Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Propositionen I bilaga sex till kompletteringspropositionen föreslår regeringen att 1 600 miljoner kronor utöver vad

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,

  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sf43 av Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf43 av Håkan Strömberg s med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen avvisar regeringen riksdagens framställan att lösa frågan om företagsläkarnas situation. Motiven för det är såväl finansiella som verksamhetsmässiga. Regeringen hänvisar i motiven

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

  Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Bakgrund Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om investeringar i trafikens infrastruktur fram till år 2003. Beslutet innebär bl.a. att investeringar skall göras i stomjärnvägar för

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A54 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A54 av Håkan Strömberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Inledningsvis nödgas vi konstatera att den nuvarande regeringens politik inte enbart medfört en katastrofal arbetslöshet utan också ökade regionala skillnader i Sverige. Ett av de mest drabbade

  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll I propositionen föreslås att AB Svensk Bilprovnings monopol på viss registreringsbesiktning och periodisk kontroll av motorfordon upphör från 1 januari 1995. Vidare föreslås att de fristående

  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

  Motion 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Propositionen I propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom taxiverksamheten. Bl.a. föreslås att det skall bli möjligt att samköra uppgifter

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996

  Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

  Motion 1993/94:Jo45 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo45 av Håkan Strömberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen I regeringens proposition 1993/94:163 föreslås att användningen av kvicksilver i det svenska samhället

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Teckenspråkscentrum i Örebro

  Motion 1993/94:Ub692 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub692 av Maud Björnemalm m.fl. s Teckenspråkscentrum i Örebro Trots kvarvarande stora brister på teckentolkar och behov av fortsatt intensivt utbildnings- och utvecklingsarbete står Sverige i den internationella fronten vid undervisning av döva och hörselskadade samt därmed sammanhängande

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Cykelreflexer

  Motion 1993/94:T425 av Håkan Strömberg m.fl. (s, c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T425 av Håkan Strömberg s, c Cykelreflexer För närvarande minskar trafikolyckorna och antalet trafikskadade. Det är glädjande. Men vissa typer av olyckor minskar inte. Dit hör cyklistolyckorna. Särskilt utsatta är cyklisterna i mörkertrafik. De syns för dåligt. Det är svårt att i mörker

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Exekutiv försäljning av fastigheter

  Motion 1993/94:L302 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L302 av Inger Lundberg m.fl. s Exekutiv försäljning av fastigheter Den 1 januari 1993 trädde en ny förordning om avgifter vid exekutiv försäljning av fastigheter SFS 1992:1094 i kraft. Den nya förordningen har förändrat avgifterna på betydelsefulla punkter. Tidigare belastade t.ex. de

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av amalgamet

  Motion 1993/94:So486 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So486 av Bo Nilsson m.fl. s Avveckling av amalgamet Socialdemokraterna påbörjade avvecklingen av en rad miljöstörande kemikalier. Bland dessa finns kvicksilver som är skadligt både för miljön och för människors hälsa. Som ett led i avvecklingsplanen fick Socialstyrelsen i uppdrag att

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Utbildningscentrum för yrkesförare

  Motion 1993/94:T429 av Anders Svärd m.fl. (c, fp, v, s, kds, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T429 av Anders Svärd m.fl. c, s, m, fp, kds, v Utbildningscentrum för yrkesförare Vi vill med denna motionen belysa två områden, där det enligt vårt förmenande är nödvändigt med en breddning och fördjupning av dels nyutbildningen av yrkesförare, dels förstärkningsutbildning av redan etablerade

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nobelprismuseum i Karlskoga

  Motion 1993/94:Kr271 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr271 av Håkan Strömberg m.fl. s Nobelprismuseum i Karlskoga Om jag får 300 idéer på ett år och en av dem är användbar, då är jag nöjd.Så skrev en gång den berömde vetenskapsmannen Alfred Nobel. Och idéer saknade inte denne man. År 1893 köpte Alfred Nobel Bofors i Karlskoga och Björkborns

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsskatt

  Motion 1993/94:Sk302 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk302 av Inger Lundberg m.fl. s Fastighetsskatt Enligt nuvarande regler för debitering av fastighetsskatt skall underlaget för skatten jämkas om fastigheten bytt ägare under beskattningsåret. Reglerna innebär att det är omöjligt att förtrycka underlag för fastighetsskatt under året eftersom

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handläggningen av socialbidrag

  Motion 1993/94:So257 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So257 av Håkan Strömberg m.fl. s Handläggning av socialbidrag På senare år har en allt större del av olika former av försörjningsstöd samlats hos försäkringskassorna. De handlägger och utbetalar en rad olika bidragsformer som sjukpenning, arbetsskadeförsäkring, föräldrapenning, bidragsförskott,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tolkservice åt döva m.fl.

  Motion 1993/94:So205 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So205 av Maud Björnemalm m.fl. s Tolkservice åt döva m.fl. Vid behandlingen av regeringens proposition 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade, beslutade riksdagen att avsätta 15 miljoner kronor per år i fem år för utbyggnad av tolkservice åt döva, dövblinda etc. Dessa

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reklamskatten

  Motion 1993/94:Sk634 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk634 av Hans Karlsson m.fl. s Reklamskatten Annonstidningar och annonsblad är numera vanligt förekommande. Det handlar dels om tidningar i någon form, där annonsvolymen är så omfattande att den klassas som annonstidning, dels annons- eller reklamblad, som enskilda affärsmän eller affärskedjor

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter