Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K86 av Maud Björnemalm och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:K86 av Maud Björnemalm och Håkan Strömberg s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Lokalradion har sedan sändningarna startade 1977 bidragit till att ge landets befolkning lokal information, lokala nyhetssändningar, lokal kultur och musik. Lokalradion har genom sin verksamhet

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk73 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk73 av Maud Björnemalm m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m. Propositionen bygger på artistbeskattningskommitténs betänkande från 1989, där kommittén bl.a. föreslog att alla ärenden om särskild inkomstskatt för utländska artister

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling

  Motion 1990/91:Bo49 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo49 av Maud Björnemalm m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling I bostadsfinansieringsförordningen sägs att kommunerna ska anordna bostadsförmedling om det behövs för bostadsförsörjningens främjande. Bostadsförmedlingar finns i cirka hälften av

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub140 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m, fp, v, s, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub140 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m, s, fp, c, v med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen I proposition 1990/91:85, Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningenföreslås att i den kärna av nio ämnen som skall vara gemensamma

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub53 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub53 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I propositionen 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt föreslås betydelsefulla åtgärder för att omstrukturera och utveckla svenskt näringsliv. En av dessa är förslaget om en utbyggnad av

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T37 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T37 av Roland Sundgren m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Propositionen Näringsliv och tillväxt är en kraftfull och välkommen markering av de satsningar som behövs för att öka Sveriges möjligheter till industriell förnyelse och ökad ekonomisk aktivitet.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T29 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T29 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I proposition 1990/91:87 föreslås bland annat att Vägverkets verksamhetsansvar och organisation reformeras. Behovet av att definiera ett särskilt gemensamt vägnät, som ska ges en särställning

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Återvinning

  Motion 1990/91:N284 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N284 av Håkan Strömberg m.fl. s Återvinning Riksdagen beslutade i maj 1990 om ett program för bättre avfallshantering. Ett viktigt inslag i programmet är att mängden avfall skall minska genom att återvinning och återanvändning stimuleras. Inte minst genom goda insatser av kommunerna har

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inplacering av Hällefors kommun i stödområde 1

  Motion 1990/91:A423 av Ulla Berg m.fl. (s, S)

  Motion till riksdagen 1990/91:A423 av Ulla Berg m.fl. s Inplacering av Hällefors kommun i stödområde 1 Strukturomvandlingen av svenskt näringsliv har pågått i många år. Olika orter och olika branscher har genomgått den process som en omvandling av näringslivet för med sig. Hällefors kommun genomgår just nu en omfattande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadssituationen i Karlskogaregionen

  Motion 1990/91:A416 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. (s, S)

  Motion till riksdagen 1990/91:A416 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. s Arbetsmarknadssituationen i Karlskogaregionen Under de senaste åren har på olika sätt de svårigheter som finns på arbetsmarknaden i Karlskogaregionen uppmärksammats. Detta har också lett till att Karlskoga kommun, länsstyrelen och departement tillsatt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Prissättning och varuutbud i livsmedelsbranschen

  Motion 1990/91:N349 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N349 av Anita Johansson m.fl. s Prissättning och varuutbud i livsmedelsbranschen Avgörande för inflationen är i vilken utsträckning företagen kan övervältra kostnadsökningarna på priserna. Den skyddade sektorn kan väntas fortsätta att övervältra kostnaderna och därmed bevara sina bruttovinstandelar.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning för psykoterapi via socialförsäkringssystemet

  Motion 1990/91:Sf247 av Anders Svärd m.fl. (c, fp, m, v, s, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf247 av Anders Svärd m.fl. c, s, m, fp, v, mp Ersättning för psykoterapi via socialförsäkringssystemet Många människor i vårt samhälle lider av psykiska problem, handikapp och sjukdomar. Förutom det personliga lidandet får problemen ofta sociala och ekonomiska konsekvenser för enskilda

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolelinje för högre restaurangutbildning

  Motion 1990/91:Ub578 av Ulla Berg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub578 av Ulla Berg m.fl. s Högskolelinje för högre restaurangutbildning Restaurangnäringen är en växande näringsgren i Sverige. Glädjande nog kan konstateras att kvalitet eftersträvas i ökande grad. Trots branschens storlek och det stora antalet sysselsatta i branschen finns för närvarande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av vägarna 49 och 195

  Motion 1990/91:T315 av Birgitta Johansson och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T315 av Brigitta Johansson och Håkan Strömberg s Upprustning av vägarna 49 och 195 Goda vägförbindelser är viktiga för en regions utveckling. Snabba och trafiksäkra förbindelser är krav som ställs i samhället. För att tillgodose industrins behov av säkra transporter och snabbt nå Europaväg

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till Vietnam

  Motion 1990/91:U217 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U217 av Hans Göran Franck m.fl. s Stöd till Vietnam Räknat i materiell standard ligger Vietnam i nivå med världens 25 fattigaste länder. Under kriget mot USA bombades industricentra, kraftstationer och kommunikationer, återuppbyggdes och bombades igen. Den ekologiska krigföringen drabbade

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av amalgam

  Motion 1990/91:So469 av Ulla-Britt Åbark och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So469 av Ulla-Britt Åbark och Håkan Strömberg s Avveckling av amalgam Det är angeläget ur miljösynpunkt att användningen av amalgam som fyllningsmaterial inom tandvården avvecklas.Det skrev naturvårdsverket i sin rapport Kvicksilver problem, miljömål, åtgärderi maj 1990. Kvicksilver från

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Torvens roll som biobränsle

  Motion 1990/91:N445 av Åke Selberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N445 av Åke Selberg m.fl. s Torvens roll som biobränsle Det finns en bred samstämmighet i uppfattningen att biobränslen skall spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning. I detta sammanhang finns det anledning att understryka betydelsen av biobränslet energitorv. Torv är

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Konkurrensen inom byggsektorn

  Motion 1990/91:N251 av Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N251 av Ulla-Britt Åbark m.fl. s Konkurrensen inom byggsektorn Byggnadssektorn har blivit undersökt av Statens pris- och konkurrensverk SPK och granskad av konkurrenskommittén under det gångna året. Inte minst mot bakgrund av den alarmerande utvecklingen av byggnadskostnaderna var detta

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Talboksutlåning till invandrare och flyktingar

  Motion 1990/91:L803 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:L803 av Maud Björnemalm m.fl. s Talboksutlåning till invandrare och flyktingar Hösten 1988 erhöll länsbiblioteket i Örebro medel från Statens kulturråd och Statens institut för läromedel för att genomföra en försöksverksamhet med utlåning av talböcker till invandrare. Genom en inskränkning

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

  Motion 1990/91:Ju14 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju14 av Hans Göran Franck m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m. I denna motion behandlas den del av propositionen som berör justitiedepartementets ansvarsområde. För ett demokratiskt och humant samhälle är det mycket viktigt att psykiskt sjuka människor,

  Inlämnad
  1990-12-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:JuU34
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter