Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi58 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi58 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Propositionen I propositionen föreslås att upphandlade enheter skall få möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi54 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi54 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor 1 Inkomstutjämningen I propositionen föreslås en kosmetisk förändring av gällande inomkommunal inkomstutjämning av innebörd att en kommun skall kunna få behålla 5 procent av en relativ inkomstökning

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m.

  Motion 1999/2000:Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi53 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m. I propositionen görs en genomgång av reglerna rörande de avgifter och regler i övrigt som gäller institut som omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.

  Inlämnad
  2000-06-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999

  Motion 1999/2000:Fi52 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi52 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999 Regeringen anser det viktigt att Riksgäldskontoret fortsätter att aktivt utveckla Riksgäldsspar till en attraktiv sparform på den svenska spar- marknadenVi

  Inlämnad
  2000-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1999/2000:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi49 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledande synpunkter I regeringens ekonomiska vårproposition beskrivs arbetet på att bygga upp en kommunal databas. Förhoppningsvis kan en sådan ge impulser för regeringen att i

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi44 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi44 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Upplysning om kommunismens brott The Wagon into which I was locked before dawn on June 14, 1941, had originally been meant for cargo I remembered my father´s last words: Take care of your

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi30 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi30 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 Ett tryggare Sverige Brottsligheten tar inte semester. Därför kan inte heller statsmakten ta ledigt från sin grundläggande uppgift att skydda medborgarna från brottsliga angrepp. Denna

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi25 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 En bättre skola De barn som i dag går i den svenska grundskolan kommer att verka i ett arbetsliv långt in på 2000-talet. Den snabba utvecklingen och ekonomins globalisering gör kunskapsinvesteringar

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi23 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Fi23 1 VÃ¥rd nÃ
  r den bÃ
  st behövs Den svenska sjukvÃ¥rden klarar inte lÃ
  ngre av sin mest elementÃ
  ra uppgift â€att ge mÃ
  nniskor vÃ¥rd i tid. MÃ¥nga individer och familjer far illa i kampen för att försöka fÃ¥den vÃ¥rd som de trodde skulle finnas dÃ
  r nÃ
  r de behövde den. En del hinner inte ens komma fram i kön

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi12 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi12 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 Ny politik för en ny tid Sveriges välstånd grundades på en politik som frigjorde ekonomin och möjliggjorde ett framsynt utnyttjande av våra rika naturresurser. Ur dessa verksamheter sprang

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

  Motion 1999/2000:T28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T28 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Sverige har en stark ställning på IT-området. Det finns flera skäl till denna Sveriges höga position. Uppenbart är dock att vår tidiga avreglering av telemarknaden tillsammans

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1999/2000:TU9 1999/2000:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m.

  Motion 1999/2000:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi11 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. Regeringen föreslår i propositionen att riskvikten för placeringar och fordringar för vilka en AP-fond svarar sänks från 20 procent till 0 procent kap. 6.5.2Regeringens motiv är att

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

  Motion 1999/2000:Fö41 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö41 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Det försvarsbeslut som nyligen fattades av riksdagen var långt ifrån kom- plett. Nu förelägger regeringen riksdagen ytterligare

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

  Motion 1999/2000:Ub25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub25 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering Innehåll 1 Sammanfattning Sverige måste sätta kunskapsutvecklingen i centrum. Ny kunskap lägger grunden för välstånd och kulturell utveckling. Att sätta

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • statsbudgetens utgiftstak

  Interpellation 1999/2000:297 av Hökmark, Gunnar (m)

  den 15 mars Interpellation 1999/2000:297 av Gunnar Hökmark m till finansminister Bosse Ringholm om statsbudgetens utgiftstak Besluten tagna vid den nyss genomförda s-kongressen ger all anledning till oro. Risken att regeringen är på väg att göra om de allra allvarligaste misstagen från 1980-talets högkonjunktur är

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m.

  Motion 1999/2000:N23 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N23 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:63 Godkännade av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m. 1 Sammanfattning Regeringen föreslår i föreliggande proposition att riksdagen godkänner de åtaganden för staten som följer av det avtal om ersättning

  Inlämnad
  2000-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio

  Motion 1999/2000:K27 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K27 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio 1 Moderata utgångspunkter för mediepolitiken Informationsfriheten är en del av medborgarnas frihet. Öppenheten för nya tankar och möjligheten att pröva dem i verkligheten skapar, tillsammans med den kritiska

  Inlämnad
  2000-02-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Situationen i grundskolan (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1999/2000:Ub16 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub16 av Lundgren, Bo m Sätt grundskolan främst 1 Sammanfattning Skolverkets senaste rapport om situationen i grundskolan visar ett alarmerande besked om tillståndet i skolan. Med hänvisning till 3:15 i riksdagsordningen innebärande händelse av större vikt väcks denna motion. Läget

  Inlämnad
  2000-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi7 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi7 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet AP-fonden i ATP-systemet När beslutet om ATP togs för ungefär 40 år sedan, skedde det under starka politiska motsättningar. Ideologiskt gällde det om kapitalbildningen skulle ske

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • strukturella reformer för att höja Sveriges långsiktiga tillväxtkapacitet

  Interpellation 1999/2000:217 av Hökmark, Gunnar (m)

  den 8 februari Interpellation 1999/2000:217 av Gunnar Hökmark m till finansminister Bosse Ringholm om strukturella reformer för att höja Sveriges långsiktiga tillväxtkapacitet Det går bra för Sverigehar varit regeringens tes det senaste året. Den goda konjunkturens tillväxttal för några år har därmed tillåtits skymma

  Inlämnad
  2000-02-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)

Filter

Valda filter