Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Valda filter
 • om åtgärder mot främmande underrättelseverksamhet i Sverige

  Motion 1987/88:Fö206 av Gunnar Hökmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fö206 av Gunnar Hökmark m om åtgärder mot främmande underrättelseverksamhet i Sverige Under det senaste decenniet har den sovjetiska trafiken med s. k. TIRlastbilar ökat i omfattning och med den rapporterna om dessa lastbilars

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om det olämpliga med förbud utan straffsanktion

  Motion 1987/88:K508 av Gunnar Hökmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 K508 av Gunnar Hökmark m om det olämpliga med förbud utan straffsanktion Rättssamhället förutsätter en respekt för lagar och regler. Denna respekt förutsätter i sin tur ett förtroende för att det allmänna förmår hävda de lagar

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om datorers betydelse och konsekvenser

  Motion 1987/88:K431 av Anders Björck m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Anders Björck m. fl. m om datorers betydelse och konsekvenser Mot. 1987/88 K431 1 Inledning Den moderna informationsteknologin erbjuder fascinerande möjligheter. Kvalificerade matematiska beräkningar kan göras med ett fickminne. En

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1988/89:KU28 1988/89:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • om en levande skärgård, m. m.

  Motion 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. m om en levande skärgård, m. m. Stockholms skärgård omfattar 25 000 öar, holmar och skär. Stockholms skärgård och dess unika natur torde ha få motsvarigheter utanför Norden. Våra skärgårdar har fått

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om ökade kontakter med Sveriges baltiska

  Motion 1987/88:U529 av Gunnar Hökmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U529 av Gunnar Hökmark m om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer I närmare tusen år fungerade Östersjön som en viktig kommunikationslänk mellan folken vid dess kuster. Efter andra världskriget gick dock järnridån

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem

  Motion 1987/88:Ub400

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub400 avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:A268 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att införa

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om ungdomars problem på bostadsmarknaden

  Motion 1987/88:Bo249 av Jan Sandberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Bo249 av Jan Sandberg m. fl. m om ungdomars problem på bostadsmarknaden Mot. 1987/88 Bo249-251 Ungdomarnas bostadsproblem kan lösas Ungdomarna har stora problem på bostadsmarknaden. Varje dag syns nya löpsedelstexter, rubriker

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om en säkerhetspolitiskt förankrad

  Motion 1987/88:U406 av Margaretha af Ugglas m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Margaretha af Ugglas m. fl. m om en säkerhetspolitiskt förankrad nedrustningspolitik Mot. 1987/88 U406 Sammanfattning Sveriges deltagande i den internationella politiken för rustningskontroll och nedrustning kommer genom utvecklingen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:UU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • om översyn av datalagen vad gäller visst strafföreläggande

  Motion 1987/88:K422 av Gunnar Hökmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K422 av Gunnar Hökmark m om översyn av datalagen vad gäller visst strafföreläggande Mot. 1987/88 K422-423 Möjligheten att genom 10 i datalagen begära utdrag ur olika dataregister är ett viktigt led i skyddet av den enskildes

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter