Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Högskolan i Örebro

  Motion 1988/89:Ub669 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub669 av Håkan Strömberg m.fl. s Högskolan i Örebro Mot. 1988/89 Ub669-671 Påbyggnadslinjen i socialt arbete Regeringen har föreslagit en allmän påbyggnadslinje i socialt arbete, men trots att UHÄ i sin anslagsframställning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ----1988/89:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Vägarna 60 och 50

  Motion 1988/89:T367 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T367 av Sture Ericson m.fl. s Vägarna 60 och 50 Örebro län har under de senaste årtiondena drabbats mycket hårt av minskad sysselsättning främst inom den råvarubaserade produktionen. Bergslagens kris har även under 1980-talet

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En professur i telekommunikation

  Motion 1988/89:Ub588 av Leo Persson m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub588 av Leo Persson m. fl. s En professur i telekommunikation Mot. 1988/89 Ub588 593 De professurer under rubriken Tekniska fakulteter som nu föreslås att inrättas i Umeå respektive Lund täcker inte den speciella teknik som

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av del av riksskatteverkets verksamhet till Lindesberg

  Motion 1988/89:Sk817 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk817 av Maud Björnemalm m.fl. s Lokalisering av del av riksskatteverkets verksamhet till Lindesberg De regionalpolitiska insatser som görs handlar till stor del om att förstärka förutsättningarna för att utveckla den egna regionen.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vården av missbrukare

  Motion 1988/89:So282 Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So282 Ulla-Britt Åbark m.fl. s Vården av missbrukare Enligt 27 i LVM skall den som förestår LVM-hem fatta beslut om att den intagne, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården, bereds tillfälle att vistas utanför

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anmälningsskyldigheten rörande vissa missbrukare

  Motion 1988/89:So281 av Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So281 av Ulla-Britt Åbark m.fl. s Anmälningsskyldigheten rörande vissa missbrukare Mot. 1988/89 So281-289 Vi har sedan den 1 januari 1989 erhållit en tvångslagstiftning mot vuxna missbrukare som går mycket långt när det gäller

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringslivssatsningar i Hällefors kommun

  Motion 1988/89:A430 av Ulla Samuelsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A430 av Ulla Samuelsson m.fl. s Näringslivssatsningar i Hällefors kommun Hällefors kommun i norra delen av Örebro län har i samband med stålindustrins strukturomvandling varit föremål för särskilda regionalpolitiska satsningar.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fritidshjälpmedel för handikappade

  Motion 1988/89:So231 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So231 av Hans Göran Franck m.fl. s Fritidshjälpmedel för handikappade Handikappade har i dag tillgång till kostnadsfria hjälpmedel i arbetet, i skolan och för de mest grundläggande ADL-behoven. Däremot ger inte vårt hjälpmedelssystem

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiskt stöd till Ljusnarsbergs kommun

  Motion 1988/89:A419 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A419 av Maud Björnemalm m.fl. s Regionalpolitiskt stöd till Ljusnarsbergs kommun Ljusnarsbergs kommun i norra delen av Örebro län har varit föremål för särskilda regionalpolitiska satsningar under de senaste tre åren. Genom särskilda

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Företagshälsovården

  Motion 1988/89:A209 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A209 av Rosa-Lill Wåhlstedt m.fl. s Företagshälsovården Arbetsskadorna utgör ett allvarligt samhällsproblem. Trots en hög ambitionsnivå och stora satsningar på förebyggande och rehabiliterande åtgärder är problemen i snabb tillväxt.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avSven-Åke Nygårds m.fl. (s)

  Motion 1988/89:A734

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen mm m 1988/89:A734 avSven-Åke Nygårds m.fl. s Lag om regionala fackliga förtroendemän Mot. 1988/89 A734-739 Lagen 1974 om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatser m.m. tillkom som ett uttryck för att det var och är ett viktigt

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skadestånd enligt lagen om anställningsskydd

  Motion 1988/89:A733 av Sven-Åke Nygårds m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A733 av Sven-Åke Nygårds m.fl. s Skadestånd enligt lagen om anställningsskydd När lagen om anställningsskydd LAS kom till 1974, fanns en regel om skadestånd för den arbetsgivare som trots dom i arbetsdomstolen inte ville ta tillbaka

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stråssa gruva

  Motion 1988/89:Kr215 av Maud Björnemalm m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Kr215 av Maud Björnemalm m. fl. s Stråssa gruva Brytningen vid Stråssa gruva lades ned i mars 1981. I samband med nedläggningen beslutades gemensamt av Svenskt Stål AB och Lindesbergs kommun en strategi för att kunna bevara gruvan

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbättring av väg 49 och väg 195

  Motion 1988/89:T309 av Birgitta Johansson och Håkan Strömberg (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T309 av Birgitta Johansson och Håkan Strömberg båda s Förbättring av väg 49 och väg 195 Trafiksäkra vägförbindelser är viktiga för en regions utveckling. Likaså är det viktigt att vägskyltingen ger trafikanten en tydlig upplysning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anmälan till Europarådet om tortyr i Turkiet

  Motion 1988/89:U504 av Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U504 av Ulla-Britt Åbark m.fl. s Anmälan till Europarådet om tortyr i Turkiet Den 1 juli 1982 överlämnade Sverige en anmälan mot Turkiet inför Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Samtidigt gjorde

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:60 om kontroll genom teknisk

  Motion 1988/89:N17 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N17 av Stig Gustafsson m.fl. s med anledning av prop. 1988/89:60 om kontroll genom teknisk provning och om mätning Sveriges utrikeshandel är av vital betydelse för vår utveckling och vårt välstånd i framtiden. Därför är det nödvändigt,

  Inlämnad
  1988-12-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avAnitaJohanssonm.fi.

  Motion 1988/89:Fi32

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi32 avAnitaJohanssonm.fi. med anledning av prop. 1988/89:47 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m. Regeringens förslag innebär att den garanterade räntan höjs med 0,1 procentenheter för nybyggda hyres- och bostadsrättshus

  Inlämnad
  1988-11-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter