Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

  Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil07 av Gösta Bohman m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Det kan i hög grad ifrågasättas, om de metoder som dagens socialdemokratiska regering numera

  Inlämnad
  1989-05-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

  Motion 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslår regeringen en höjning av den allmänna löneavgiften löneskatten med 2 procentenheter

  Inlämnad
  1989-05-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag

  Motion 1988/89:N41 av Per Westerberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N41 av Per Westerberg m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen 1 Sammanfattning Regeringens förslag att Domänverket

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:NU34 1988/89:NU36
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:Fi60 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi60 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition t Sammanfattning Regeringens ekonomiska politik ter sig

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1988/89:FiU30 1988/89:KU22
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:N42 av Per Westerberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N42 av Per Westerberg m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Nu när Tele-X befinner sig på sin planerade position

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m.

  Motion 1988/89:N33 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N33 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m. 1 Sammanfattning Investeringsbanken grundades i syfte att stärka de socialistiska

  Inlämnad
  1989-04-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:136 om försäkringsmäklare

  Motion 1988/89:N32 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N32 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:136 om försäkringsmäklare Genom att möjligheten att uppträda som försäkringsmäklare nu öppnas i Sverige ges möjligheter även för utländska försäkringsgivare att genom

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:NU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m.

  Motion 1988/89:N29 av Per Westerberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N29 av Per Westerberg m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. Inledning Brytningsvärda malmer och mineraler liksom t.ex. olja och naturgas kan bidra till ett lands välstånd. För att kunna dra

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m.m.

  Motion 1988/89:Jo38 av Nic Grönvall m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo38 av Nic Grönvall m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen 1986:1386m.m. Propositionens huvudsakliga förslag återfinnes i ett förslag till ny lydelse av 6 a i Bilavgaslagen. Förslaget är ur många

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk47 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk47 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. I propositionen föreslås att en tillfällig vinstskatt på 15 procent tas ut för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 1989. Regeringen

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:91 om medel för en folk- och bostadsräkning 1990, m.m.

  Motion 1988/89:Fi40 av Gunnar Hökmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi40 av Gunnar Hökmark m med anledning av prop. 1988/89:91 om medel för en folk- och bostadsräkning 1990, m.m. Inledning I ett öppet samhälle är det de offentliga myndigheternas ingrepp i människors vardagsliv och insynen i deras

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90

  Motion 1988/89:Fö11 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Föll av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 Sammanfattning De förslag till ekonomiska förstärkningar, som regeringen nu framlägger,

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken

  Motion 1988/89:Ub12 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubl2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken Inledning Vårt samhälle och vår kulturella utveckling är beroende av att kunskaper hålls vid liv och ny kunskap erövras. Universiteten

  Inlämnad
  1989-02-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Datorers betydelse och konsekvenser

  Motion 1988/89:K442 av Anders Björck m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Anders Björck m.fl. m Datorers betydelse och konsekvenser Mot 1988/89 K442-445 1. Inledning Den moderna informationsteknologin erbjuder fascinerande möjligheter. Kvalificerade matematiska beräkningar kan göras med ett fickminne.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1988/89:KU28
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Beslutande folkomröstningar

  Motion 1988/89:K240 av Gunnar Hökmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K240 av Gunnar Hökmark m Beslutande folkomröstningar Det finns i dag en betydande klyfta mellan väljare och valda i deras uppfattningar och attityder till olika politiska sakfrågor. Denna klyfta finns väl belagd i vetenskapliga

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökat anslag till exportfrämjande verksamhet

  Motion 1988/89:N353

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N353 av Ökat anslag till exportfrämjande verksamhet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:U320 hemställs att riksdagen beslutar att till anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet anvisa ett reservationsanslag

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handelskontor i Moskva, m.m.

  Motion 1988/89:N321 av Margaretha

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N321 av Margaretha Handelskontor i Moskva, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:U532 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ett

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:NU19 1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Avyttring av Sveriges Investeringsbank AB

  Motion 1988/89:N311 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N311 av Per Westerberg m.fl. m Avyttring av Sveriges Investeringsbank AB 1 Inledning Investeringsbanken var en gång tänkt att bli en av huvudaktörerna i den aktiva näringspolitik som socialdemokraterna ville införa under slutet

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre vägar

  Motion 1988/89:T350 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T350 av Carl Bildt m.fl. m Bättre vägar Bättre vägar Väl fungerande kommunikationer som knyter samman vårt lands olika delar och utgör förbindelselänkar med omvärlden utgör basen i infrastrukturen. Goda kommunikationer är en

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:TU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Riksradions utlandsprogram

  Motion 1988/89:Kr309 av Margaretha af Ugglas m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Kr309 av Margaretha af Ugglas m. fl. m Riksradions utlandsprogram Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:U532 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter