Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Den internationella utvecklingen

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av proposition 1989/90:146 om

  Motion 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken Innehåll Sida 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Allmänna utgångspunkter 3 4. Regeringens förslag 4 5. Det svenska jordbrukets

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Sänkt skatt för större frihet och ökad välfärd det första steget 1. Sammanfattning Redan i den moderata partimotionen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  100
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (100 yrkanden): , , 50 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. En ny bolagsbeskattning 3 2.1 Bolagsskattesatsen och en ny generell reserveringsmöjlig

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90

  Motion 1989/90:Sk108 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 108 av Carl Bildt m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90 Reformerad mervärdeskatt Skl08 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. De indirekta skatternas roll 3 4. Mervärdeskattesystemet

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:N69 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N69 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 1. Inledning Regeringen föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att medge att Vattenfall

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  1989/90:NU44
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa 1989/90

  Motion 1989/90:N62 av Per Westerberg m.fl. (m) M ^

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N62 av Per Westerberg m.fl. m M med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa 1989/90 aktiefrågor för Procordia AB N62-66 Regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna en uppgörelse med Volvo i vilken Staten eller dess holdingbolag

  Inlämnad
  1990-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:NU35
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet A83 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. Regionalpolitik i olika perspektiv 5 3.1 Den centraliserade

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1989/90:AU13 1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N60 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till nya finansieringsformer

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa

  Motion 1989/90:Fi45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. Innehåll 1. Sammanfattning 12 2. Bakgrunden 12 2.1 Den ofullständiga finansplanen 12 2.2 Det ursprungliga krispaketet

  Inlämnad
  1990-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Bo48 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo48 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Jo24 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär en redovisning av möjligheterna

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub125 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 125 av Carl Bildt m.fl. m Mot. med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Ubl25 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Moderata utgångspunkter 2 3.Propositionens allmänna inriktning 4 4. Sambandet grundutbildning

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:So36 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs 1. att riksdagen avslår regeringens förslag om inrättande av ett socialvetenskapligt

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:T24 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en redovisning av möjligheterna att

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:A28 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A28 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Kr24 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär en redovisning av möjligheterna

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:KrU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:N40 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N40 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl25 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om uppbyggnad av s.k. Centres

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:NU40 1989/90:NU44
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:N36 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N36 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Utvecklingen på energiområdet Den svenska energiforskningen måste ses i ljuset av de senaste tio årens erfarenheter och utveckling på energiområdet.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:NU40
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter