen för den som har olika funktionshinder spelar en viktig roll. Denna kompetens

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättvis fördelning

  Motion 1996/97:Fi908 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi908 av Hans Karlsson m.fl. s Rättvis fördelning Den svenska modellen för rättvisa bygger på förhållningssättet att alla människor är lika mycket värda. Samhällets mål måste vara att människor upplever sig rättvist behandlade och får del av det som gemensamt skapas. Ett sådant samhälle

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kronofogdemyndighetens regionala organisation

  Motion 1996/97:Ju604 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju604 av Inger Lundberg m.fl. s Kronofogdemyndighetens regionala organisation I budgetpropositionen föreslås att landets nuvarande 24 kronofogdemyndigheter bildar nio regioner med verkan från 1997-01-01. Förslaget har föregåtts av en utredning inom Riksskatteverket med förslag om åtta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommuners och landstings verksamhet

  Motion 1996/97:Fi608 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi608 av Inger Lundberg m.fl. s Kommuners och landstings verksamhet Av finansplanen framgår att förutsättningarna för en stabil ekonomisk utveckling för statsfinanserna är goda även om den höga statsskulden kan inge oro inför framtiden. Utvecklingen inom kommuner och landsting ger dock

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Äldre arbetslösa

  Motion 1996/97:A234 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A234 av Inger Lundberg m.fl. s Äldre arbetslösa Beslutet av erbjuda den som fyllt 55 år och är arbetslös möjlighet till arbete i kommuner, landsting och stat är en viktig del i en strategi för att omvandla passivt arbetsmarknadsstöd till värdefulla arbetsuppgifter. Om försöket ska bli

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadssituationen i Karlskoga

  Motion 1996/97:A233 av Helena Frisk m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A233 av Helena Frisk m.fl. s Arbetsmarknadssituationen i Karlskoga I slutet av 1970-talet arbetade nästan 9 000 personer på Bofors. Under 1990-talet har minskningen på Bofors i Karlskoga uppgått till mer än 1 000 personer. I dag uppgår antalet anställda till 3 200 personer. I en kommun

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknaden i Örebro län

  Motion 1996/97:A223 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A223 av Hans Karlsson m.fl. s Arbetsmarknaden i Örebro län Arbetslösheten i Örebro län är högre än genomsnittet i landet. Orsaken till det finns att söka i den omfattande strukturomvandlingen i basindustrin, produktivitetsökningar i processindustrin som inte motsvaras av fler anställda,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Brandvarnare i bostäder

  Motion 1996/97:Bo217 av Anita Johansson och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo217 av Anita Johansson och Håkan Strömberg s Brandvarnare i bostäder Antalet bostadsbränder har ökat med ca 25 de senaste fem åren. Under förra året inträffade cirka 27 000 bränder i de svenska hemmen. 1990 var antalet 22 000 bränder. Många av bränderna kunde ha förhindrats och minskats

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsrättsföreningar

  Motion 1996/97:Bo409 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo409 av Håkan Strömberg m.fl. s Bostadsrättsföreningar De senaste årens omvälvande förändringar i den svenska ekonomin, skattereformen 1990 och en genomförd radikal omläggning av bostadspolitiken har kraftigt höjt boendekostnaderna. Under 1980-talet tog boendet i anspråk ungefär en

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:5 Forskning och samhälle

  Motion 1996/97:So3 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So3 av Maud Björnemalm m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:5 Forskning och samhälle De senaste årens förändringar i samhället har accentuerat kunskapsbehov om våra trygghetssystem, försörjningsfrågor, arbetslöshet, socialtjänst m.m. Intresset och efterfrågan av forskningsresultat inom

  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter