Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:TU39
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.

  Motion 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. Inledning Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och goda betingelser för näringslivet.

  Inlämnad
  1993-04-14
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1992/93:TU30
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

  Motion 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Målet för trafiksäkerhetsarbetet måste vara att alla kan färdas säkert på vägarna. Det gäller samtliga trafikantgrupper, såväl barn och gamla, fotgängare och cyklister, som

  Inlämnad
  1993-04-14
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1992/93:TU29 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. I propositionen föreslås att investeringar i vägar och järnvägar skall planeras inom en ram av 88 miljarder kronor för perioden 1994-2003. Utöver detta föreslås 10 miljarder

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1992/93:TU30 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:T31 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T31 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Framtidens transportforskning Trafik och transporter har en vital funktion i vårt samhälle. Efterfrågan på transporttjänster såväl kvantitativt som kvalitativt speglar behovet av resor

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:TU34
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub127 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub127 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskning för utveckling Högskolan i Örebro har mycket goda förutsättningar att under de närmaste åren utvecklas till ett universitet. Vi tvingas konstatera att regeringen inte noga prövat

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub52 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub52 av Håkan Strömberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Lokalisering av grundskollärarutbildning Det stora behovet av behöriga grundskollärare inom Mälardalsområdet, och där särskilt Örebro län, ledde till att grundskollärarutbildning för

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub51 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub51 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Utbyggnad av högskolan i Örebro Örebro län har drabbats hårt av arbetslösheten. Den tunga arbetslöshet som drabbar hela landet slår hårt mot länet och särskilt det s.k. halvmånebältet,

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub50 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub50 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Resurser för handikappade studenter De senaste åren har antalet handikappade studenter vid högskolorna ökat kraftigt. Utvecklingen är ett glädjande uttryck för att studenter med olika

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Östeuropabiståndet

  Motion 1992/93:U277 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:U277 av Inger Lundberg m.fl. s Östeuropabiståndet De stora skillnaderna mellan välfärds- och utvecklingsländer kräver en internationellt rättfärdig fördelningspolitik. Den orättvisa fördelningen har efter östdiktaturernas fall tydliggjorts, och på kort sikt förstärkts, också i Europa.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Deltidsarbete

  Motion 1992/93:A204 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A204 av Maud Björnemalm m.fl. s Deltidsarbete Sverige har idag en arbetslöshet som är högre än någonsin tidigare. Enligt prognoser kommer den att öka under 1993 och 1994. Var femte ung människa är arbetslös, var fjärde som saknar arbete är långtidsarbetslös och antalet utförsäkrade ökar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:AU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknaden i Örebro län

  Motion 1992/93:A441 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A441 av Hans Karlsson m.fl. s Arbetsmarknaden i Örebro län Hoten mot framtiden Örebro län har ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge. Den öppna arbetslösheten är rekordhög, 6,7 procent i december 1992. Vi har fortsatt mycket höga varseltal. Och det finns en uppenbar risk att vi inte

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:AU11 1992/93:AU13 1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Språkutbildning

  Motion 1992/93:Ub412 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub412 av Inger Lundberg m.fl. s Språkutbildning Den nya gymnasieskolan bygger på att eleverna ska ges stor frihet att kombinera sina examina, samtidigt som alla svenska gymnasister får en gemensam kärna av högskoleförberedande ämnen. Kommunerna förbereder nu med stort engagemang och

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brandvarnare i varje lägenhet

  Motion 1992/93:Bo501 av Anita Johansson och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo501 av Anita Johansson och Håkan Strömberg s Brandvarnare i varje lägenhet Behovet av brandvarnare i lägenheter är stort. Enligt uppgift saknas brandvarnare i tre lägenheter av fyra. Byggmaterialet i dagens bostäder är mycket brandfarligt. Man kan också läsa i massmedia om lägenhetsbränder

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken och ett bostadsdepartement

  Motion 1992/93:Bo233 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo233 av Håkan Strömberg m.fl. s Bostadspolitiken och ett bostadsdepartement En bostadspolitisk grundsyn Den sociala dimensionen i den bostadspolitiska debatten måste återvinnas. Under slutet av 1980-talet har debatten mycket ensidigt styrts av marknadsanhängare. Regeringens förslag

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1992/93:Bo235 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo235 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Bostadspolitiken Det övergripande generella målet för bostadspolitiken måste vara en bra bostad åt alla till ett rimligt pris. Boendet har så stor betydelse för att främja en sund samhällsutveckling och en god folkhälsa att det är nödvändigt att prioritera

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:BoU10 1992/93:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Förarprovet för körkort

  Motion 1992/93:T421 av Håkan Strömberg m.fl. (s, fp, v, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T421 av Håkan Strömberg m.fl. s, fp, c, kds, v Förarprovet för körkort Förarprövning för erhållande av körkort för motorfordon har fram till den 31 december 1992 varit knuten till Trafiksäkerhetsverket. Genom Trafiksäkerhetsverkets upphörande och verksamheten inordnats under Vägverket

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De statliga infrastrukturverkens verksamhet i egen regi

  Motion 1992/93:T334 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T334 av Sven-Gösta Signell m.fl. s De statliga infrastrukturverkens verksamhet i egen regi Kommunikationsministern anser att Vägverket bör renodlas till en beställarorganisation och föreslår att det bolag som bildas av verkets produktionsorganisation därför bör vara fristående från Vägverket

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:TU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av vägarna 49 och 195

  Motion 1992/93:T312 av Håkan Strömberg och Birgitta Johansson (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T312 av Håkan Strömberg och Birgitta Johansson s Upprustning av vägarna 49 och 195 Goda vägförbindelser är viktiga för en regions utveckling. Behovet av snabba och trafiksäkra förbindelser är krav som ställs i samhället. För att tillgodose industrins behov av säkra transporter, och av

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De statliga affärsverken

  Motion 1992/93:T217 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T217 av Sven-Gösta Signell m.fl. s De statliga affärsverken De svenska affärsverkens associationsform har under senare år allt oftare satts i fråga. Bland trafikverken har det närmast varit Televerket, Posten och SJ som stått i centrum för debatten. Post- och telekommunikationer är av

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------1992/93:TU30 1992/93:TU35 1992/93:TU39
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter