Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Betygsfri grundskola

  Motion 1994/95:Ub342 av Helena Frisk m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub342 av Helena Frisk m.fl. s Betygsfri grundskola Den tidvis hårda debatt som förs i betygsfrågorna visar att det inte finns några enkla svar på hur ett bra betygssystem ska vara utformat. Betygen kan ge värdefull information till elever och föräldrar. Samtidigt är det uppenbart att

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av Statistiska Centralbyrån till Örebro

  Motion 1994/95:Fi410 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi410 av Inger Lundberg m.fl. s Lokalisering av Statistiska centralbyrån till Örebro Statistiska Centralbyrån SCB har stor betydelse för vårt lands goda anseende för tillförlitlig och betydelsefull statistikproduktion. Behovet av en god statistikproduktion med hög relevans för samhället

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åldersgräns vid FN-tjänst

  Motion 1994/95:Fö322 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö322 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Åldersgräns vid FN-tjänst Sedan något år tillbaka får de 18-åringar som mönstrar för värnplikt förfrågan om de kan tänka sig tjänstgöra i utlandstjänst frivilligt. När de sedan blir inkallade till värnplikt får de samma fråga igen om de frivilligt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fri tillgång till riksdagens databaser

  Motion 1994/95:K316 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K316 av Inger Lundberg m.fl. s Fri tillgång till riksdagens databaser I nedanstående motion föreslår vi en utredning om möjligheterna att erbjuda allmänheten fri tillgång till riksdagstryck och Svensk Författningssamling via riksdagens databaser. Idag är ännu inte datorer, modem eller

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KU41
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brandvarnare i bostäder

  Motion 1994/95:Bo508 av Anita Johansson och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo508 av Anita Johansson och Håkan Strömberg s Brandvarnare i bostäder Antalet bostadsbränder har under de senaste åren varit ca 25 000 per år varav ca 14 000 i villor och 11 000 i flerfamiljshus. Detta innebär en viss ökning jämfört med tidigare. Antalet personer som omkommer genom

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Hyresförhandlingslagen

  Motion 1994/95:Bo412 av Sinikka Bohlin och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo412 av Sinikka Bohlin och Håkan Strömberg s Hyresförhandlingslagen Hyresförhandlingslagen ändrades på flera punkter fr.o.m. den 1 juli 1994. I flera avseenden gick riksdagens borgerliga majoritet emot önskemål från alla parter på hyresmarknaden. Socialdemokraterna var också kritiska.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbetalning av bostadsbidrag

  Motion 1994/95:Bo219 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo219 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Utbetalning av bostadsbidrag Hyran spelar en stor roll i den enskildes budget. För barnfamiljer med låga inkomster är bostadsbidragen en viktig förutsättning för att de ska ha möjlighet att efterfråga en god bostad. Många familjer har sett det som

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexibel arbetsmarknadspolitik m.m.

  Motion 1994/95:A229 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A229 av Hans Karlsson m.fl. s Flexibel arbetsmarknadspolitik m.m. Bakgrund Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har under lång tid varit en viktig del i strävan att ha en arbetsmarknad i balans såväl i högkonjunktur som i lågkonjunktur. Efter raset i sysselsättningen i början av 90-talet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Minskning av den öppna arbetslösheten

  Motion 1994/95:A232 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A232 av Inger Lundberg m.fl. s Minskning av den öppna arbetslösheten I motionen föreslår vi att regeringens arbetsmarknadspaket kompletteras med ytterligare sysselsättningstillfällen inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Vi anger bland annat barnvårdar-barnsamarituppgifterna som samhällsnyttiga

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • A-kassa och ekonomiska föreningar

  Motion 1994/95:A231 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A231 av Inger Lundberg m.fl. s A-kassa och ekonomiska föreningar Det är angeläget att samhället på alla sätt stimulerar arbetslösa att komma ut i föreningsliv och arbetsliv, upprätthålla sin självkänsla och finna gemenskap och samhörighet. Arbetslösa som vill pröva idéer som långsiktigt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Naturbruksgymnasiernas roll i miljöarbetet

  Motion 1994/95:Ub351 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub351 av Inger Lundberg m.fl. s Naturbruksgymnasiernas roll i miljöarbetet I linje med Agenda-21-programmet pågår nu en febril verksamhet inom stora delar av det svenska samhället i riktning mot ett mer resurssnålt och uthålligt samhällssystem. Naturbruksgymnasierna är den skolform inom

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Diskriminering av personer med funktionshinder

  Motion 1994/95:So258 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So258 av Maud Björnemalm m.fl. s Diskriminering av personer med funktionshinder För att människor med funktionsnedsättning ska kunna deltaga i samhällslivet måste detta vara tillgängligt. Ska målet om full delaktighet nås krävs en lagstiftning mot diskriminering av personer med funktionshinder.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samverkan inom EU för stöd till människor med kommunikationshandikapp

  Motion 1994/95:So255 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So255 av Inger Lundberg m.fl. s Samverkan inom EU för stöd till människor med kommunikationshandikapp Sverige befinner sig i den absoluta fronten av utvecklingen av stöd och kunskap om kommunikationshandikapp. Också i utvecklingen av hörselhjälpmedel och andra redskap för att minska effekterna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Örebro flygplats

  Motion 1994/95:Sk647 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk647 av Maud Björnemalm m.fl. s Örebro flygplats I prop. 1994/95:100 bilaga 8 finns angivet att regeringen den 22 december beslutat att flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup inkl. svävarterminalen i Malmö vid ett svenskt medlemskap i EU skall utgöra internationella gemenskapsflygplatser.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Talboksutlåning

  Motion 1994/95:L804 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:L804 av Maud Björnemalm m.fl. s Talboksutlåning Grundläggande kunskaper i svenska språket är viktiga förutsättningar för en bra start i Sverige. En funktionell svenska är ett viktigt instrument om man vill kunna ta till vara sina rättigheter och kunna delta i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Insättargaranti för bankkunder

  Motion 1994/95:N257 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N257 av Hans Karlsson m.fl. s Insättargaranti för bankkunder När flera banker i början på 90-talet stod på konkursens brant och hela det svenska betalningsväsendet var hotat, inrättades Bankstödsnämnden för att bl a besluta om statligt stöd till de banker som var i akut ekonomisk kris.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nyföretagarlån till kooperativa företag

  Motion 1994/95:N225 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N225 av Inger Lundberg m.fl. s Nyföretagarlån till kooperativa företag De förslag till insatser inom arbets- och näringspolitiken som föreslås i budgeten syftar i hög grad till att öka intresset för nyföretagande. Här krävs en bred mobilisering och olika former för nyföretagande. Den

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Provförpackningar av läkemedel

  Motion 1994/95:So458 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So458 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Provförpackningar av läkemedel Det finns såväl statsfinansiella som miljömässiga skäl att verka för att läkemedel inte skrivs ut i större utsträckning än nödvändigt. Ofta skriver läkare ut läkemedel till en patient, som av olika skäl inte kommer att

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentverksamhet

  Motion 1994/95:L704 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:L704 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Konsumentverksamhet På flera områden går man över till att arbeta med förebyggande verksamhet för att förhindra att skador och problem överhuvudtaget uppstår eller blir så små som möjligt. När det gäller kommunernas arbete med konsumentverksamhet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ansvarighetförsäkring vid båtolyckor

  Motion 1994/95:L604 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:L604 av Håkan Strömberg m.fl. s Ansvarighetsförsäkring vid båtolyckor Enligt trafikskadelagen 1975:410 och fordonskungörelse 1972:603 får motordrivet fordon ej framföras på väg utan att fordonet är ansvarsförsäkrat. Att denna form av försäkring är lagstadgad anses som självklart. Vid

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter