Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi96 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi96 av Håkan Strömberg m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Örebro län har under den senaste 20-årsperioden utsatts för en omfattande och kraftfull strukturomvandling. Denna snabba

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Mot bakgrund av televerkets beslut om omfattande förändringar i taxestrukturen, som bl.a. innebar kraftiga prishöjningar

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:92 Utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m.

  Motion 1991/92:Fi33 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi33 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:92 Utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m. I regeringens proposition 1991/92:92 föreslås att en del av löntagarfondernas tillgångar skall utskiftas för att stimulera sparande i allemansfonder. Ur ekonomisk synpunkt

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub44 av Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub44 av Håkan Strömberg s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Regeringens proposition 1991/92:75 angående lärarutbildning m.m. innehåller förslag till utbyggnad av idrottslärarutbildningen vid högskolan i Örebro. Särskilt tillfredsställande är att regeringen tillgodosett

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub42 av Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub42 av Håkan Strömberg s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Grundutbildningens villkor har på senare år mötts av ett starkt ökat intresse. Den socialdemokratiska regeringen tog bl.a. initiativ till den högskoleutredning Grundbulten, som särskilt belyser grundutbildningens

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Företagshälsovård

  Motion 1991/92:A213 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A213 av Maud Björnemalm m.fl. s Företagshälsovård I regeringens budgetproposition 1991/92:100, bilaga 11, föreslås att statsbidraget till företagshälsovården avvecklas från den 1 januari 1993 och att behållningen på kontot för företagshälsovård tillförs statsbudgeten. Under våren 1991

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Frökontrollanstalterna i Linköping och Örebro

  Motion 1991/92:Jo515 av Inge Carlsson m.fl. (s)

  Dokument

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkbildning

  Motion 1991/92:Kr429 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr429 av Anita Johansson m.fl. s Folkbildning I juni 1991 behandlade riksdagen propositionen 1990/91:82 Folkbildning. De principiellt viktiga avsnitten godkändes av en enhällig riksdag. Riksdagsbeslutet var ett uttryck för samhällets tilltro till folkbildningen. Beslutet innebar en markant

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teckenspråkstolkutbildning vid folkhögskola

  Motion 1991/92:Kr414 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr414 av Inger Lundberg m.fl. s Teckenspråkstolkutbildning vid folkhögskola Välutbildade tolkar i teckenspråk är en förutsättning för att döva och hörselskadade ska ha möjlighet till ett rikt arbetsoch socialt liv. Därför är den stora bristen på utbildade tolkar allvarlig. De döva kan

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statistiska centralbyrån (SCB)

  Motion 1991/92:Fi407 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi407 av Sture Ericson m.fl. s Statistiska centralbyrån SCB Statistiska centralbyrån SCB är central förvaltningsmyndighet för den statliga statistikproduktionen och ansvarar för huvuddelen av denna. Vårt land har ett gott anseende för tillförlitlig statistik. Behovet av statistik av hög

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att stärka hyresgästens ställning

  Motion 1991/92:Bo405 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Bo405 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att stärka hyresgästens ställning I regeringsförklaringen anges att förslag kommer att läggas fram om att stärka den enskilde hyresgästens ställning. Hyreslagskommittén har i november 1991 överlämnat sitt förslag till regeringen. Där finns

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Resurscentrum för kvinnor

  Motion 1991/92:A804 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A804 av Maud Björnemalm m.fl. s Resurscentrum för kvinnor Arbetsmarknaden i Bergslagen är av tradition manligt dominerad. Det gäller särskilt bruksorterna med sin tunga industri. Detta har medfört att kvinnornas arbetsmarknad har varit och är begränsad. Många framför allt unga kvinnor

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionala insatser i Örebro län

  Motion 1991/92:A429 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A429 av Håkan Strömberg m.fl. s Regionala insatser i Örebro län Örebro län har under den senaste 20-årsperioden utsatts för en omfattande och kraftfull strukturomvandling. Denna snabba omvandling har under de senaste åren förstärkts av försvarsindustrins omvandling, alltför dominerande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska åtgärder för Karlskoga och Degerfors

  Motion 1991/92:A421 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A421 av Maud Björnemalm m.fl. s Regionalpolitiska åtgärder för Karlskoga och Degerfors Karlskoga Sedan stålkrisens början år 1970 har Karlskogaregionen tappat mer än än 8.000 industriarbeten. Folkmängden i Karlskoga har minskat från 40.000 till cirka 33.000. I regionen dominerar försvarsmaterial-

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska åtgärder i Hällefors och Ljusnarsberg

  Motion 1991/92:A412 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A412 av Maud Björnemalm m.fl. s Regionalpolitiska åtgärder i Hällefors och Ljusnarsberg Regionalpolitikens mål är, enligt riksdagsbeslut, att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. För att åstadkomma detta behövs en aktiv regionalpolitik

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Konkurrensneutrala bilavgasregler

  Motion 1991/92:Jo635 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo635 av Håkan Strömberg m.fl. s Konkurrensneutrala bilavgasregler Ett av riksdagens viktigaste beslut på bilavgasområdet togs den 7 juni 1988 och därmed slogs fast att regler om bilars avgasutsläpp m.m. inte fick inkräkta på konkurrensen på bilservicemarknaden. Därefter har bilavgaslagen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vätterns ekosystem

  Motion 1991/92:Jo634 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo634 av Sonia Karlsson m.fl. s Vätterns ekosystem Vättern är klassad som riksintresse för vetenskaplig naturvård och friluftsliv. Den är dessutom mycket betydelsefull som råvattentäkt för en stor region med omkring 270 000 invånare. Den vattenvårdsplanering och de åtgärder som hittills

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Prisregleringsavgift på handelsgödsel

  Motion 1991/92:Jo229 av Anita Johansson och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo229 av Anita Johansson och Håkan Strömberg s Prisregleringsavgift på handelsgödsel På handelsgödsel som förbrukas inom skogsbruket och trädgårdsnäringen tar staten ut en prisregleringsavgift som i enlighet med riksdagsbeslut återförs kollektivt till dessa näringar. Till trädgårdsnäringen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Delpensionen

  Motion 1991/92:Sf248 av Sten Östlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf248 av Sten Östlund m.fl. s Delpensionen Pensionsåldern i Sverige, 65 år, är i en EG-jämförelse inte särskilt låg. Länder som Frankrike och Italien har 60 år och i Tyskland är den i princip 65 år med möjlighet att välja mellan 63-67 år. Länder med högre pensionsålder är Danmark, England

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
 • Karensdagar i sjukförsäkringen

  Motion 1991/92:Sf246 av Bo Finnkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf246 av Bo Finnkvist m.fl. s Karensdagar i sjukförsäkringen I Sverige har vi haft förmågan att kunna utveckla en mycket omfattande välfärdspolitik som innebär trygghet och som omfattar alla. De orättvisor som har funnits har efterhand avskaffats. Vid exempelvis sjukdom har alla en ersättning

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter