Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik När Sverige 1991 fick en borgerlig regering påbörjades en kraftfull förändring av den politik som dittills förts i syfte att främja turismen i Sverige. På förslag av regeringen beslutade därför riksdagen

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Rättvisa levnadsförutsättningar i hela landet

  Motion 1994/95:Fi307 av Jan Sandberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi307 av Jan Sandberg m.fl m Rättvisa levnadsförutsättningar i hela landet Invånarna i Stockholms län får det allt svårare att få hushållsekonomin att gå ihop. Samtidigt minskar deras inflytande över viktiga, vardagliga frågor i takt med att valfriheten beskärs. Höga boendekostnader,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ledamöternas placering i plenisalen

  Motion 1994/95:K307 av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K307 av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark m Ledamöternas placering i plenisalen Det klagas ofta på riksdagens kammardebatter. De anses stela och tråkiga. Närvaron är låg även när det gäller ärenden av allmänt intresse. Senare tiders talmän har lagt ned mycken möda på att reformera debattreglerna.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkbildningen

  Motion 1994/95:Kr503 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr503 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Folkbildningen Folkbildningen har under de senaste åren spelat en stor roll i kampen mot arbetslösheten. Folkhögskolor och studieförbund har fått ökade ekonomiska resurser att ta emot många 10 000-tal nya studerande. Problemet med dessa insatser är

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ungdomsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Ungdomsfrågor m.m. För att uppnå stabilitet i de offentliga finanserna och uppnå det avgörande målet om en balanserad budget till 1998 måste alla verksamheter bidra. Mot den bakgrunden anser vi att littera D. Ungdomsfrågor bör minska med 50 miljoner

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:AU7 1994/95:BoU11 1994/95:KrU27 1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Turismen

  Motion 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Turismen Statliga insatser för turism bör likställas med övriga exportsatsningar. Det övergripande målet är att sprida information om Sverige utomlands och att bistå med marknadsföring som kommer bland annat turistbranschen till godo. Fram till 1991/92

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Public service-uppdraget och TV-avgiften

  Motion 1994/95:Kr244 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr244 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Public service-uppdraget och TV-avgiften 1. Inledning Förändringarna och utvecklingen på radio- och TV- området har under de senaste åren lett till att även Sverige har fått en fri radio och TV. Det finns inte längre något monopol för vare sig radio

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En levande kultur

  Motion 1994/95:Kr233 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr233 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m En levande kultur Kultur i vidaste mening brukar definieras som odling. Kultur inrymmer vårt arv i vid mening: språk, litteratur, konst, teater, musik, men också ett materiellt kulturarv som byggnader och föremål i vardagen men också i arkiv och museer.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik

  Motion 1994/95:Kr285 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr285 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturpolitik 1. Kulturens och kulturpolitikens roll Ett folks kultur i vidare mening utgör fundamentet för dess liv och dess gemenskap. Kulturen är det gemensamt skapade och ärvda. Kulturen är det som bär ett folks identitet. Kultur kan inte skapas

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:BoU10 1994/95:KrU15 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU20 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter