Håkan Strömberg (S)

Född år
1936
Avliden
24 april 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1997-09-25 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-24

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.

Bostadsort

Vretstorp

Utbildning

Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A15 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A15 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I propositionen föreslår regeringen mål och riktlinjer för regionalpolitiken och en ny regional näringspolitik. En av de åtgärder regeringen föreslår är att fyra län tillåts att lokalt

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentrepresentation

  Motion 1997/98:L708 av Christina Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L708 av Christina Axelsson m.fl. s Konsumentrepresentation Under de senaste åren har konsumentfrågorna blivit alltmer viktiga. Inte minst sedan vi gått med i EU möts vi av frågetecken vad avser konsumenternas rättigheter och möjligheter att påverka. Olika myndigheter och organisationer ordnar

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • SESAM-projektet

  Motion 1997/98:Kr228 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr228 av Håkan Strömberg m.fl. s SESAM-projektet Genom det s.k. SESAM-projektet har staten kunnat förena behovet av vård och konservering av viktiga delar av de museala samlingarna med behovet av meningsfulla arbetsmarknadsinsatser. Det s.k. SESAM-projektet, som initierades av Kulturdepartementet,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förtidspension/sjukbidrag i stället för lönebidrag

  Motion 1997/98:Sf219 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf219 av Hans Karlsson m.fl. s Förtidspension/sjukbidrag i stället för lönebidrag Dagens ideologi inom handikappområdet har utvecklats successivt från 60-talet och framåt. Det som är och har varit ledstjärnan är synsättet att funktionshindrade bör ha samma möjlighet till delaktighet i samhället

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Offentlighet i statliga bolag

  Motion 1997/98:K408 av Nils-Göran Holmqvist och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K408 av Nils-Göran Holmqvist och Håkan Strömberg s Offentlighet i statliga bolag Kraven på offentlighet har skärpts på senare år. Det gäller främst de kommunala bolagen, som tidigare varit undantagna från offentlighetslagstiftningen men som nu omfattas av denna, dock med de undantag som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av den 41:a arbetslöshetskassan

  Motion 1997/98:A235 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A235 av Hans Karlsson m.fl. s Lokalisering av den 41:a arbetslöshetskassan I regeringens proposition En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring föreslogs att det utöver de kassor som finns och är knutna till arbetstagar- eller företagarorganisationer bör inrättas en konkurrensneutral

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Örebro missionsskola

  Motion 1997/98:Ub448 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub448 av Inger Lundberg m.fl. s Örebro missionsskola De svenska högskolorna är nu föremål för en dramatisk utbyggnad, inte minst gäller det de mindre och medelstora högskolorna, där resurserna för utbildning och forskning förstärks markant. Detta kommer att leda till viktiga förändringar

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avgifter för pensionärers sjukhusvård

  Motion 1997/98:So246 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So246 av Maud Björnemalm m.fl. s Avgifter för pensionärers sjukhusvård I budgetpropositionen 1997/98 utgiftsområde 9 föreslår regeringen att sjukvårdshuvudmännen övertar administrationen av avgifterna för pensionärernas sjukhusvård. Dessa administreras idag av försäkringskassorna. Omläggningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kunskapslyftet

  Motion 1997/98:Ub278 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub278 av Inger Lundberg m.fl. s Kunskapslyftet Mycket talar för att Kunskapslyftet kommer att visa sig vara nittiotalets viktigaste jämlikhetsreform. Genom att de med lägst utbildning erbjuds nya kunskaper motverkas klyftor på framtidens arbetsmarknad. Det särskilda utbildningsbidrag, som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Metodutveckling i matematikämnet

  Motion 1997/98:Ub237 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub237 av Inger Lundberg m.fl. s Metodutveckling i matematikämnet De internationella jämförelser av olika skolsystem, som redovisades under våren visar att svensk skola håller hög klass inom många ämnesområden. Det svenska skolsystemet har lyckats förena en hög genomsnittlig standard med

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationell samling mot ungdomsvåld

  Motion 1997/98:Ju928 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju928 av Inger Lundberg m.fl. s Nationell samling mot ungdomsvåld Det ökade våldet i samhället är ett viktigt skäl till det förslag om ökade resurser för polisväsendet, som föreslås i budgeten. Det är värdefullt och bör tillsammans med pågående omorganisationer inom polisen kunna leda till

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Höjt reseavdrag i stödområden

  Motion 1997/98:Sk308 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk308 av Maud Björnemalm m.fl. s Höjt reseavdrag i stödområden Regeringen föreslår i budgetpropositionen en höjning av reseavdraget från 13 till 15 kronor per mil. Genom att höjningen av reseavdraget omfattar hela landet blir kostnaderna för förändringen avsevärda och leder bl.a. till behovet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • God svensk design som instrument att stimulera gröna jobb

  Motion 1997/98:N237 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N237 av Inger Lundberg m.fl. s God svensk design som instrument att stimulera gröna jobb Den s.k. kretsloppsmiljarden spelar en viktig roll i utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle. Satsningen ska bidra till nya jobb i miljösektorn och stimulera näringslivets utveckling. I förordning

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbättrad konsumentinformation

  Motion 1997/98:Jo505 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo505 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Förbättrad konsumentinformation När man som konsument i butiken skall välja bland utbudet av varor finner man aldrig upplysningar om på vilket sätt fläskkött, nötkött, frukt och grönsaker har producerats, alltså om producenten använt antibiotikafoder,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Formgivning och industridesign som tillväxtfaktor

  Motion 1997/98:Kr220 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr220 av Inger Lundberg m.fl. s Formgivning och industridesign som tillväxtfaktor Vi har med tillfredställelse konstaterat att regeringen nu tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram ett nationellt handlingsprogram för arkitektur-och formfrågorna. I anslutning

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappade och den fysiska miljön

  Motion 1997/98:Bo502 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo502 av Hans Karlsson m.fl. s Handikappade och den fysiska miljön Dagens ideologi inom handikappområdet har utvecklats successivt från 60-talet och framåt. Det som är och har varit ledstjärnan är synsättet att funktionshindrade bör ha samma möjlighet till delaktighet i samhället som icke

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kostnadskrisen för kommunala bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo207 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo207 av Inger Lundberg m.fl. s Kostnadskrisen för kommunala bostadsföretag En omfattande omstrukturering på den svenska arbetsmarknaden har drabbat många regioner hårt. Så har kommuner i Bergslagen förlorat upp till en tredjedel av sin befolkning. Trots betydande näringspolitiska insatser

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kyl- och frysanläggningar

  Motion 1997/98:A435 av Helena Frisk m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A435 av Helena Frisk m.fl. s Kyl- och frysanläggningar Livsmedelshandeln erhåller idag statliga bidrag med 85 av kostnaden för konvertering eller utbyte av frys- och kylanläggningar till godkända köldmedia. Detta åtagande från samhällets sida är nödvändigt eftersom flertalet mindre livsmedelsbutiker

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den s.k. generationsväxlingen

  Motion 1997/98:A282 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A282 av Hans Karlsson m.fl. s Den s.k. generationsväxlingen I vårpropositionen aviserade regeringen den så kallade generationsväxlingen. Generationsväxlingen innebär att en person som har tillsvidareanställning och uppnått en viss ålder kan välja att frivilligt avstå sin anställning till

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brottslighet med rasistiska inslag, m.m.

  Motion 1997/98:Ju909 av Anita Johansson och Håkan Strömberg (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju909 av Anita Johansson och Håkan Strömberg s Brottslighet med rasistiska inslag, m.m. Många kommuner har under senare år drabbats av problem med rasistisk brottslighet, kriminella mc-gäng, medborgargarden, militanta anti-rasister och veganer m.m. Ibland har problemen kulminerat i allvarliga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter