Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N131 av Nic Grönvall m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N131 av Nic Grönvall m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I prop. 1990/91:190 föreslås genomgripande förändringar av Stadshypotek stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarnaFörslaget har föregåtts av en utredning Hypoteksinstituten i framtidenSOU

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N122 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N122 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Träfiberlagen syftar till att styra användningen av s.k. träfiber till vissa industrier. Det primära syftet med lagen är att förhindra att träfiber används som bränsle i stället för som industriråvara.

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m.

  Motion 1990/91:N116 av Per Westerberg och Gunnar Hökmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N116 av Per Westerberg och Gunnar Hökmark m med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m. Finansinspektionen Regeringen föreslår att bankinspektionen och försäkringsinspektionen ersätts av en ny myndighet, kallad finansinspektionen.

  Inlämnad
  1991-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU44
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N108 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N108 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Regeringen har lagt fram lagförslag som skall möjliggöra den sedan några år allmänt förutspådda s.k. branschglidningen mellan banker och försäkringsbolag. Lagförslaget syftar till att möjliggöra

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91

  Motion 1990/91:N106 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N106 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Regeringen föreslår ett nytt anslag på innevarande budgetår i överenstämmelse med de stödformer som regeringen föreslagit i proposition 1990/91:88 om

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU46
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:133 Fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, m.m.

  Motion 1990/91:N94 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N94 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:133 Fortsatt giltighet av lagen 1982:315 om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, m.m. Regeringen föreslår att den nuvarande tidsbegränsade lagstiftningen skall förlängas med ytterligare en treårsperiod. Statlig

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU45
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Inledande sammanfattning Svenskt försvar har under en lång följd av år successivt försvagats. Detta har accentuerats efter 1987 års försvarsbeslut. Trots de

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll sid. 1. Sammanfattande inledning6 2. Regeringens förslag6 2.1 Nettotid7 2.2 Finansiering8 3. Våra förslag9 3.1 Den studieförberedande utbildningen10 3.2

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken Innehåll 1. Sammanfattande inledning 6 2. Principer för energimarknaderna8 3. Energipropositionen10 3.1 Ett tretydigtdokument10 3.2 Kvarstående osäkerhet10 3.3 Naturgasens framtid11 4. Koldioxidtaket12

  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  --------------------1990/91:NU40 1990/91:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo67 av Göran Åstrand m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo67 av Göran Åstrand m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Nedfallet av försurande föroreningar svavel och kväve måste minska. Svaveldepositionen är nästan tre gånger högre än vad naturen tål. Även kvävedepositionen är för hög. Marken försuras. Olika metaller lakas

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen beslutar att öka differensen mellan skatten på blyad och oblyad bensin i enlighet med vad som anförts i motionen,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Miljöpropositionen ett spel för gallerierna 4 3. 1990-talets utmaningar 5 3.1 Stärk det internationella miljösamarbetet 5 3.2 Prioritering av olika miljömål 6 3.3 Sveriges

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av nollalternativ i samband med

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de konkreta minskningar av koldioxid och andra

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i lagen om tillfälligt bilförbud i enlighet med vad som i motionen anförts.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett ökat effektuttag från de svenska kärnkraftverken,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N34 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N34 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Innehåll 1. Sammanfattning3 2. Sveriges ekonomiska kris4 2.1 Krisens tecken4 2.2 Skulden: Den tredje vägens politik7 3. Europavägen ger ny fart åt Sverige8 3.1 Sänkta skatter8 3.1.1 Sänkta arbetsgivaravgifter8

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T62 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T62 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N34 hemställs 1. att riksdagen avslår regeringens förslag om inrättande av infrastrukturfond, anvisning av medel till denna m.m.2. att

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:83 Försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m.

  Motion 1990/91:N15 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N15 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:83 Försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m. Regeringen föreslår i propositionen att staten säljer sin majoritetsandel i Svenska Petroleum Exploration AB SPE till OK Petroleum OKPSom ersättning får

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1990/91:Kr286 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr286 av Carl Bildt m.fl. m Kulturpolitiken Innehåll 1. Moderat kultursyn2 2. Moderata förslag2 3. Den socialdemokratiska kulturpolitiken vid vägs ände4 4. Vår utgångspunkt är intresse och engagemang5 5. Kultur i ett internationellt sammanhang5 6. Frihet i radio och TV5 7. Grunden

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  35
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:KrU11 1990/91:KrU15 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU25 1990/91:KrU31 1990/91:KU39 1991/92:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (35 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter